เครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดหนองคาย จัดบรรยายรอบพิเศษหาทุนการศึกษา

เครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดหนองคายร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์และสื่อสารมวลชนชายแดนจังหวัดหนองคาย เตรียมเปิดโครงการจัดกิจกรรมบรรยายรอบพิเศษ โดย อาจารย์ จตุพล ชมภูนิช ในหัวข้อ “สร้างสุขสนุกกับการใช้ชีวิต” ในวันอาทิตย์ที่ 25 เดือนมิถุนายน 2566 ณ.ห้องประชุมนาคารา 1 อาคารคอนเวนชั่น โรงแรมรอยัลนาคารา เวลา 15.00-16.30 น.

นายเอกอมะตะอุธรนิ์ เกฐสิทธิ์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์และสื่อสารมวลชนชายแดนจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นายภัทรวินทร์ ลีปาน ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดหนองคาย ร่วมกันเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า ด้วยเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดหนองคายร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์และสื่อสารมวลชนชายแดนจังหวัดหนองคาย เตรียมโครงการจัดกิจกรรมบรรยายรอบพิเศษ โดย อาจารย์ จตุพล ชมภูนิช ในหัวข้อ “สร้างสุขสนุกกับการใช้ชีวิต” ในวันอาทิตย์ที่ 25 เดือนมิถุนายน 2566 ณ.ห้องประชุมนาคารา 1 อาคารคอนเวนชั่น โรงแรมรอยัลนาคารา เวลา 15.00-16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดหนองคาย (ตามความเหมาะสม)
   2.มอบเป็นทุนสนับสนุนกีฬาฟุตบอลให้กับสโมสรค่ายบกหวานยูไนเต็ด

 

ดังนั้น เครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดหนองคายจึงขอเรียนเชิญท่านและหน่วยงานเพื่อเป็นเกียรติสนับสนุนซื้อบัตร “บรรยายรอบพิเศษเพื่อการกุศล” ในการนี้เครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการจัดส่งฝ่ายประชาสัมพันธ์มาจำหน่ายบัตรในพื้นที่หนองคายและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ทุกคนต้องติดบัตรประจำตัวที่ลงนามรับรองโดย นาย ภัทรวินทร์ ลีปาน ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดหนองคายเท่านั้น

กิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้จัดขึ้นมาเพื่อขอรับเงินบริจาคและเงินเรี่ยไร เป็นกิจกรรมจำหน่ายบัตร “บรรยายรอบพิเศษเพื่อการกุศล” เท่านั้น ในการจำหน่ายจะไม่มีการบังคับ ข่มขู่ นอกเหนือจากความประสงค์ที่จะซื้อบัตร ทั้งนี้การซื้อบัตรขอให้เป็นไปด้วยความสมัครใจและความศรัทธาของท่านเท่านั้น ในการนี้ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์และสื่อสารมวลชนชายแดนจังหวัดหนองคาย และเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดหนองคาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ฝ่ายกำกับดูแลการประชาสัมพันธ์ 082-9871295

แสดงความคิดเห็น