ขอโฉนดที่ดิน นส.3 ก. ชาวบ้านฝาง จ.ขอนแก่น หลังอาศัยมานานกว่า 100 – 120 ปี

นายอำเภอรุดชี้แจงไม่สามารถออกเอกสารสิทธิให้ครอบครองที่ดินได้ถ้ามาปลูกบ้านอยู่อาศัยหลังประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าสาวะถี”

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 มีนาคม นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง จ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายสุรวงค์ พลศักดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกงาม อ.บ้านฝาง นายสุทน นุบาล กำนันตำบลโคกงาม และ นายธณัช เครือมาก สมาชิก อบจ.ขอนแก่น ได้มาพบกับชาวบ้านโคกกว้าง หมู่ 1 และ หมู่ 10 ต.โคกงาม ได้มาชุมนุมมากกว่า 300 คน ที่ศาลาการเปรียญเฉลิมพระเกียรติฯ วัดศรีชมชื่นวนาราม บ้านโคกกว้าง เพื่อให้รัฐบาลออกโฉนดที่ดิน นส.3 ก. หลังจากชาวบ้านที่มาชุมนุมครั้งนี้อยู่มานานกว่า 100 – 120  กว่าปี

นางสมหมาย ถาสีชา อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8 หมู่ 1 บ้านโคกกว้าง  บอกว่า ตนเองพร้อมครอบครัวอยู่อาศัยทำกินในบ้านโคกกว้าง มาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยมีใบ สค.1 เอกสารแบบแจ้งการครอบครองที่ดินอยู่อาศัยและทำกินเป็นชื่อของพ่อ และได้มอบให้ตนเองทำกินต่อมา แต่เมื่อประมาณ ปี 2540 มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาประสานให้ชาวบ้านนำเอกสาร สค.1 มาออกเอกสารสิทธิ์ เป็นที่ สปก. แทน จึงจะออกโฉนดที่ดินได้ และก็เกิดปัญหาว่าที่ดังกล่าวเป็นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าสาวะถี” จึงไม่ได้สิทธิครอบครองที่ดินที่ตนอยู่อาศัยมาถึงทุกวันนี้  

นายณัฐวุฒิ นายอำเภอบ้านฝาง กล่าวว่า วันนี้ชาวบ้านโคกกว้าง หมู่ 1 และ หมู่ 10 เป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตป่าสวนแห่งชาติ “ป่าสาวะถี” เมื่อทางอำเภอบ้านฝางได้มาออกโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยสอบถามปัญหาประชาชนบ้านโคกกว้าง พวกเขาทั้งหมดที่ปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัยมากกว่า 300 หลังคาเรือนในหมู่บ้านโคกกว้างบอกว่าไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ปลูกบ้าน และที่ทำกิน มีแต่เอกสารสิทธิแบบแจ้งการครอบครองที่ดินเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถเอาไปจำนอง -จำนำ หรือขายฝากได้ นอกจากอยู่อาศัยไปชั่วลูกชั่วหลานเท่านั้น

นายณัฐวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผืนดินที่ชาวบ้านโคกกว้างอยู่อาศัยและทำกินได้ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติตั้งแต่ปี 2510 และคิดว่าปัญหาที่ประชาชนต้องการขอที่ดินทำกินหมดปัญหาไปแล้ว แต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการชุมนุมของชาวบ้านโคกกว้าง เพื่อต้องการขอเอกสารสิทธิที่ดินอยู่อาศัย คือ นส.3 ก. และต้องการมีสิทธิในที่ดินทำกิน ในผืนที่ดินชาวบ้านโคกกว้างเรียกร้องขอ นส.3 ก. เป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าสาวะถี” ตั้งแต่ปี 2504 ชาวบ้านจึงไม่มีสิทธิมาเรียกร้องขอ นส.3 ก. เมื่อหมู่บ้านจัดตั้งมามากกว่า 120 ปี ก่อนหน้าที่ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดยอยู่กันมาโดยที่ไม่มี นส.3 ก.

ดังนั้น ชาวบ้านโคกกว้างต้องการเอกสารสิทธิ นส.3 ก.จะต้องมาปลูกบ้านอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ดินดังกล่าวก่อนที่รัฐบาลจะประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าสาวะถี” เมื่อปี 2504 โดยเจ้าหน้าที่จะใช้ตามหลักกฎหมายที่ดินปี 2497 ซึ่งคนใดที่มี สค.1คือ เอกสารแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน ก่อนหน้าที่จะประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ก็สามารถนำหลักฐานมาขอเอกสารสิทธิได้ โดยทางเจ้าหน้าที่ดินก็จะตั้งคณะกรรมการมาพิสูจน์สิทธิ พร้อมกับสอบถามทาง สปก.ว่ามีความเห็นอย่างไร จะคัดค้านหรือไม่ ในการให้เอกสารสิทธิ์ นส.3 ก. กับผู้มาร้องขอ ถ้า สปก.ยินดีให้เอกสารสิทธิ ทาง อ.บ้านฝางต้องดำเนินการต่อโดยมีคณะทำงานในระดับอำเภอบ้านฝาง พร้อมกับทางจังหวัด โดยมาพิสูจน์สิทธิด้วยการออกสำรวจ เดินรังวัดในผืนที่ดินที่มี สค. 1 จากนั้นเสนอให้หน่วยเหนือพิจารณาต่อไป

ที่มาของข่าว : http://www.khonkaenlink.info

Facebook Comments