เลือกปธ.มูลนิธิฯดังโคราชวุ่นหนัก

วุ่นวาย ! เลือก ปธ.มูลนิธิดังโคราช “ป๋าซิม” นักธุรกิจดัง ชนะปริ่มน้ำ คู่แข่งจ่อร้องค้าน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ศาลาธรรมสถาน มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) องค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมสมาคมโผวเล้ง สมาคมจีนเตี้ยอันในประเทศไทย สาขานครราชสีมา สมาคมเตี่ยอันแห่งประเทศไทย สาขานครราชสีมาและสมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศไทยร่วมประชุมการเลือกตั้งประธานมูลนิธิ ฯ สมัยที่ 41 ตามที่นายศิวัช เตียเจริญวรรธน์ เลขานุการคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับการเลือกตั้งและรักษาการเลขานุการประธานมูลนิธิ ลงนามหนังสือที่ มต.895/2566 กรณีการเลือกตั้งประธานและกรรมการมูลนิธิ ฯ สมัยที่ 40 ปีบริหาร 2564-2565 ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่การเลือกตั้ง 2 ครั้ง ไม่เสร็จสมบูรณ์ตามข้อบังคับของตราสารมูลนิธิ เนื่องจากลงคะแนนลับคู่แข่งมีคะแนน 21 เท่ากัน มติการประชุม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 66 ให้จัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันและให้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ 12 คน เป็นผู้ยกร่างข้อบังคับระเบียบและกำหนดกฎเกณฑ์การเลือกตั้งประธานสมัยที่ 41 ปีบริหาร 2566-2567 โดยมีบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้กระบวนการเลือกตั้งบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม

พบ พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เปรมกมล ผกก.สภ.เมือง นครราชสีมา เป็นประธาน กกต.ร่วมกับนายสุเทพ ณัฐกานต์กนกและนายรังสรรค์ อินทรชาธร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ บรรยากาศคณะกรรมการของสมาคมจีนเก๊กเอี๊ยแห่งประเทศไทย สาขานครราชสีมา ,สมาคมเหยี่ยวเพ้งนครราชสีมา ไม่ได้เข้าร่วมแต่อย่างใด ที่ประชุมเสนอนายทรงศักดิ์ อุไรธรากุล รองประธานมูลนิธิและนายประยูร พิทักษ์วาณิชย์ แต่นายประยูร ขอสละสิทธิ์ เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ นายทรงศักดิ์ จึงได้เป็นประธานมูลนิธิสมัยที่ 41 แบบไร้คู่แข่ง

นายทรงศักดิ์ หรือป๋าซิม นักธุรกิจชื่อดังและเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ระดับต้นๆของโคราช เปิดเผยว่า มีคณะกรรมการมาประชุม 22 คน จากจำนวนทั้งหมด 42 คน ซึ่งเกินครึ่งขององค์ประชุมถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ขอบคุณที่ไว้ไว้วางใจให้ตนเข้ามาแก้ไข ปรับปรุงในสิ่งที่ไม่ดี สร้างความรักใคร่สามัคคีให้เป็นปึกแผ่นร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาเจริญเติบโตเป็นที่เชื่อมั่นของชาวโคราช

ด้านนายอภิภวัส ตั้งนันทนาการ รักษาการประธานมูลนิธิ กล่าวว่า การประชุมเลือกตั้งประธานสมัยที่ 41 ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและเป็นไปตามตราสารของมูลนิธิ ถือเป็นกระทำการโดยไม่ชอบ การกำหนดวันเลือกตั้งเป็นอำนาจหน้าที่ของ กกต.ส่วนร่างระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งเฉพาะกิจยังไม่แล้วเสร็จ มีเพียงเอกสาร 7 ข้อ อ้างสรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง 12 คน มิใช่ร่างระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งเฉพาะกิจและประธานและคณะอนุกรรมการยังไม่ได้ลงลายมือชื่อรับรองแต่อย่างใด การออกหนังสือต้องดำเนินการตามขั้นตอนโดยชอบ ตนจะยื่นหนังสือให้นายทะเบียนจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการตามกฎ ระเบียบข้อบังคับต่อไป

 

นครราชสีมา/เกษม ชนาธินาถ 086 6486006

แสดงความคิดเห็น