องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคพลเมือง จัดแถลงผลงานและเดินหน้าจัดการคอร์รัปชั่น

ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคพลเมืองจังหวัดขอนแก่น ติงหน่วยงานรัฐไม่ปรับทัศนคติร่วมมือ ยันการทำงานตรวจสอบภาคประชาชนเจตนาบริสุทธิ์ ชูผลงานเด่นปราบมาเฟียปิดถนนเก็บเงินงานไหม ตรวจสอบสัญญาจ้างขุดลอกบึงแก่นนคร เปิดรายได้มหกรรมงานไหม

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00น. ที่ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคพลเมืองจังหวัดขอนแก่น (อตร.ขก.) จัดเสวนา แนวทางและปัญหาอุปสรรคภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมตรวจสอบการทุจริตในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คนจากเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและเครือข่ายจากจังหวัดนครราชสีมา

นายตุลย์ ประเสริฐศิลป์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคพลเมืองจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า วันนี้เป็นการแถลงผลงานขององค์กรว่าในช่วงปี 2560 ทำอะไรไปบ้างและจะทำเรื่องอะไรต่อในปี 2561 ภาพรวมในปีนี้ที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการทำงานคือความร่วมมือจากภาครัฐ เช่น การขอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ภาครัฐยังมีมุมมองกับองค์กรในทางที่ไม่ดี ทั้งๆ ที่เรามีความบริสุทธิ์ใจ ถ้าดูเทียบกับต่างประเทศภาคพลเมืองจะเข้มแข็งมาก หน่วยงานรัฐจะสนับสนุนการดำเนินงานของภาคพลเมือง จึงเรียกร้องไปยังภาครัฐว่าถ้าจะจัดการเรื่องคอร์รัปชั่นให้จริงไม่ทำแค่พิธีกรรมหรืออีเว้นเป็นช่วงๆ ไปต้องสนับสนุนองค์กรนี้อย่ามองเป็นศัตรู

ด้านนายคุ้มพงษ์ ภูมิภูเขียว ที่ปรึกษาด้านกฎหมายขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคพลเมืองจังหวัดขอนแก่น (อตร.ขก.) ได้กล่าวถึงความเป็นมาว่า เมื่อประมาณปี 2545 ได้มีการรวมกลุ่มของบุคคลหลายสาขาอาชีพในนามเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชั่นจังหวัดขอนก่น ซึ่ง คปต.ขก.เป็นเครือข่ายของ คปต. ส่วนกลางที่นำโดยนายวีระ สมความคิด มีวัตถุประสงค์สำคัญในการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ มีการทำงานแบบจิตอาสา

กิจกรรมเริ่มต้นมีการตรวจสอบการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาสาสมัครเลือกตั้งหลายครั้ง ตรวจสอบการฉ้อโกงในสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น การขจัดปัญหามาเฟียปิดถนนเก็บเงินค่าจอดรถงานไหม เป็นต้น ซึ่งในปี 2560 มีกิจกรรมที่ดำเนินงาน ดังนี้

  • ตรวจสอบความไม่โปร่งใสการขุดลอกบึงแก่นนคร มีการสอบถามไปที่เทศบาลนครขอนแก่น ขอเอกสารสัญญาเกี่ยวกับโครงการ จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับคำชี้แจง คำตอบ จากเทศบาลนครขอนแก่น หลังจากนี้ทางองค์กรจะได้ดำเนินการทางกฎหมาย ส่งเรื่องให้หน่วยเหนือและองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องต่อไป

  • ปัญหาการตั้งโรงงานและใช้ที่สาธารณะป่าห้วยเม็ก (กระทิงแดง) มีการออกแถลงการณ์เรื่องจากธรรมาภิบาลถึงประชารัฐ ฤาจะเป็นแค่วาทะกรรมสวยหรู กรณียกที่สาธารณะห้วยเม็กให้กระทิงแดง

  • ปัญหาธนาคารเอาเปรียบผู้บริโภค กรณีคิดค่าติดตามทวงถามตามสัญญาเช่าซื้อเกินจริง มีการประสานงานไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อมิให้ธนาคารเอาเปรียบประชาชน

  • ความไม่โปร่งใสการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักพระพุทธศาสนา จ.ขอนแก่น เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้

  • ความไม่โปร่งใสในการจัดงานไหม มีการฟ้องต่อศาลปกครองขอนแก่นเพื่อให้ปิดเผยสัญญาสัมปทานให้เอกชนจัดงาน รวมทั้งเปิดเผยรายได้ที่ได้รับจากการจัดงาน, การควบคุมราคาค่าเช่าและจำนวนรวมทั้งสถานที่วางตั้งให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ สถานที่จัดงาน โดยคำนึงถึงความพอดี เป็นธรรมและต้องเปิดโอกาสให้ผู้ค้าในท้องถิ่น ได้รับสิทธิเป็นลำดับแรก

จากนั้น อตร.ได้ให้ฉายากับหน่วยงานรัฐในปี 2560 ได้แก่ ผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น ได้รับฉายา ผู้ว่าขาเลาะ , นายก อบจ.ขอนแก่น ได้รับฉายา นายกฟ้าผ่าเปรี้ยง ,นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้รับฉายา นายกเข้าขี้เมี้ยง , สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ขอนแก่น ได้รับฉายา ได้ใจ แต่ไร้งาน

ใน ปี 2561 มีประเด็นที่จะดำเนินการคือการตรวจสอบการจัดสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น โปรดติดตามและร่วมขจัดคอร์รัปชั่นใน จ.ขอนแก่นร่วมกันต่อไป

…………………………..

Cr.นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ : ศูนย์ข่าวผู้บริโภคภาคอีสาน : รายงาน

Facebook Comments