อีสานบิซวีค ฉบับ 151 ปักษ์หลัง เดือนธันวาคม 2557 สัมภาษณ์พิเศษ “รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย” แบบเจาะลึกทิศทางอนาคตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในอีก 4 ปีข้างหน้า (2558-2561)

อีสานบิซวีค ฉบับ 151 ปักษ์หลัง เดือนธันวาคม 2557 หลังจากสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความไว้วางใจเลือก “รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย” เข้ารับตำแหน่งอธิการบดี เป็นวาระที่ 2 “อีสานบิซวีค” ได้สัมภาษณ์พิเศษ แบบเจาะลึกทิศทางอนาคตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในอีก 4 ปีข้างหน้า (2558-2561)

ชัดเจนคือ การมีธงนำหรือวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนงานที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับ 4 ปีที่ผ่านมา การจัดตั้งองค์กรใหม่เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ในการทำงานเชิงรุก

นโยบายบริหารด้านบุคลากร การนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับหรือมหาวิทยาลัยนอกระบบ ที่ล่าช้ามายาวนาน การจัดทีมบริหารชุดใหม่ การจำกัดปริมาณนักศึกษา ตลอดจนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสังคมท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยแห่งอื่นในภูมิภาคอีสาน

ติดตามซื้ออ่านได้ที่ร้านไทยวารี อาเข่ง ขอนแก่นบุ๊ค ปริ๊นบุ๊คสโตร ร้านสหกรณ์ภายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ร้านหนังสือในศูนย์อาหารและบริการ มข. และร้านหนังสือทั่วไป
อ่านฟรี ประชาสัมพันธ์จังหวัด หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้า บริษัทโตโยต้าแก่นนครทุกสาขา ศูนย์บริการรถยนต์อีซูซุ บริษัทโค้วอยู่ฮะมอเตอร์ทุกสาขา บริษัทพิมานกรุ๊ป สำนักงานใหญ่ กองสื่อสารองค์กรมข. ศุนย์วิจัยธุรกิจเศรษฐกิจภาคอีสาน คณะวิทยาการจัดการ มข. ห้องสมุดธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล้อบบี้โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น ฯลฯ

.

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม อีสานบิซวีค ฉบับที่ 151

151

 

 

 

 

 

.

Facebook Comments