มหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

 “ครูปลื้ม”กรมบังคับคดีฟิตจัด สร้างมหกรรมตลาดนัดไกล่เกลี่ยหนี้ ลดปัญหาคดีความ หนี้เสีย ควรขยายโครงการทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม จัดให้มหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ณ ห้องประชุมมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง3ฝ่าย มาร่วมในกิจกรรมมหกรรมไกล่เกลี่ยครั้งนี้ ประกอบด้วย กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ซึ่งเป็นเจ้าของกองทุนดังกล่าวฝ่ายหนึ่ง สถาบันการเงินทุกสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งธนาคารและไฟแนนส์ต่างๆ ฝ่ายหนึ่ง และประชาชนผู้เป็นลูกหนี้ อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีกรมบังคับคดีเป็นผู้จัดเวทีมหกรรมไกล่เกลี่ยในครั้งนี้ มีนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะเจ้าบ้าน เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะที่มาร่วมงานในวันนี้

ภาพ พิธีเปิดบรรยากาศมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้ กยศ.

นายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครั้งนี้ ว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมบังคับคดี กับสถาบันการเงินและลูกหนี้ กยศ. ได้มีโอกาสมาพบกันเพื่อไกล่เกลี่ยช่วยเหลือลูกหนี้ โดยกรมบังคับคดีจะงดการบังคับคดีเอาไว้ก่อนเพื่อให้ลูกหนี้และสถาบันการเงินได้มีโอกาสไกล่เกลี่ยหนี้ เพราะขบวนการไกล่เกลี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้มีการต่อรองกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ เป็นการลดปริมาณคดีหรือลดการขายทอดตลาด เพื่อให้ทุกฝ่ายหาทางออกร่วมกัน

  

ภาพบรรยากาศมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้ กยศ.

ทางด้าน ดร.เพิ่ม หลวงแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานที่ปรึกษาสหภาพครูแห่งชาติ เปิดเผยว่า วันนี้ตนได้รับเชิญมาร่วมมหกรรมครั้งนี้ในฐานะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและด้านการศึกษาของสมาคมสื่อมวลชนขอนแก่น และในฐานะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่กู้ยืมเงิน กยศ.มาหลายยุคหลายสมัยและหลายคนที่จบการศึกษาไปแล้วยังติดหนี้สินดังกล่าวตามตัวไปด้วย ในขณะเดียวกันในฐานะที่เป็นประธานที่ปรึกษาสหภาพครูแห่งชาติ ก็ได้เห็นปัญหาหนี้สินติดตัวครู-อาจารย์เกี่ยวกับหนี้เงินกู้ ชพค.และชพส.เป็นจำนวนมากเช่นกัน ซึ่งวันนี้ได้พบครู-อาจารย์และอดีดนักศึกษาหลายคนมาร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินในครั้งนี้ ตนเห็นว่าการจัดงานครั้งนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายทั้งฝ่ายเจ้าหนี้และลูกหนี้ ที่จะได้มาหาทางออกร่วมกัน จึงขอฝากไปทาง กยศ.และสถาบันการเงินรวมถึงกรมบังคับคดีเองก็ตาม ได้ช่วยจัดเวทีไกล่เกลี่ยอย่างนี้ให้เกิดขึ้นทุกจังหวัดหรือทุกภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้มีมหกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ครู-อาจารย์และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสหาทางออกที่เหมาะสมต่อไป.

ภาพ ดร.เพิ่ม หลวงแก้ว

                               ……………………………………………….

แสดงความคิดเห็น