ด่านหนองคายมูลค่าค้าชายแดนสูงสุด

ด่านหนองคายมูลค่าสูงสุดการค้าชายแดนกับ สปป.ลาว ในอีสาน

รายงานข่าวแจ้งว่าเพจ “https://www.facebook.com/isaninsight” ได้เปิดเผยผลการสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าชายแดนกับ สปป.ลาว 6 จังหวัดในภาคอีสาน ว่า

ในเดือน มกราคม – ธันวาคม 2565 ภาคอีสานมีมูลค่าการค้าชายแดนกับ สปป.ลาว 260,081 ล้านบาท มีเปอร์เซ็นต์มากกว่าเป้าส่งออกถึง 21.08% โดยมีการส่งออกมูลค่ากว่า 156,738 ล้านบาท มีเปอร์เซ็นต์มากกว่าเป้าส่งออกถึง 25.64% และมีมูลค่าการนำเข้ากว่า 103,343 ล้านบาท มีเปอร์เซ็นต์มากกว่าเป้าส่งออกถึง 14.77% (โปราดดูรายละเอียดในภาพประกอบ)
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "!SAN econ INSIGHT&OUTLOOK ควณแเทอบรุกาสอร์นหวัทสางิมองเส่ 6 จังหวัด การค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ในปี 2565 เป็นจั้งใด๋? มูลค่ารวม 86,507 ส่งออก 72,784 13.2% นำเข้า 13,723 28.2% มูลค่ารวม 5,064 ส่งออก 3,673 85.8% นำเข้า 1,390 71.1% หนองคาย บึงกาฬ เลย มูลค่ารวม 17,254 ส่งออก 8,508 2.34% นำเข้า 8,746 4.0% นครพนม มูลค่ารวม 23,069 EXPORT ส่งออก 4,185 0.24% นำเข้า 18,884 17.1% มุกดาหาร มูลค่ารวม 56,141 ส่งออก 37,131 64.1% 19,009 5.3% นำเข้า IMPOR อุบลราชธานี มูลค่ารวม 30,979 ส่งออก 15,691 21.7% นำเข้า 15,288 25.7% ธ.ค.) หมายเหตุ: ทียบกับปี 2564 ข้อมูล มูลค่าการค้าชายแดนไทย- สปป.ลาว 2565 (ม.ค. ที่มา: กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ฮู้บู่ ว่า? ( ซึ่งมีมูลค่ารวม มากถึง ล้านบาท แบ่งเป็น 77 043 ล้านบาท อีกทั้งไทยเป็นคู่ค้าอับดับ ของลาว และเป็นต่างชาติที่เข้าไปลงุนปนอันดับ ในลาว หน่วย ล้านบาท"
การส่งออกสินค้าจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไปยัง สปป. ลาว โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าจำเป็น เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันสำเร็จรูปอื่น ๆ และทองคํายังไม่ได้ขึ้นรูป เป็นต้น สินค้านำเข้าเป็น เชื้อเพลิงอื่นๆ ผักและของปรุงแต่งจากผัก และเครื่องรับ-ส่งภาพและเสียง เป็นต้น
อ้างอิงจาก:
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
แสดงความคิดเห็น