ม่วนคัก!!! ขอนแก่นจัดงานดนตรีแจ๊ส คณะออร์เคสตร้าเนเธอร์แลนด์ร่วมบรรเลง

ม่วนคัก!!! ขอนแก่นจัดงานดนตรีแจ๊ส คณะออร์เคสตร้าเนเธอร์แลนด์ร่วมบรรเลง

 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น ร่วมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (Thai Ecotourism and Adventure Travel Association : TEATA) พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดงาน KHON KAEN INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL 2023 ในวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น ภายใต้บรรยากาศ “Swing Night Jazz @ The Museum” เพื่อให้เยาวชนและผู้ที่สนใจดนตรีแจ๊ส เข้าร่วมกิจกรรมโดยจัดงานเทศกาลดนตรีแจ๊ส โดยใช้ชื่อว่า KHON KAEN INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL 2023

 

โดยได้รับเกียรติจากคณะดนตรีออร์เคสตร้าแจ๊สในนาม The Biggle Big Band Amsterdam จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ซึ่งกำหนดจัดการแสดงดนตรีออร์เคสตร้าแจ๊ส ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9-25 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง 2 ราชอาณาจักร คือ ราชอาณาจักรไทยและเนเธอร์แลนด์ ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นและภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศในกลุ่มยุโรปซึ่งจะสามารถดึงดูด นักท่องเที่ยวกลุ่ม expatriates ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านให้เข้ามาชม การแสดงดนตรี ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพักค้างและสามารถกระตุ้นการใช้จ่ายในพื้นที่จัดงาน

ภายในงานมีการแสดงดนตรีแจ๊สโดยคณะนักดนตรีจากวง The Biggles Big Band Amsterdam ซึ่งเป็นวงดนตรีออร์เคสตร้าแจ๊สที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมีนักดนตรีร่วมแสดง จำนวน 25 ท่าน รวมทั้งมีศิลปินนักร้องและนักดนตรีพื้นบ้านเข้าร่วมแสดง ซึ่งได้อัญเชิญบทเพลง พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาแสดง

ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมฝึกทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางดนตรี (Music Workshop) ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้นักเรียนและผู้ที่สนใจดนตรีแจ๊ส เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมแสดงกับวงดนตรี The Biggles Big Band Amsterdam โดยนำเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีพื้นบ้านมาแสดง เพื่อให้เยาวชนเกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีและสามารถประยุกต์ใช้งานได้ในอนาคต ซึ่ง ททท.คาดว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดขอนแก่น เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่ม expatriates รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ชื่นชอบดนตรีแจ๊ส ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักให้ได้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากยิ่งขึ้น และยังสามารถกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี

สุดท้ายนี้ทีมอีสานบิซขอขอบคุณที่ทางทีมคณะจังหวัดและหน่วยงานภาคีต่างๆ ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และคนทั่วไปในจังหวัด โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์เช่นนี้จะกระจายไปสู่จังหวัดอื่นๆ ได้ในอนาคต

 

          ***การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น***

 

 

อรัชพร ข่าว/ขอนแก่น

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น