เปิดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ “ตลาดประชารัฐต้องชม”@ ตลาดต้นตาล สู่ตลาดไทยแลนด์ 4.0

      พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลุยเปิด”ตลาดประชารัฐต้องชม” ที่ตลาดต้นตาลขอนแก่น เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ดันสู่ตลาดไทยแลนด์ 4.0

        ที่ตลาดต้นตาลขอนแก่น โดยมีนายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน อุ่นไอรัก ตลาดประชารัฐต้องชมตลาดต้นตาลขอนแก่น พร้อม วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น, พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ,หัวหน้าภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่น, รัฐวิสาหกิจ และผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมงาน

     นายคำนวณ สุวรรณคดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบหมายตามนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐต้องชม ซึ่งเป็น 1 ใน 9 ตลาดประชารัฐให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยจังหวัดขอนแก่นมีตลาดต้องชม จำนวน 2 แห่ง คือ ตลาดต้นตาล และ ตลาดสีเขียว ในความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเป็นตลาดต้องชมที่ใครไปใครมาต้องแวะมาชมและในครั้งนี้ได้กำหนดจัดงานภายใต้รูปแบบ “ อุ่นไอรัก ตลาดประชารัฐต้องชม ต้นตาลขอนแก่น ” ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 – 21.00 น. ภายในงานมี การจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐต้องชม จำนวน 100 ร้าน ทั้งอาหารปรุงสำเร็จ ผัดสดและผลไม้ปลอดสาร เสื้อผ้าสำเร็จรูป  สินค้า OTOP และสินค้าอื่นๆ จำนวนกว่า 25 ร้าน

    นอกจากนี้ยังมีสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน โดยนำสินค้าที่จำเป็นในการครองชีพมาลดราคาพิเศษ เช่น ไข่ไก่ แผงละ 60 บาท น้ำมันพืชปาล์ม ขวดละ 25 บาท น้ำตาลทราย กิโลกรัมละ 18 บาท และสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพนำมาจากจำหน่ายถูกกว่าท้องตลาด 20-30% ตลอดเวลา 5 วันที่จัดงาน

        นอกจากกิจกรรมสร้างการรับรู้ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดต้นตาล ให้เป็นที่ประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ซึ่งในขณะนี้ได้ส่งคลิปวีดีโอของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ เพื่อยกระดับตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) ต่อไป

Facebook Comments