จำคุก “บัลลังก์ อรรณนพพร” ใช้อำนาจแต่งตั้ง ผอ.รร.ขอนแก่นวิทฯ มิชอบ

ศาอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 4 ชั้นฎีกายันพิพากษา “บัลลังก์ อรรณนพพร” (อดีตสส.เพื่อไทยปัจจุบันสังกัดพลังประชารัฐ) และพวกจำคุก คดีใช้อำนาจมิชอบแต่งตั้ง ผอ.เรียนขอนแก่นวิทฯ ไม่ชอบ 

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2566 ศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบ ภาค 4 ได้นัดคู่ความระหว่าง นายมีศิลป์ ชินภักดี โจทก์ กับ นายกิตติ บุญเชิด กับพวกรวม 14 คน จำเลย มาฟังคำพิพากษาศาลฎีกา คดีนี้ นายมีศิลป์ ชินภักดี โจทก์ ฟ้องว่า นายกิตติ บุญเชิด กับพวกรวม 14 คน จำเลยปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมินศักยภาพผู้ขอย้าย กรรมการกลั่นกรองการย้าย และ อ.ก.ค.ศ. สพม.25 ขอนแก่น โดยมิชอบ กรณีโจทก์ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เมื่อปี 2558

โดยศาลฎีกา พิพากษาจำคุก 1 ปี 6 เดือน นายกิตติ บุญเชิด ,นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล, นายวีระเดช ชาตา, นายบัลลังก์ อรรณนพพร ,นายสุรินทร์ หล้าหา  และจำคุก 1 ปี นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา, นายภูวดล หมื่นสีพรหม, นายสุนันท์ คำจันทร์,นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย และนายมาโนช ฝั้นฉิม ,นายลิขิต เพชรผล ,ว่าที่เรืออากาศตรี เจริญ สุขทรัพย์ และพ.ต.อ.เสถียร ชัยสงคราม

สำหรับคดีนี้ ศาลชั้นต้น มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563 พิพากษาลงโทษจำคุก 6 ปี นายกิตติ บุญเชิด, พิพากษาจำคุก 3 ปี นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล, นายวีระเดช ชาตา, นายบัลลังก์ อรรณนพพร, (อดีตสส.พรรคเพื่อไทย ขอนแก่น ปัจจุบันอยู่พรรคพลังประชารัฐ), นายสุรินทร์ หล้าหา นายลิขิต เพชรผล, ว่าที่ เรืออากาศตรี เจริญ สุขทรัพย์, พ.ต.อ.เสถียร ชัยสงคราม, และนายมาโนช ฝั้นฉิม และจำคุก 2 ปี นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา, นายภูวดล หมื่นสีพรหม, นายสุนันท์ คำจันทร์, และนายสมเกียรติ ศรีโนนชัย ขณะเดียวกันได้พิพากษายกฟ้อง นายยุทธศาสตร์ กงเพชร

ต่อมาจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564 พิพากษาลงโทษจำคุก 1 ปี 6 เดือน นายกิตติ บุญเชิด, นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล, นายวีระเดช ชาตา, นายบัลลังก์ อรรณนพพร, นายสุรินทร์ หลัาหา, นายลิขิต เพชรผล, ว่าที่ เรืออากาศตรี เจริญ สุขทรัพย์, และ พ.ต.อ.เสถียร ชัยสงคราม และจำคุก 1 ปี นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา, นายภูวตล หมื่นสีพรหม, นายสุนันท์ คำจันทร์, นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย, และนายมาโนช ฝั้นฉิม โดยไม่รอลงอาญา ส่วน นายยุทธศาสตร์ กงเพชร พิพากษายืนยกฟ้อง

ต่อมาจำเลยฎีกา ศาลฎีกา นัดฟังคำพิพากษา วันที่ 7 ก.ย. 2566 โดยได้มีคำพิพากษาจำคุก 1 ปี 6 เดือน นายกิตติ บุญเชิด ,นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล, นายวีระเดช ชาตา, นายบัลลังก์ อรรณนพพร ,นายสุรินทร์ หล้าหา  และจำคุก 1 ปี นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา, นายภูวดล หมื่นสีพรหม, นายสุนันท์ คำจันทร์,นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย และนายมาโนช ฝั้นฉิม ,นายลิขิต เพชรผล ,ว่าที่เรืออากาศตรี เจริญ สุขทรัพย์ และพ.ต.อ.เสถียร ชัยสงครามดังกล่าว 

สำหรับคดีนี้จำเลยทั้งหมดถูกฟ้องในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ฐานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มาตรา 83 มาตรา 91 และมาตรา 162 (1) (4) จัดทำ/รับรอง เอกสารอันเป็นเท็จ กรณีโจทก์คือ นายมีศิลป์ ผอ.โรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม ได้ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเมื่อปี 2558

คำฟ้องโดยสรุประบุว่า จำเลยและพวกใช้อำนาจในการประเมินการแต่งตั้ง ผอ.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(กคศ.) โดยได้นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ซึ่งมีคุณสมบัติด้อยกว่านายมีศิลป์ในขณะนั้นให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โจทก์จึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตฯ

แสดงความคิดเห็น