มหัศจรรย์กฐิน 3 พิภพ Miracle Mukdahan

จังหวัดมุกดาหารจัด กฐิน 3 พิภพ เปิดเส้นทางศรัทธาตามรอยนาคาลุ่มน้ำโขง ลอยกระจู้ 12,567 ดวง

นายศศิพงษา จันทรสาขา นายกสมาคมเครือข่ายมุกดาหารเมืองสามธรรม เปิดเผยว่า มุกดาหารเมืองที่อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขง มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของพี่น้องสองฝั่งโขงไทย – ลาว มีงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่คืองานแข่งเรือออกพรรษาไทย – ลาว ทำให้มุกดาหารเป็นเมืองที่ทุกคนอยากจะมาท่องเที่ยวแวะชมทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงที่กว้างใหญ่ที่สุด เป็นงานรวมความสวยงามและยิ่งใหญ่ ปลุกเมืองชายแดนแห่งนี้สู่ความรุ่งเรืองยั่งยืน อีกทั้งตำนานของแม่น้ำโขงชุมชนในลุ่มน้ำโขงทุกแห่งรวมทั้งจังหวัดมุกดาหารต่างมีความเชื่อในเรื่องพญานาค จึงนำมาสู่การสร้างสถานสักการะอันยิ่งใหญ่ 3 แห่ง ในจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่
1.พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช (พญานาคฟ้า) สวรรค์พิภพ วัดภูมโนรมย์ อ.เมืองมุกดาหาร
2.พญาอนันตนาคราช (พญานาคน้ำ) บาดาลพิภพ สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 อ.เมืองมุกดาหาร
3.พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช (พญานาคดิน) ปฐพีพิภพ ที่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
งานกฐิน 3 พิภพ ที่กำหนดขึ้นปี 2023 เป็นจุดประกายความยิ่งใหญ่ของสายธารแห่งศรัทธา เพื่อศิษย์สายพญานาคทุกปี โดยกองกฐินบวงสรวงผ่านพญานาคแต่ละตนจะถูกนำมาสักการะพระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหารในเทศกาลออกพรรษาของทุกปี การรวมบุญที่ยิ่งใหญ่ของวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ เกิดขึ้นเพื่อบูชาพุทธคุณของพระพุทธเจ้าผ่านองค์พระใหญ่อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยทุกคน นับเป็นการได้ร่วมบุญกับพญานาคทั้ง 3 พิภพ สู่มหาบุญที่ยิ่งใหญ่


พระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร มีประวัติการสร้างอันน่าอัศจรรย์ได้พิสูจน์แล้วว่าตั้งอยู่ ลองติจูดเดียวกันกับองค์พระธาตุพนม 104.43 โดยที่มิได้มีความตั้งใจไว้แต่เดิม แต่ได้ค้นพบว่าเป็นเช่นนั้นจริง รวมถึงจุดตั้งของพญานาคทั้ง 3 ตน ก็อยู่ในลองติจูดใกล้เคียงกันอย่างน่าอัศจรรย์โดยไม่เคยรู้มาก่อน บวกกับตำนานดวงแก้วมุกดาหารที่ปัจจุบันเชื่อกันว่า ย้ายจากต้นตาล 7 ยอด วัดศรีมงคลใต้ ริมฝั่งแม่น้ำโขง สู่องค์พระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร วัดภูมโนรมย์
งานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน พิธีจุดเทียนขึ้นภู บูชาพระใหญ่ ในวันที่ 30 ตค. 66 เป็นการบวงสรวง กฐิน 3 พิภพ พลุดอกไม้ไฟที่จุดขึ้นบนยอดภูมโนรมย์ ดังเช่น แสงแห่งกระทงทองของเปลวเทียนที่กำลังลอยขึ้นสู่องค์พระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร และสายเทียนที่ล่องลอยไปตามลำน้ำโขงคดเคี้ยวที่สวยงามจะเกิดขึ้นสืบต่อกันไปจากนี้

นายศศิพงษา จันทรสาขา กล่าวตอนท้ายว่า การจัดงานกฐินมุกดาหาร 3 พิภพ ในปี 2566 นี้ เริ่มตั้งแต่ สค. – ตค.
1 สค. 66 ตั้งองค์กฐิน ณ พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช (พญานาคดิน) ปฐพีพิภพ ที่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
31 สค. 66 ตั้งองค์กฐิน ณ พญาอนันตนาคราช (พญานาคน้ำ) บาดาลพิภพ สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 อ.เมืองมุกดาหาร
29 กย. 66 ตั้งองค์กฐิน ณ พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช (พญานาคฟ้า) สวรรค์พิภพ วัดภูมโนรมย์ อ.เมืองมุกดาหาร
29 ตค. 66 (วันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11) เวลา 16.00น พิธีสวดมนต์เมือง ณ ลานเจดีย์จันทรวิสุทธิ์ วัดศรีมงคลเหนือ พิธีลอยกะจู้บูชารอยพระพุทธบาท 12,567 ดวง จากกลางแม่น้ำโขงจะส่องแสงสีทองเต็มคุ้งน้ำ เข้าสู่ตัวเมืองมุกดาหาร
30 ตค. 66 เวลา 09.00 น พิธีทอดกฐิน 3 พิภพ ณ วัดศรีมงคลเหนือ ริมฝั่งโขง เวลา 17.00 น พิธีจุดเทียนขึ้นภูบูชาพระใหญ่ จุดพลุไฟดอกไม้ไฟเพื่อน้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุ ณ.วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์
ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาสายพญานาคร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน 3 พิภพ ชื่อบัญชี วัดศรีมงคลเหนือ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 1631696399 หรือร่วมสมทบทุนการดำเนินการ ชื่อบัญชี ทุนนิธิมุกดาหาร 3 พิภพ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020421278860 ได้ตามกำลังศรัทธา

แสดงความคิดเห็น