เขตเศรษฐกิจพิเศษอีสานนครพนมเนื้อหอมชิงธงนำหนองคาย

เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมเนื้อหอมชิงธงนำหนองคาย บิ๊กเนมโลจิสติกส์จ่อประมาณ 6 ราย ธุรกิจรับเหมา 4 ราย ด้านหนองคายเร่งอัดโปรโมทดึงลาว เวียดนาม ร่วมลงทุน

นครพนมเนื้อหอม

นายสุรัตน์ ก้องเกียรติกมล ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้เปิดให้เอกชนมายื่นเอกสารเสนอแผนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม บนพื้นที่ 1,400 ไร่ หลังเปิดให้มาซื้อซองตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ปรากฏว่า มีผู้มาซื้อซองทั้งหมด 10 ราย

มีทั้งทุนท้องถิ่นและเครือของรายใหญ่ ส่วนมากสนใจลงทุนด้านโลจิสติกส์ เช่น บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด ในเครือของกลุ่มนายเจริญ สิริวัฒนภักดี, บริษัท คิว เอเชีย เอ็นเนอร์จี จำกัด, บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ท ดิสตรีบิวเตอร์ จำกัด, บริษัท สมาร์ท สวีท จำกัด, กิจการร่วมค้า วีดู-เอ็มไอดี และบริษัท พันปี กรุ๊ป (ไทย ลาว กัมพูชา) จำกัด

ขณะที่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมาซื้อซอง 4 ราย ได้แก่ บริษัท ทริปเปิล มิลเลี่ยน คอนส์ จำกัด, บริษัท สามัคคีที่ดินและการเคหะ จำกัด, บริษัท จตุรมาศ จำกัด และบริษัท นำสมัยนครพนม จำกัด ทั้งนี้ ภาครัฐจะพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดให้เพียงรายเดียว

“ที่ผ่านมาหอการค้าจังหวัดนครพนมเสนออยากให้สนามบินนครพนมเป็นสถานีเติมน้ำมันเครื่องบิน จะทำให้เกิดการขนส่งทางอากาศ เป็นเขตการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ระหว่างไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม และจีนตอนใต้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมูลค่านำเข้าและส่งออกของจังหวัดอยู่ที่ประมาณแสนล้านบาท หากเขตเศรษฐกิจพิเศษเกิด จะทำให้มีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาลงทุน นักธุรกิจท้องถิ่นสามารถเข้าไปร่วมทุนหรือเข้าไปลงทุนได้ จะส่งผลให้มูลค่าการค้าข้ามแดนจะสูงถึง 2 แสนล้านบาท” นายสุรัตน์ กล่าว

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ศก.พิเศษหนองคายอืด

สำหรับจังหวัดหนองคาย หลังจาก กนพ.ได้ประกาศให้พื้นที่ 13 ตำบล 2 อำเภอ คือ อำเภอเมือง จำนวน 12 ตำบล และอำเภอสระใคร จำนวน 1 ตำบล เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จในการเดินหน้าโครงการ

นายสมหวัง อารีย์เอื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการเปิดประมูลเพื่อสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย จำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรก วันที่ 11-17 เมษายน 2559 มีผู้สนใจซื้อซอง 11 ราย แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ และครั้งที่ 2 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560-21 มีนาคม 2560 มีผู้ยื่นซองประมูล 1 ราย แต่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การประเมิน

ขณะนี้กรมธนารักษ์ยังไม่ได้กำหนดการเปิดประมูลรอบที่ 3 แต่ทางจังหวัดและ กนพ.ได้จัดงบประมาณเพื่อทำแผนประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนทั้งไทย ลาว และเวียดนาม ทราบถึงนโยบายดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น