หอการค้าไทย เคาะ GDP ครึ่งปี 61 อีสานรั้งอันดับ 3

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเคาะ GDP ครึ่งปี 61 อีสานรั้งอันดับ 3 มูลค่า 889,038 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากภาคบริการ รองจาก กรุงเทพฯและปริมณฑลและภาคตะวันออก

จากการประชุมใหญ่หอการค้า 5 ภาค มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รายงานทิศทางและแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคในช่วงครึ่งปีหลัง 2561 โดยระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสแรกปี 2561 อยู่ที่ 4.8% สูงขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ที่อยู่ที่ 3.4%

ทั้งนี้เป็นผลจากรายจ่ายครัวเรือน รายจ่ายรัฐบาล ปริมาณการส่งออก ลงทุนรวม ภาคเกษตร สาขาอุตสาหกรรม สาขาก่อสร้าง สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาการค้า และสาขาขนส่ง ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งเมื่อเจาะลึกลงไปในรายภูมิภาคแล้ว จะพบว่า กรุงเทพฯและปริมณฑล มูลค่า GDP สูงที่สุดอยู่ที่ 5,024,538 ล้านบาท หลัก ๆ มาจากภาคบริการ 54.9% มูลค่า 2,756,390 ล้านบาท และภาคอุตสาหกรรม 26.3% มูลค่า 1,319,539 ล้านบาท รองลงมาคือภาคตะวันออก ซึ่งสัดส่วนหลัก ๆ มาจากภาคอุตสาหกรรม 67.4% มูลค่า 1,121,400 ล้านบาท ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 889,038 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากภาคบริการ 43.2% มูลค่า 383,694 ล้านบาท

ขณะที่ ภาคใต้ มีมูลค่า GDP อยู่ที่ 852,744 ล้านบาท สัดส่วนกว่า 50% มาจากภาคบริการ มูลค่า 431,455 ล้านบาท ด้านภาคเหนือ มูลค่า GDP อยู่ที่ 666,425 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากภาคบริการ 282,711 ล้านบาท และภาคอุตสาหกรรม 201,758 ล้านบาท และภาคกลาง มูลค่า GDP อยู่ที่ 585,190 ล้านบาท โดยกว่า 67.7% มาจากภาคอุตสาหกรรม มูลค่า 395,994 ล้านบาท

และอันดับสุดท้ายคือ ภาคตะวันตก มีมูลค่า GDP อยู่ที่ 322,866 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนหลักมาจากภาคอุตสาหกรรม 41.8%

ขอบคุณภาพและข่าว

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประชาชาติธุรกิจ

Facebook Comments