ททท.จัดใหญ่ ชู ขอนแก่นมหานครแห่งการท่องเที่ยว (มีคลิป)

       ททท.ชูโครงการ KhonKaen NEW BIZ “ขอนแก่นมหานครแห่งการท่องเที่ยว” ตั้งเป้าหมายเพิ่มยอดนักท่องเที่ยวเดินทางสู่จังหวัดขอนแก่นไม่ต่ำกว่า 5.5 ล้านคนครั้งต่อปี

        นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น  กล่าวว่า ททท.จับมือกับจังหวัดขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยว เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “ประชุมและเที่ยว เรื่องเดียวกันที่ขอนแก่น” เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่ม MICE ให้เดินทางทางเข้าจังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นกับกิจกรรม12เดือนตลอดทั้งปี ต่อยอดเที่ยวอีสานแซ่บนัว นำเสนอภาพลักษณ์จังหวัดขอนแก่นสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพราะปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นกำลังได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และด้วยศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นที่มีความพร้อมทั้งในแง่ของการเป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่ ศูนย์กลางการการคมนาคม การค้า การลงทุน การศึกษา สุขภาพ นวัตกรรม และยังเป็นมหานครแห่งการท่องเที่ยว ที่มีความหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงมีโรงแรมขนาดใหญ่ มีศูนย์การประชุมขนาดใหญ่ ร้านอาหาร และแหล่งช้อปปิ้ง ที่จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE

        ทั้งนี้ ททท.จึงได้ส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นด้วยแนวคิด “ประชุมและเที่ยว เรื่องเดียวกันที่ขอนแก่น” เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จังหวัดขอนแก่นจะเป็นศูนย์กลางตามกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อการประชุมและนิทรรศการ ในฐานะเป็น MICE City 1 ใน 5 พื้นที่ของประเทศ ซึ่งมีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยว การจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์

       นอกจากนี้จังหวัดขอนแก่นยังมีแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมือง และกำลังดำเนินการขยายสนามบินขอนแก่นให้เป็นสนามบินนานาชาติ เพื่อรองรับเที่ยวบินและจำนวนนักท่องเที่ยว นักเดินทางกลุ่ม MICE ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ททท.จึงพยายามผลักดันในเชิงยุทธศาสตร์ให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 ตามแผนวิสาหกิจททท.พ.ศ.2560-2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดรอง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นไม่น้อยกว่า 5 ล้านคนต่อปี///

Facebook Comments