ชาวนาขอราคาข้าวเหนียวกิลกรัม 10 บาท ข้าวหอมมะลิกิโลกรัม 14 บาท

ชาวนาเริ่มเกี่ยวข้าวที่ปลูกไว้ วอนรัฐบาลกำหนดราคาข้าวขั้นต่ำ ให้เพื่อให้คุ้มต้นทุนการทำนาในปีนี้ โดยขอให้ข้าวเหนียวรับซื้อขั้นต่ำกิโลกรัมละ 10 บาท และข้าวหอมมะลิรับซื้อกิโลกรัมละ 14 บาท

            14 พ.ย. 65 ที่บ้านดอนยาง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เกษตรกรได้เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวนาปี หลังจากข้าวได้ออกรวงเหลืองอร่ามไปทั่วบริเวณ และเป็นพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วม จึงทำให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ โดยเกษตรกรได้จ้างรถเกี่ยวข้าวมาเกี่ยว ก่อนที่จะนำข้าวเปลือกไปตากอีกครั้ง เพื่อลดความความชื้นก่อนที่จะเตรียมเก็บไว้จำหน่ายกับตลาดกลางสินค้าการเกษตร หรือโรงสีข้าวที่รับซื้อ

              นายไพรวัลณ์ แถมมลตรี อายุ 54 ปี บอกว่า ตนเองเป็นคน บ้านดงพอง ตำบลศิลา ได้มาขอเช่าพื้นที่เพื่อปลูกข้าวในพื้นที่ 13 ไร่ โดยได้ปลูกข้าวเหนียว จำนวน 4 ไร่ และข้าวหอมมะลิจำนวน 9 ไร่ ซึ่งขณะนี้ข้าวได้ออกรวงตนเองจึงได้จ้างรถเกี่ยว ซึ่งตกไร่ละ 700 บาท ซึ่งในปีนี้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วม ทำให้ข้าวได้รับความเสียหายจำนวนมาก อยากให้ทางรัฐบาลได้เข้ามาดูแลราคาข้าวนาปีในปี 2565 นี้ อยากให้ข้าวเหนียวรับซื้อกิโลกรัมละ 10 บาทขึ้นไป และข้าวหอมมะลิ กิโลกรัมละ 14 บาทขึ้นไป เพราะเดี๋ยวการทำนามีต้นทุนที่สูงขึ้นมาก ในปีที่ผ่านมาเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว เหลือเงินหลังจากการขายข้าวไม่มาก

                          —- เสียง ไพรวัลณ์ แถมมลตรี เกษตร จ.ขอนแก่น —-

อกพงษ์ พุทธา จ.ขอนแก่น  087-9449990

แสดงความคิดเห็น