ป.ป.ช ภาค 3 ติวกฎหมายปราบทุจริต อบจ.โคราช

ป.ป.ช.ภาค 3 ติวเข้มข้าราชการ บุคลากร อบจ.โคราช รู้กฎหมาย ป้องร้องทุจริต

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 29 มิถุนายน ที่โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายตวงศักดิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้ข้าราชการและบุคลากรทางการแพทย์กว่า 250 คน สังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 182 แห่ง ที่ถ่ายโอนภารกิจให้อยู่กับ อบจ.นครราชสีมา หัวข้อ “หลักการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการถูกชี้มูลทุจริตและการป้องกันการถูกดำเนินคดีทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” รุ่นที่ 2 โดยมีนายกฤตชัย พรมวัน เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มประสานการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 3 เป็นวิทยากรชี้แจงบรรยายเรื่องส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ เสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดี ลดข้อบกพร่องการปฏิบัติงานและป้องกันความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เป็นหลักการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการถูกชี้มูลทุจริต และการป้องกันการถูกดำเนินคดีทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

นายตวงศักดิ์ รองปลัด อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ถือเป็นโอกาสชี้แจงทำความเข้าใจในบทข้อกฎหมายให้มีมุมมองที่ตรงกัน รวมทั้งลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานป้องกันความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน ร่วมกันระหว่างบรรดาข้าราชการในสังกัดอบจ.นครราชสีมา ทุกคน กับหน่วยงาน หรือกลุ่มผู้ตรวจสอบ
ตามนโยบายของนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ให้แนวทางองค์กรต้องไม่มีการทุจริต และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้กับประชาชน

ผู้สื่อข่าว นครราชสีมา/เกษม ชนาธินาถ 086-6486006

แสดงความคิดเห็น