เสนอร่างมข.เปลี่ยนโฉมปรับปรุงพื้นที่ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

ความเคลื่อนไหวที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2560 นำเสนอแบบ(ร่าง)รายละเอียดการออกแบบปรับปรุง ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

หลังจากศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก เปิดใช้งานมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี โดยมีสภาพทรุดโทรมบางส่วนไปตามกาลเวลา ในการปรับปรุงครั้งนี้เพื่อปรับปรุงระบบให้ทันสมัย และใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ตามความเหมาะสม และมีพื้นที่การใช้งานให้มากขึ้นโดยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ว่าจ้างให้บริษัทสถาปนิก ในการที่จะให้มาออกแบบอาคารเพื่อปรับปรุงตัวอาคารภายใน ด้วยการระดมความคิดเห็นจากผู้ใช้อาคารในส่วนต่างๆ ในส่วนกลาง ในส่วนของคณะ  เพื่อรับฟังความคิดเห็นความต้องการว่าศูนย์ประชุมแห่งนี้จะมีลักษณะเป็นเช่นไร ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาออกแบบนั้นได้ดำเนินการไประยะเวลาหนึ่ง ได้นำผลการออกแบบมานำเสนอรับฟังความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย โดยในส่วนของพื้นที่จะปรับปรุง มีพื้นที่ห้องโถงใหญ่ปรับปรุงระบบเสียง เพราะเพดานของห้องโถงไม่มีฝ้าเพดานอีกทั้งมีลักษณะเพดานที่สูงทำให้เสียงค่อนข้างก้อง และการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งต้องมีการเพิ่มในส่วนเครื่องเสียงซึ่งทำให้สิ้นเปลืองในการทำกิจกรรม และมีการปรับพื้นที่ของเวทีให้สูงขึ้น ส่วนพื้นที่นั่งอัฒจรรย์ให้มีลักษณะกลมกลืนต่อเนื่องเพื่อให้ได้คนที่นั่งจะสามารถมองเห็นเวทีอย่างชัดเจน

หลังจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 นี้ จะมีการดำเนินการปรับปรุงและปิดในส่วนของตัวอาคารเพื่อการต่อเติม ใขณะเดียวกันเพื่อจะรองรับในการใช้งานที่มากยิ่งขึ้น จะมีการปรับปรุงในบริเวณพื้นที่ชั้นล่าง(ชั้น1)  โดยจะมีการปรับโดยเอาฝ้าเพดานออก เพื่อจะปรับพื้นที่ในส่วนของเสา เพื่อให้มีพื้นที่ในการใช้สอยมากขึ้นให้เหมาะสมในการจัดแสดงสินค้า ซึ่งมีการเสนอต่อที่ประชุม

ในขณะเดียวกันต้องการอยากให้มีห้องย่อย ทั้งขนาดใหญ่และ ขนาดเล็กในการจัดประชุมสัมนาต่างๆ ทางบริษัทที่ปรึกษาได้เสนอทางเลือกต่างๆให้กับที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีแนวทางไหนบ้างที่จะนำเอาไปใช้เป็นประโยชน์ต่องบประมาณที่ใช้ในแต่ละทางเลือก ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นแนวคิดที่มีการนำเสนอ  เนื่องจากว่าอาคารยังต้องใช้กิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมี ซึ่งรายละเอียดการดำเนินการในแต่ละช่วงก็จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความต้องการนำเสนอในโอกาสต่อไป ในขณะนี้ยังเป็นเพียงแนวคิดและก็มีการออกแบบเพื่อที่จะปรับปรุงเฉพาะพื้นที่ห้องโถงขนาดใหญ่และพื้นที่ชั้นล่างในเฟสแรกไปก่อน

Facebook Comments