ใส่ชื่อเรื่อง

โปรยข่าว สั้น กระชับ

เนื้อหาข่าว ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร

ข่าวย่อหน้าที่  1 ไม่ควรยาวเกิน 5 บรรทัด

ย่อหน้าที่ 2

นายไกรสอน กองฉลาก ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น