ททท. ผลักดันชุดใหญ่ ชู ‘ขอนแก่นมหานครแห่งการท่องเที่ยว’

#ประชุมและเที่ยวเรื่องเดียวกันที่ขอนแก่น #เที่ยวครึ่งประชุมครึ่ง? ททท. ชูโครงการ KhonKhen NEW BIZ “ขอนแก่นมหานครแห่งการท่องเที่ยว” ต่อยอดเที่ยวอีสานแซ่บนัว ตั้งเป้าหมายเพิ่มยอดนักท่องเที่ยวเดินทางสู่จังหวัดขอนแก่นไม่ต่ำกว่า 5.5 ล้านคนต่อปี

ททท.จับมือกับจังหวัดขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยว เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “ประชุมและเที่ยว เรื่องเดียวกันที่ขอนแก่น” เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่ม MICE ให้เดินทางเข้าจังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นกับกิจกรรม 12 เดือนตลอดทั้งปี ต่อยอดเที่ยวอีสานแซ่บนัว นำเสนอภาพลักษณ์จังหวัดขอนแก่นสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพราะปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นกำลังได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และด้วยศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นที่มีความพร้อมทั้งในแง่ของการเป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่ ศูนย์กลางการคมนาคม การค้า การลงทุน การศึกษา สุขภาพ นวัตกรรม และยังเป็นมหานครแห่งการท่องเที่ยว ที่มีความหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงมีโรงแรมขนาดใหญ่ มีศูนย์การประชุมขนาดใหญ่ ร้านอาหาร และแหล่งช้อปปิ้ง ที่จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE

ทั้งนี้ ททท.จึงได้ส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นด้วยแนวคิด “ประชุมและเที่ยว เรื่องเดียวกันที่ขอนแก่น” เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จังหวัดขอนแก่นจะเป็นศูนย์กลางตามกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อการประชุมและนิทรรศการ ในฐานะเป็น MICE City 1 ใน 5 พื้นที่ของประเทศ ซึ่งมีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยว การจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้จังหวัดขอนแก่นยังมีแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมือง และกำลังดำเนินการขยายสนามบินขอนแก่นให้เป็นสนามบินนานาชาติ เพื่อรองรับเที่ยวบินและจำนวนนักท่องเที่ยว นักเดินทางกลุ่ม MICE ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ททท.จึงพยายามผลักดันในเชิงยุทธศาสตร์ให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 ตามแผนวิสาหกิจ ททท. พ.ศ. 2560 – 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดรอง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นไม่น้อยกว่า 5 ล้านคนต่อปี

“ประชุม….เที่ยว เรื่องเดียวกันที่ขอนแก่น”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ททท.สำนักงานขอนแก่น (รับผิดชอบพื้นที่การตลาดท่องเที่ยวจังหวัด ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม) 277/20-21 ถ.กลางเมือง (ถ.รอบบึงแก่นนคร ด้านทิศตะวันตก) อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 0 4322 7714-5 โทรสาร 0 4322 7717, 0 4322 7719

อีเมล์ [email protected]  FB : ททท.สำนักงานขอนแก่น

ที่มาของข่าว : http://www.khonkaenlink.info

Facebook Comments