คักขนาด!! กองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกับส่วนราชการอบต.ด่านศรีสุข รณรงค์ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่รับผิดชอบ

คักขนาด!! กองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกับส่วนราชการอบต.ด่านศรีสุข รณรงค์ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่รับผิดชอบ

พันเอกณัฏฐาภูมิ นิกร ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 (สองห้า) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยว่า ได้มีการจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานและกำลังพลศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข จัดรถยนต์บรรทุกน้ำ ฉีดน้ำดับไฟเพื่อควบคุมไฟลุกลามเนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งทำให้เกิดไฟป่าและฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อป้องกันและลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน ได้รับรู้ถึงผลกระทบจากการเผาขยะหรือวัชพืช เป็นมลพิษ มีผลกระทบต่อสุขภาพและได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ทั้งนี้ได้ฝากความห่วงใยของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ถึงพี่น้องประชาชนให้รักษาสุขภาพ หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีหมอกควันและได้ให้กำลังใจกับประชาชนว่า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกที่ ทุกเวลาและทุกโอกาส

แสดงความคิดเห็น