อิศราสาวไส้ ถนนต้นเหตุวิศวฯหนุ่มปลิดชีพ

สำนักข่าว #อิศรา แพร่ข้อมูลสำคัญโครงการสร้างถนน ต้นเหตุหนุ่มวิศวฯปลิดชีพ ฟันเละตำ่กว่าราคากลาง 2 แสน

รายงานข่าวแจ้งว่าสำนักข่าว #อิศรา ได้เผยแพร่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโครงการสร้างถนนที่กำลังเป็นข่าวดังในจังหวัดหนองบัวฯ ที่หนุ่มวิศวฯได้ระบุในจดหมายลาตาย ระบุว่า

“…ในช่วงปี 2565 วีรวุฒิ คอนกรีต ยังปรากฏชื่อเป็นผู้รับจ้างงาน  เทศบาลตำบลนากลาง อีก 2 สัญญา คือ 1.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีสุข บ้านแก้วอุดม หมู่ที่ 2 ต.ด่านช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลาง 548,227 บาท ราคางานตามประกาศผู้ชนะ 344,000 บาท 2.  จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนครชัย  นันทจันทร์ บ้านนครพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง 358,085 บาท ราคางานตามประกาศผู้ชนะ  357,000 บาท…” 


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรสุวรรณ 6 หมู่ที่ 9 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เลขที่โครงการ 65087257301 ราคากลาง 650,000 บาท ราคาประมูล 413,000 บาท ของ เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

กำลังถูกจับตามอง!

เมื่อถูกระบุในจดหมายลาตาย ของนายภาณุเมศวร์ วาสโสหา อายุ 27 ปี ชาวอุดรธานี วิศวกร เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ว่า มีปัญหาในขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่จุดเริ่มต้นการประกวดราคา รวมไปถึงการทำงานของผู้รับจ้าง การควบคุมดูแลงานของคณะกรรมการตรวจรับ  

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ เกี่ยวกับการประกวดราคางานโครงการฯ นี้ พบรายละเอียดดังนี้ 

หนึ่ง.

เทศบาลตำบลนากลาง ออกประกาศเชิญชวน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ลงนามโดย นายทวีศักดิ์ จันทะศรี นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง ระบุว่า มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเพชรสุวรรณ 6 หมู่ที่ 9 ต.นากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

แจ้งปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.0 ม. ยาว 235 ม. หนา 0.15  ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 940 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด

งบประมาณตั้งไว้ 650, 000  บาท 

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 647,112  บาท 

สอง.

สำหรับข้อมูลการเสนอราคา ในฐานข้อมูลเปิดเผยคือสรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น ว่า มีการเสนอเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 มีจำนวนผู้ขอรับ/ซื้อขายซองเอกสาร 9 ราย มีจำนวนผู้เสนอราคา 5 ราย เสนอราคาต่ำสุด 413,000 บาท แต่ไม่ได้เปิดเผยรายชื่อเอกชนที่เข้าร่วมซื้อเสนอและเสนอราคาแต่อย่างใด  

bidprice9633

สาม.

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายทวีศักดิ์ จันทะศรี นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง ลงนามในประกาศรายชื่อผู้ชนะ คือ วีรวุฒิ คอนกรีต ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น 413,000 บาท

317523856 1020544906000531 3213170279033671635 n

จากข้อมูลทั้งหมด พบข้อสังเกตสำคัญ คือ  วีรวุฒิ คอนกรีต ผู้ชนะเสนอราคางานต่ำกว่าราคากลางถึง 234,112 บาท 

จากการตรวจสอบยังพบด้วยว่า ในช่วงปี 2565 วีรวุฒิ คอนกรีต ยังปรากฏชื่อเป็นผู้รับจ้างงาน  เทศบาลตำบลนากลาง อีก 2 สัญญา คือ 1.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีสุข บ้านแก้วอุดม หมู่ที่ 2 ต.ด่านช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลาง 548,227 บาท ราคางานตามประกาศผู้ชนะ 344,000 บาท 2.  จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนครชัย  นันทจันทร์ บ้านนครพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง 358,085 บาท ราคางานตามประกาศผู้ชนะ  357,000 บาท 

picppckkjdsdssdsddssdds11 29 65

picppkdsdswqqwwqwqqwqw11 29 65

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ  วีรวุฒิ คอนกรีต หรือ  หจก.วีรวุฒิ คอนกรีต นั้น 

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า หจก. วีรวุฒิ คอนกรีต จดทะเบียนจัดตั้ง 18 มิถุนายน 2550 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 189 หมู่ 8 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

แจ้งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารทั่วไป

ปรากฏชื่อ นาย วิรัช แก้วอาษา  นางสาว ณัฐชยา แก้วอาษา เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจ ณ 15 มิถุนายน 2563  นาย วิรัช แก้วอาษา นาง ลลิตยา แก้วอาษา และ นางสาว ณัฐชยา แก้วอาษา ถือหุ้นใหญ่เท่ากัน คนละ  33.3333% หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่คนละ 2,000,000 บาท  

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา รายงานว่า ได้พยายามติดต่อไปยังหจก. วีรวุฒิ คอนกรีต ตามเบอร์โทรศัพท์หมายเลข  0-4235-9064 เพื่อขอสัมภาษณ์ผู้บริหารให้ชี้แจงข้อเท็จจริงอีกด้านแล้ว แต่ยังไม่สามารถติดต่อได้ 

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้  นายทวีศักดิ์ จันทะศรี นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ยืนยันสำนักข่าวอิศราว่าการดำเนินงานโครงการที่วิศวกรรับผิดชอบอยู่ทั้ง 4 โครงการ ไม่มีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด ทุกโครงการดำเนินการตามระเบียบราชการ

ขณะที่ล่าสุด เจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (ป.ป.ช.จ.หนองบัวลำภู)  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 ป.ป.ท. ภาค 4  และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ( บก.ปปป.) ได้เริ่มเข้าไปสอบสวนและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องแล้ว  

ผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบทั้ง 3 แห่ง จะออกมาเป็นอย่างไร

ความจริงเกี่ยวกับ หนึ่งชีวิตที่ต้องสังเวยไปจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย จะถูกสะสางให้เห็นเป็นรูปธรรมได้หรือไม่ 

ติดตามดูกันต่อไปแบบห้ามกระพริบตาโดยเด็ดขาด

แสดงความคิดเห็น