เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม เจ้าหน้าที่สำนักงานปกครองจังหวัด ได้ทำการนำกรวยมาวางกั้นพื้นที่ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา พร้อมกับมีการฉีดสีมาร์กจุดไว้ สำหรับเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันวางดอกไม้จันทน์ ในโอกาสงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้น ที่บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร และในต่างจังหวัด ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการจัดประดับตกแต่ง สถานที่ให้เหมาะสม มีความสะอาดเรียบร้อย พร้อมจัดกองอำนวยการความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างดีที่สุด ซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมา ก็ได้กำหนดสถานที่จัดสร้างพระเมรุมาศจำลองขึ้น ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพระเมรุมาศจำลองที่จะจัดสร้างนี้ ทางกระทรวงมหาดไทยได้ออกแบบส่งมาให้จังหวัดนครราชสีมาแล้ว โดยเป็นทรงปราสาท ยอดปรางค์มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท มีทางขึ้น-ลง 3 ทาง เพื่อให้ประชาชนได้เดินขึ้นไปถวายดอกไม้จันทน์

ซึ่งจะมอบหมายให้สำนักงานจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และสำนักงานปกครองจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการจัดเตรียมสถานที่ก่อสร้าง ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่จะประสานเข้ามาช่วย โดยกำหนดก่อสร้างให้เสร็จภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 นี้ พร้อมกันนี้จะให้มีการประดับดอกดาวเรืองตามถนนเส้นต่างๆ ทั่วเมืองโคราช ส่วนดอกไม้จันทน์ที่จะให้ประชาชนมาร่วมพิธีนั้น ขณะนี้ทางจังหวัดนครราชสีมา ได้ประดิษฐ์ไว้แล้วกว่า 2 ล้านดอก ซึ่งเพียงพอกับประชาชนทั้งจังหวัดแน่นอน ส่วนต่างอำเภอก็จะให้กำหนดจุดประกอบพระราชพิธีบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ หรือสถานที่ตามความเหมาะสม


แหล่งข้อมูล : มติชนออนไลน์