ชุมชนรอบ บขส. 1 ยืนหนังสือชะลอโครงการพัฒนาพื้นที่ บขส.1

เทศบาลนครขอนแก่นพร้อมเช่าพื้นที่ธนารักษ์พัฒนา บขส.1 หลังปล่อยร้างนานร่วมปี หวังพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมเศรษฐกิจ ดึงนักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต อาหารการกิน ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมแบบชาวอีสาน ด้านชุมชนรอบ บขส.1 ยืนหนังสือชะลอโครงการฯ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการการประชุม เตรียมความพร้อมโครงการที่จะพัฒนาพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น (นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ , นายมนตรี สิงหปุณณภัทร , นายชัชวาล พรอมรธรรม) นายบุญสม วิจารจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง นางกิ่งแก้ว พงษ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า สืบเนื่องจากเทศบาลนครขอนแก่นมีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมเศรษฐกิจ ดึงนักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต อาหารการกิน ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมแบบชาวอีสาน

“เทศบาลนครขอนแก่นมีนโยบายในการจัดทำโครงการที่จะใช้ประโยชน์พื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1  (บขส.1) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกิจเมือง อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการก่อเกิดรายได้แก่ชุมชนให้ดีขึ้น”

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับข้อเสนอตัวแทนพี่น้องชุมชน และผู้ประกอบการร้านค้าภายใน บขส.1 เพื่อยื่นเอกสารในการชะลอโครงการดังกล่าว ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นรับในหลักการเบื้องต้นและพร้อมที่จะชะลอโครงการเป็นระยะเวลา 3 – 4 เดือน ตามความประสงค์ของผู้ประกอบการนับจากนี้ไป

“อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นยังยืนยันที่จะขอเช่าพื้นที่ บขส1. ของกรมธนารักษ์ เพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและประชาชนในเมืองขอนแก่น” นายธีระศักดิ์ กล่าว

/////////////////

เรียบเรียงข่าวจาก เทศบาลนครขอนแก่นภาคกิจกรรม

Facebook Comments