มาเบิ่ง!! บรรยากาศช่วงเช้าตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี

มาเบิ่ง!! บรรยากาศช่วงเช้าตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดมหกรรมการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และวันมะเร็งท่อน้ำดีโลก ภายในงานช่วงเช้า (09.00 – 12.00 น.) มีการแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัลเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.6) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) ซึ่งได้มีการมอบรางวัลให้ทีมที่ชนะเลิศเป็นโล่รางวัลและทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท รองชนะเลิศลำดับที่ 1 เป็นทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท และรองชนะเลิศลำดับที่ 2 เป็นทุนการศึกษาจำนวน 2,500 บาท ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน

 

อีกทั้งยังมีภาพบรรยากาศในการคัดกรองชาวบ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ภายในหมู่บ้านนั้นๆ ซึ่งภายในงานวันนี้มีกิจกรรมทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย มีคนมาคัดกรองกันเป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก

 

 

จิรัฏฐิติกาล คำยอด รายงาน/ขอนแก่น

ณิเกต เจริญผลอัซววัฒน์ซกุล รายงาน/ขอนแก่น

วิษณุ สนกันยา ภาพถ่าย/ขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น