แบงค์ชาติคาดบัตรคนจนฟื้นกำลังซื้อฐานราก ภาคเกษตรขยายตัว หนุนเศรษฐกิจอีสานปี 61โตต่อเนื่อง

          แบงค์ชาติเผยเศรษกิจอีสานปี 60 ขยายตัว จากรายได้ภาคเกษตรและนโยบายรัฐ คาดบัตรคนจนฟื้นกำลังซื้อฐานราก สภาพอากาศเอื้อการเกษตร หนุนเศรษฐกิจปี 61 เติบโตต่อเนื่องตามแนวโน้มมหาภาค

         นายสมชาย เลิศลาภวศิน ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า เศรษฐกิจอีสานในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ชะลอลงบ้าง จากการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัว ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากรายได้ภาคเกษตรที่ชะลอลงจากผลกระทบของอุทกภัยที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ และบริการด้านการท่องเที่ยวยังคงขยายตัว ด้านการลงทุนภาคเอกชนหดตัวตามการก่อสร้าง ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัว เงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินขยายตัว ขณะที่สินเชื่อคงค้างชะลอลงจากไตรมาสก่อน

         ภาพรวมเศรษฐกิจอีสานปี 2560 ขยายตัวจากปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ภาคเกษตรที่ปรับดีขึ้นและนโยบายกระตุ้นของภาครัฐจากส่วนกลาง การบริโภคขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามกำลังซื้อที่ปรับดีขึ้น การลงทุนขยายตัวตามการก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์ ธุรกิจพลังงานและแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีการลงทุนต่อเนื่อง การใช้จ่ายภาครัฐลดลงทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนจากฐานสูงในปีก่อน ภาคต่างประเทศขยายตัวดีทั้งการส่งออกและนำเข้าตามเศรษฐกิจคู่ค้าที่ขยายตัวต่อเนื่อง และเส้นทางการขนส่งดีขึ้น เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อัตราการว่างงานปรับสูงขึ้นเล็กน้อย ตามการว่างงานนอกภาคเกษตร

          ในส่วนของคาดการเศรษฐกิจปี 2561 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามเศรษฐกิจไทยโดยรวมและคู่ค้าที่ขยายตัว สนับสนุนการผลิตเพื่อส่งออก คาดการณ์สภาพอากาศเบื้องต้นอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่มีน้ำมากหรือแล้งเกินไป ซึ่งเอื้อต่อภาคเกษตร ขณะที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 2 และการทยอยลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ช่วยฟื้นกำลังซื้อและพัฒนาศักยภาพกลุ่มฐานราก สนับสนุนการบริโภคและการลงทุน แต่อย่างไรก็ดีปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงยังเป็นปัจจัยหน่วงที่ต้องจับตาดูต่อไป

Facebook Comments