การเมืองทำพิษระบบการศึกษาไทยติดอันดับบ๊วยๆ

การศึกษาไทยอยู่ลำดับบ๊วยๆของโลก เพราะรมต.การศึกษาเข้าสู่ต่ำแหน่งด้วยการแบ่งเค้กแบบการเมืองไทย เราต้องหยุดวงจรนี้และผลักดันให้คนมีความรู้ความเข้าใจมาทำหน้าที่บริหารศึกษา

โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) เพื่อประเมินนักเรียนอายุ 15 ปีในประเทศที่เข้าร่วม ทุก ๆ 3 ปี โดยในปีนี้มีประเทศที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 81 ประเทศ

สำหรับผล PISA ปี 2022 นักเรียนที่มาจากประเทศหรือพื้นที่เหล่านี้ทำข้อสอบได้อย่างโดดเด่นได้แก่ มาเก๊า ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเอสโตเนีย โดยนักเรียนจากพื้นที่เหล่านี้ทั้งหมดอยู่ใน 10 อันดับสูงสุดในหมวดหมู่การประเมินทั้ง 3 กลุ่ม ไม่ว่าจะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือการอ่าน

ผลการประเมินด้านการอ่าน

สมรรถนะด้านการอ่าน สิงคโปร์ มาเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วยอีก 9 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจตามลำดับ ได้แก่ ไอร์แลนด์, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ไต้หวัน, เอสโตเนีย, มาเก๊า, แคนาดา, สหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด์

ส่วนไทย ทักษะการอ่านอยู่ที่อันดับ 64 จาก 81 ประเทศ  ติดกลุ่มรั้งท้าย ในอาเซียน เป็นรองทั้งสิงคโปร์ (อันดับ 1) เวียดนาม (อันดับ 34) บรูไน (อันดับ 44) และมาเลเซีย (อันดับ 60)

ทักษะด้านคณิตศาสตร์

ทักษะความรู้ด้านคณิตศาสตร์สิงคโปร์ มาเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วย มาเก๊า, ไต้หวัน, ฮ่องกง, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, เอสโตเนีย, สวิตเซอร์แลนด์, แคนาดา และนิวซีแลนด์ ส่วนอันดับที่ 10-20 เป็นนักเรียนจากกลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งสหราชอาณาจักรอยู่ในอันดับที่ 14

สำหรับเด็กไทย ทักษะด้านคณิตศาสตร์อยู่ในอันดับที่ 58 เป็นรองทั้งสิงคโปร์ (อันดับ 1) เวียดนาม (อับดับ 31) บรูไน (อันดับ 40) และมาเลเซีย (อันดับ 54)

ทักษะด้านวิทยาศาสตร์

สำหรับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สิงคโปร์มาเป็นอันดับหนึ่งอีกเช่นกัน ตามด้วยอันดับที่ 2-10 ได้แก่ ญี่ปุ่น, มาเก๊า, ไต้หวัน, เกาหลีใต้, เอสโตเนีย, ฮ่องกง, แคนาดา, ฟินแลนด์ และออสเตรเลีย

สหราชอาณาจักร ได้อันดับที่ 15 สหรัฐอเมริกา อันดับที่ 16 โดยประเทศยุโรปส่วนใหญ่ผลคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง

สำหรับประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 58 เป็นรองทั้งสิงคโปร์ (อันดับ 1) เวียดนาม (อันดับ 35) บรูไน (อันดับ 42) และมาเลเซีย (อันดับ 52)

ส่วนนักเรียนไทย พบว่าทุกทักษะทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ได้คะแนนต่ำสุดในรอบ 20 ปี

นักเรียนอายุ 15 ปีของสิงคโปร์ ครองอันดับหนึ่งในการสอบวัดระดับโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือ PISA ประจำปี 2022 โดยนักเรียนจากสิงคโปร์ได้อันดับหนึ่งในทุกทักษะ ทั้งการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ขณะที่นักเรียนไทยคะแนนร่วงในทุกทักษะ และแพ้เพื่อนบ้านอาเซียนอย่างสิงคโปร์ เวียดนาม และมาเลเซีย ในทุกทักษะด้วยเช่นกัน

ถึงที่สุด ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า สาเหตุหลักมาจากการเมือง  คือระบบแบ่งเค๊กของตำแหน่งรัฐมนตรี ที่ไม่ได้คำนึงถึงภูมิหลังและองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ทั้งๆที่เป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมาณสูงที่สุด แต่มีการคอรัปชั่นและการใช้งบที่ไร้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก ไม่มีความโปร่งใส ไร้การตรวจสอบมาทุกยุคทุกสมัย  

คุณภาพของครูซึ่งมึความสำคัญที่สุดแต่กลับไม่มีโครงการพัฒนาครูอย่างมีประสิทธิผล เงินเดือนและสวัสดิการครูก็น้อยกว่าประเทศที่นักศึกษาติดอันดับ เช่น สิงคโปร์ ครูไทยมีหนี้สินมากที่สุด สัดส่วนของครูต่อนักเรียนต่อห้องสูงกว่าประเทศอื่น ฯลฯ

รัฐมนตรีคนปัจจุบัน เป็นนายพลตำรวจ ซึ่งความเชี่ยวชาญ คือการจับผู้ร้าย การสืบสวน สอบสวน และกฎหมาย

ร.ม.ต. ศึกษาฯคนก่อนๆก็ล้วนมาจากสายอาชีพอื่นๆทั้งสิ้น

ทางออกที่ดีที่สุด คือ  รัฐมนตรีทุกกระทรวงต้องมาจากการเลือกตั้งทางตรงจากประชาชน

เพราะประชาชนรู้ว่าแต่ละกระทรวงต้องเลือกผู้รู้มาเป็นรัฐมนตรี

ไม่ใช่ระบบแบ่งเค็กให้แต่ละพรรคได้ตำแหน่งรัฐมนตรีไปหากินเหมือนระบบเก่าที่ล้าหลัง ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาลองระบบใหม่กันดู

แสดงความคิดเห็น