หอการค้าไทย เคาะ GDP ครึ่งปี 61 อีสานรั้งอันดับ 3

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเคาะ GDP ครึ่งปี 61 อีสานรั้งอันดับ 3 มูลค่า 889,038 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากภาคบริการ รองจาก กรุงเทพฯและปริมณฑลและภาคตะวันออก จากก […]