ขอนแก่นเบอร์ 1 ขายเหล้าให้เด็กต่ำกว่า 20 ปี

ดังอีกแล้ว!! ภาคอีสานท็อป 5 ขายเหล้าให้เด็กต่ำกว่า 20 ปี ขอนแก่นเบอร์ 1  สูงที่สุดในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 49.5 ตามด้วยจังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ยโสธร ส่วนลำพูนเป็นจังหวัดที่มีการขายเหล้าให้เด็กต่ำกว่า 20 ปี น้อยที่สุด

รายงานข่าวแจ้งว่า ศูนย์วิจัยปัญหาสุราได้เผยแพร่ผลการสำรวจไว้อย่างหน้าสนใจว่า ภาคอีสาน เป็นจังหวัดที่พบเห็นการขายเหล้า(สุรา)ให้เด็ก/เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยจังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีการขายเหล้าให้เด็ก/เยาวชนมากที่สุดในประเทศคิดเป็นร้อยละ 49.5 ตามมาด้วย จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ยโสธร ซึ่งไม่มีจังหวัดในภูมิภาคอื่นแทรกอันดับ 1-5

นอกจากนี้ผลสำรวจยังได้ระบุถึงพื้นที่ที่มีการพบเห็นการฝ่าฝืนกฎหมายการขายเหล้าให้เด็ก/เยาวชน ต่ำที่สุดคือจังหวัด ลำพูน นราธิวาส สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ตราด และยังระบุว่าถึงแม้จะพบน้อยแต่ยังพบการฝ่าผืนอยู่

อ้างอิง รายงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา หน้า 26 ดูเอกสารฉบับเต็ม https://cas.or.th/?p=9508

แสดงความคิดเห็น