เลือก ปธ.มูลนิธิดังโคราช อลเวง ยื่นค้านผลเลือกตั้ง

เลือก ปธ.มูลนิธิดังโคราช อลเวง ยื่นค้านผลเลือกตั้ง จี้ ผู้ว่า ขอความชัดเจนการบริหารองค์กร ป้องคนไทยเชื้อสายจีนขัดแย้งกัน

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 9 สิงหาคม ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายอภิภวัส ตั้งนันทนาการ รักษาการประธานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) องค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะกรรมการสมาคมจีนเก๊กเอี๊ยแห่งประเทศไทย สาขานครราชสีมา สมาคมเหยี่ยวเพ้งนครราชสีมาและสมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศไทย เดินทางมาพบนายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะนายทะเบียนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอคำปรึกษากรณีการประชุมเลือกตั้งประธานมูลนิธิสมัยที่ 41 ปีบริหาร 2566-2567 เมื่อวันที่ 6 ส.ค ที่ผ่านมา เป็นการปฏิบัติไม่ชอบและเป็นไปตามตราสารของมูลนิธิ โดยการกำหนดวันเลือกตั้งเป็นอำนาจหน้าที่ของ กกต. และร่างระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งเฉพาะกิจยังไม่แล้วเสร็จ มีเพียงเอกสาร 7 ข้อ อ้างสรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง 12 คน มิใช่ร่างระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งเฉพาะกิจและประธานและคณะอนุกรรมการยังไม่ได้ลงลายมือชื่อรับรองแต่อย่างใด โดยมีคณะกรรมการสมาคมโผวเล้ง สมาคมจีนเตี้ยอันในประเทศไทย สาขานครราชสีมา สมาคมเตี่ยอันแห่งประเทศไทย สาขานครราชสีมาและสมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศไทย รวม 22 คน จากจำนวนทั้งสิ้น 42 คน โหวตให้นายทรงศักดิ์ หรือป๋าซิม อุไรธรากุล รองประธานมูลนิธิ ซึ่งเป็นนักธุรกิจชื่อดังและเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ระดับต้นๆของโคราช เป็นประธานมูลนิธิสมัยที่ 41 แบบไร้คู่แข่ง

นายอภิภวัส เปิดเผยว่า ชาวหลักเสียงเซี่ยงตึ๊งโคราชต้องการความชัดเจน ความถูกต้องและชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่องค์กรต่อไปจะเป็นเช่นไร ซึ่งไม่เคยมีปัญหาเช่นนี้มาก่อน ที่ผ่านมามูลนิธิมีที่มาที่ไปปฏิบัติตามประเพณียึดหลักอาวุโส แต่การเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นการตัดสินใจของกลุ่มบุคคลไม่กี่คน ออกหนังสือเรียกประชุมโดยพละการ จึงมีปัญหาความวุ่นวาย ที่สำคัญไม่ได้ปฏิบัติตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 66 ให้สรรหาบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 5 คน เพื่อให้กระบวนการเลือกตั้งบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม แต่มีเพียง 1 คนเท่านั้น และคณะกรรมการทั้งหมด 42 คน ก็มาเพียงส่วนหนึ่ง แล้วเลือกตั้งกันเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนายทะเบียนจังหวัดนครราชสีมาจะมีความเห็นเช่นไร

ด้านนายสยาม ผวจ.นครราชสีมา กล่าวชี้แจงว่า ได้ให้แนวทางกับคณะผู้บริหารและคณะกรรมการให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ยึดกฎระเบียบตราสารของมูลนิธิ ที่ผ่านมายังไม่สามารถหาข้อสรุปการเลือกตำแหน่งประธานสมัยที่ 41 จนเวลาล่วงเลยกว่า 8 เดือน ก็ไม่สามารถบริหารงานได้เต็มประสิทธิภาพ ขอให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้ง 6 สมาคมในคณะบริหารมูลนิธิหันหน้าคุยกันบนพื้นฐานความสามัคคีปรองดองใช้ความอดทนจนกว่าจะได้วิธีการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

นครราชสีมา/เกษม ชนาธินาถ 086-6486006

แสดงความคิดเห็น