ผวจ.มุกฯดันเมืองขนส่งหลักดินโดจีน

ผวจ.,มุกฯประชุม Forum on China ดันขนส่งเมืองด่านชายเเดนสำคัญจีน-คาบมหาสมุทรอินโดจีนสัมพันธ์ แข่งเรือมังกร

28 มิถุนายน 2566 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง โดยสำนักเลขาธิการงานแสดงสินค้าจีน – อาเซียน ได้เชิญจังหวัดมุกดาหารร่วมการประชุม Forum on China – Mainland Southeast Asia Key Port City Cooperation in Cross-border Lagistics ช่วงวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2566 ณ เมืองฉงจั่ว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ประธานหอการค้า, สภาอุตสาหรกรรม, และสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุม ครั้งนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้กล่าวปราศรัย เสนอข้อคิดริเริ่ม แถลงตัวเลข/ดัชนี สำคัญ และลงนามในโครงการ ฯ พร้อมทั้ง ชม งานแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกระหว่างจีน – อาเซียน ทั้งยังแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมประชุมฯ

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรก มีหัวข้อหลัก ของการประชุม คือ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ระหว่างเมืองท่าที่มีประสิทธิภาพไร้อุปสรรค และช่วยอำนวยความสะดวก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือแนวทางร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทั้งด้านกายภาพและกฎระเบียบ ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่
1 ความเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
2 ด่านอิเล็กทรอนิกส์และการอำนวยความสะดวกด้านพิธีศุลกากร และ
3 การบูรณาการระหว่างเมืองอุตสาหกรรมและการสร้างเมืองอัจฉริยะตามแนวชายแดน
ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารจะได้รับประโยชน์ในการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานผ่านเส้นทาง R9 และ R12 ในสปป.ลาว ซึ่งเป็นช่องทางการขนส่งสินค้าทางบกที่สำคัญจากประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

นายกานต์พนธ์ เตชะเดชอภิพัฒธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ด้วยศักยภาพเมืองเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดมุกดาหาร เรามีเส้นทางที่ 12 ในประเทศไทยตัดระหว่างกลางของ 4 ประเทศเริ่มจากทิศตะวันออกที่ทะเลจีนใต้เวียดนาม ผ่านแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เข้าจังหวัดมุกดาหาร ออก อ.แม่สอด จ.ตาก เข้าสู่ประเทศพม่าสุดทะเลอันดามันที่เมืองเมาะละแหม่ง หรือ แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor – EWEC) ระยะทางประมาณ 1,500 กิโลเมตร อยู่ในประเทศไทยประมาณ 700 กม. เป็นทางลัดเชื่อมทะเลจีนใต้กับมหาสมุทรอินเดีย เป็นหนึ่งใน สามแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มุกดาหารจึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญทางด้านการขนส่งผ่านช่องทางนี้ อีกทั้งด่านศุลกากรมุกดาหารยังมีมูลค่าสินค้าผ่านแดนปีละกว่า 2 แสนล้านบาท ทุกวันเราจะเห็นรถตู้คอนเทนเนอร์จีน – ไทย – เวียดนาม และลาววิ่งอันตลอดเวลา

นายคณิต ปัตติโย นายกสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่า ปัจจุบันจะมีรถส่วนตัวรถทัวร์และกลุ่มจักรยานยนต์ที่เดินทางท่องเที่ยวผ่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 มุกดาหาร – สะหวันนะเขต เป็นจำนวนมาก เนื่องจากมุกดาหารอยู่ห่างจากชายแดนเวียดนาม 2 เมืองมรดกโลกเพียง 245 กม. อีกทั้งเราจะเห็นรถนำเที่ยวจากเวียดนามเดินทางพาคณะมากันต่อเนื่อง

นายคณิต กล่าวต่อว่า ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของจังหวัดมุกดหารกับจีนได้มีการเชิญทีมเรือมังกรจากมุกดาหารไปแข่งขันร่วม 12 ประเทศอีกด้วย ซึ่งในการไปแข่งขันทุกครั้งทีมเรือพายจังหวัดมุกดาหารจะสร้างชื่อเสียง ได้รับรางวัลเหรียญทองเหรียญเงินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเหตุให้ทุกปีต้องถูกเชิญไปป้องกันตำแหน่ง ปีล่าสุดเมื่อ 22 มิย.66 ตรงเทศกาลไหว้บะจ่างของทุกปี ทีมเรือมังกรมุกดาหารก็ได้รับเหรียญทองกลับมาอีกเช่นเคย โครงการนี้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปีมาแล้ว

แสดงความคิดเห็น