‘อนุทิน’ เปิด E-land ขอนแก่น

‘อนุทิน’ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดที่ 8 ของประเทศ ทำธุรกรรมที่ดินง่ายๆ ลดภาระประชาชน
วันนี้ (9 พ.ย. 66) ที่สำนักงานที่ดิน จังหวัดขอนแก่น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งกรมที่ดินได้จัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดที่ 8 ของประเทศต่อจากกรุงเทพฯ, อุบลราชธานี,หนองคาย,บึงกาฬ,เชียงใหม่,สงขลาและสิงห์บุรี
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กรมที่ดินได้ให้บริการจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ไปแล้ว 7 จังหวัด 60 สำนักงาน และได้ขยายการให้บริการการจดทะเบียนที่ดินที่จังหวัดขอนแก่น และสาขาส่วนแยกทั้ง 15 สำนักงาน ครอบคลุมโฉนดที่ดินทั้งจังหวัด 1,151,280 แปลง อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนปีละกว่า 332,928 ราย ซึ่งจากนี้ไปผู้ที่มีที่ดินอยู่ในเขตขอนแก่น สามารถขอจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงาน ซึ่งจะทำให้ลดระยะเวลาในการทำนิติกรรมที่สำนักงานลงกว่า 50%
แสดงความคิดเห็น