มหกรรมแสดงและจำหน่าย สุดยอดผลิตภัณฑ์ประเทศลุ่มน้ำโขง “ขอนแก่นมหานคร” KHON KAEN METROPOLIS FAIR 2014

มหกรรมแสดงและจำหน่าย สุดยอดผลิตภัณฑ์ประเทศลุ่มน้ำโขง “ขอนแก่นมหานคร” KHON KAEN METROPOLIS FAIR 2014

คุณเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ &#822

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญชวนเที่ยวงานสงกรานต์ ปี 2557 เมืองเสียงแคนดอกคูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญชวนเที่ยวงานสงกรานต์ ปี 2557 เมืองเสียงแคนดอกคูน

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เช

รับสมัคร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มข. วันนี้-20 เมย 57

รับสมัคร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มข. วันนี้-20 เมย 57

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มห

ร่วมเวทีสาธารณะ “จากปฎิรูปสุขภาพสู่ปฎิรูปประ เทศไทย”

ร่วมเวทีสาธารณะ “จากปฎิรูปสุขภาพสู่ปฎิรูปประ เทศไทย”

ร่วมเวทีสาธารณะ “จากปฎิรูปสุขภาพสู่ปฎิรูปประ เทศไ

ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ECBER  คณะวิทยาการจัดการ มข. ขวัญอวยพรปีใหม่ บก.อีสานบิซวีค

ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ECBER คณะวิทยาการจัดการ มข. ขวัญอวยพรปีใหม่ บก.อีสานบิซวีค

ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ECBER  คณะวิทยาการจัดก

สาวงามจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นคว้ามงกุฏนางงามไหมนานาชาติจังหวัดขอนแก่น

สาวงามจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นคว้ามงกุฏนางงามไหมนานาชาติจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่นได้จัดการประกวดนางงามไหม ประจำปี 2556 ในง

จังหวัดขอนแก่นได้จัดงานแถลงข่าว “งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น” ประจำปี 2556

จังหวัดขอนแก่นได้จัดงานแถลงข่าว “งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น” ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. จังหวัดขอนแ