ม่วนอีหลี!!! หนองคาย แข่งร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำเวิลด์คัพ นักกีฬาจาก 16 ประเทศ กว่า 89 คน ร่วมแข่งขัน

ม่วนอีหลี!!! หนองคาย แข่งร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำเวิลด์คัพ นักกีฬาจาก 16 ประเทศ กว่า 89 คน ร่วมแข่งขัน

 

สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และจังหวัดหนองคาย จัดการแข่งขันร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำเวิลด์คัพ ในระหว่างวันที่ 16 -19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามแข่งขันกีฬาทางอากาศชั่วคราวผาตากเสื้อ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาทางอากาศให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและมี มาตรฐานตามหลักสากล นักกีฬาจาก จำนวน 16 ประเทศ จำนวน 89 คน เข้าร่วมแข่งขัน


เมื่อเวลา 16.00 น.วานนี้ (16 ก.พ. 66) ณ บริเวณลานแลนด์ดิ่ง ตำบลผาตั้ง อ.สังคม จังหวัดหนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำเวิลด์คัพ ที่สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และจังหวัดหนองคาย จัดการแข่งขันร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำเวิลด์คัพ ในระหว่างวันที่ 16 -19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามแข่งขันกีฬาทางอากาศชั่วคราวผาตากเสื้อ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ซึ่งภายหลังพิธีเปิดการแข่งขัน ได้มีการบินโชว์จากตัวแทนนักกีฬาแต่ละประเทศ และการแสดงฟ้อนรำ “เซิ้งอีสานม่วนซื่น” โดยนักแสดงได้ลงจากเวทีเชิญชวน นักกีฬา กรรมการตัดสิน กรรมการจัดการแข่งขัน ประธานในพิธีเปิดฯ กรรมการจัดการแข่งขัน และนายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินฯ ได้ร่วมกันรำวง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

 

นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน นายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การแข่งขันร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำเวิลด์คัพ ที่จัดให้มีขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาทางอากาศให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและมี มาตรฐานตามหลักสากลและเปิดโอกาสให้นักกีฬาไทยและชาวต่างชาติที่เป็นสมาชิก สหพันธ์กีฬาทางอากาศนานาชาติ ได้ใช้สนามแข่งขันแห่งนี้เป็นสนามเก็บคะแนนตามที่ สหพันธ์กีฬาทางอากาศนานาชาติ หรือ FAI กำหนด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแข่งขันของนักกีฬา เพื่อให้เยาวชน ประชาชนในจังหวัดหนองคาย จังหวัดใกล้เคียงได้รู้จักกีฬาทาง อากาศฯ ประเภทร่มร่อน อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคายให้เป็นที่รู้จัก แพร่หลายไปยังจังหวัดต่าง ๆ และทุกประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นการยกระดับสนามกีฬาทางอากาศชั่วคราวผาตากเสื้อ ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ รู้จักในระดับโลก

ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ประกอบไปด้วยนักกีฬาจาก จำนวน 16 ประเทศ ได้แก่ มองโกเลีย เกาหลีใต้ คาซัคสถาน อินโดนีเซีย อินเดีย สเปน สวีเดน จีน ฝรั่งเศส เช็ก โคโซโว สโลวาเนีย เซอเบีย ซาอุดิอาราเบีย โรมาเนีย และประเทศไทย จำนวน 89 คน.

แสดงความคิดเห็น