ครม.ตั้ง “เลี่ยว จวิ้นยหวิน” เป็นกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น แทน “หลี่ หมิงกัง”

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 27 ก.พ. 61 พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการแต่งตั้งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น ว่า

“คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายเลี่ยว จวิ้นยหวิน (Mr. Liao Junyun) ให้ดำรงตำแหน่ง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น อำนาจเจริญ บึงกาฬ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ เลย มหาสารคาม มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา หนองบัวลำภู หนองคาย ร้อยเอ็ด สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี อุดรธานี และยโสธร สืบแทน นายหลี่ หมิงกัง (Mr. Li Minggang) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ”

Facebook Comments