รร.โฆษะ ร่วม 8 องค์กรเศรษฐกิจปลูกต้นคูณ 99,999 ต้น

รร.โฆษะ ร่วม 8 องค์กรเศรษฐกิจมอบต้นคูณให้หน่วยงานใน จ.ขอนแก่น ตั้งเป้าหมายปลูก 99,999 ต้น

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณด้านหน้าโรงแรมโฆษะ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงแรมโฆษะและ 8 องค์กรเศรษฐกิจ ร่วมพิธีมอบต้นคูน 1,000 ต้น พร้อมปล่อยขบวนรถนำต้นคูนไปปลูกเพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัด พร้อมตั้งเป้าปลูกให้ครบ 99,999 ตัน โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
เป็นประธานรับมอบและปล่อยขบวนรถ

นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงแรมโฆษะ

เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานราชการทั้ง 26 อำเภอ , สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานต่างๆนำไปปลูกในพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดขอนแก่น
การปล่อยขบวนการคาราวานต้นราชพฤกษ์ในครั้งนี้ด้วย มีนายศุภชัย ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่น, พร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง 26 อำเภอ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยานและรับมอบต้นคูนเพื่อนำไปปลูกในที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต้นคูนที่มอบให้ในครั้งนี้ได้ผ่านพิธีอธิษฐานจิต โดยพระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ แห่งวัดบำวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัวของผู้ปลูก”

แสดงความคิดเห็น