อุทยานวิทยาศาสตร์ ขอนแก่น “นิคมวิจัยแห่งอีสาน”พื้นที่รับสตาร์ทอัพ-เอสเอ็มอี เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วย “ธุรกิจนวตกรรม”

         อุทยานวิทยาศาสตร์ ขอนแก่น “นิคมวิจัยแห่งอีสาน” พื้นที่ให้ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ วิสาหกิจชุมชน SME โอทอป หรือ start up ร่วมทำวิจัยกับนักวิจัย ม.ขอนแก่นและเครือข่าย เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของตน ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0  ปีแรกนักธุรกิจรายใหม่ใช้ฟรี!!

        เมื่อเวลา 15.00 น. 20 ส.ค.2561 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำสื่อมวลชนเข้า ชมการดำเนินงานและการบริหารจัดการของอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดจัดตั้งขึ้นบนพื้นที่ 35 ไร่ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝั่ง ถ.กัลปพฤกษ์ ที่ในขณะนี้การก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการกับประชาชน นักธุรกิจ และผู้ที่สนใจได้เข้ามาใช้งานที่อุทยานฯแห่งนี้แล้วทั้งระบบ

       ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น หรือ Northeastern Science Park ซึ่งดำเน้นการภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ จัดเป็นนิคมของการวิจัยในภาคอีสาน ซึ่งรัฐบาลได้ส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัยด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีในระดับภูมิภาค

        อุทยานวิทยาศาสตร์ อาจเรียกว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมวิจัย เพราะเป็นพื้นที่สำหรับเอกชน  ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ วิสาหกิจชุมชน SME โอทอป หรือ start up สามารถเข้ามาใช้พื้นที่และทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่าย เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของตน โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจสมัยใหม่หรือที่เราเรียกว่า Start Up ที่สามารถมาขอรับบริการได้ในทุกวัน

        “ วันนี้เรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ซึ่งรัฐบาลนั้นได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการยกระดับนักวิจัยและผู้ที่ชื่นชอบและเชี่ยวชาญในงานด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในระดับภูมิภาคได้มาร่วมเติมเต็ม ร่วมรังสรรค์ผลงาน จนนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันระหว่างภาคการศึกษาทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนต่อไป อีกทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งนี้ยังคงเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง เนื่องจากในพื้นที่อุทยานแห่งนี้ได้มีการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี,โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ภาคอีสาน,การให้บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์,เป็นสถานที่ของการจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์ทางปัญญา ขณะเดียวกันยังคงเป็นสถานที่สำหรับการให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกันกับภาคเอกชนในด้านของนวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์”

         ศ.ดร.ศุภชัย กล่าวต่ออีกว่า อุทยานฯยังคงเป็นให้บริการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานในภาครัฐด้วยการให้บริการการพัฒนาศักยภาพห้องปฎิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมและสำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามในระยะเริ่มต้นได้กำหนดอัตราการใช้บริการอยู่ที่ ตรม.ละ 200 ต่อเดือน โดยที่กลุ่มธุรกิจรุ่นใหม่ หรือกลุ่มธุรกิจ Start up ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้นใน ปีแรก สามารถที่จะใช้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับการดำเนินธุรกิจหรือการเจรจาการค้า รวมไปถึงการค้นคว้าวิจัย หรือการเป็นที่ตั้งสำนักงานของการเป็นธุรกิจแห่งนวัตกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆอีกด้วย

       ปัจจุบันอุทยานวิทยาศาสตร์ได้สร้างอาคารหลังใหม่แล้วเสร็จ ด้วยรูปทรงที่สวยงามและได้รับการออกแบบให้สามารถลดการใช้พลังงาน (greenbuilding) ด้วยงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์กว่า 400 ล้านบาท ตัวอาคารตั้งอยู่บนพื้นที่ 35 ไร่ บนถนนกัลปพฤกษ์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะทางเพียง 3 กิโลเมตรจากตัวเมือง และ 6 กิโลเมตรจากสนามบินขอนแก่น โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 12 กันยายนที่จะถึงนี้  ภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 18,000 ตร.ม. แบ่งเป็นพื้นที่ให้บริการ

       ห้องประชุม ประกอบด้วย Auditorium ขนาด 250 ที่นั่ง, Conference room ขนาด 20 ที่นั่ง, Break out group room 4 ห้อง

      ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มีทั้ง Dry Laboratory และ Wet Laboratory รวม 17 ห้อง  Service Space 27 ห้อง และ Co-working space 1 ห้อง

      ผู้ที่ต้องการทำวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนสามารถเข้าไปใช้พื้นที่ของอุทยานฯ ได้ เช่น นักศึกษาจบใหม่ที่อยากมีธุรกิจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องการนวัตกรรม ต้องการองค์ความรู้ใหม่ ก็สามารถไปขอใช้บริการ โดยมีค่าบริการแตกต่างกันไปประเภทของบริการที่ผู้ประกอบการต้องการ

       สิทธิประโยชน์ที่ให้บริการ
– สิทธิในการรับพิจารณาเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามเกณฑ์ของอุทยานวิทยาศาสตร์
– สามารถเข้าถึงทรัพยากรด้านวิจัยและพัฒนา อันได้แก่ นักวิจัย ผลงานวิจัย พื้นที่วิจัย ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
– เพิ่มโอกาสในการพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาในระยะยาว
– เพิ่มโอกาสในการพัฒนาสู่ความร่วมมือทางมหาวิทยาลัยและภาครัฐ
– ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน สามารถเข้า-ออกได้ 24 ชม. พร้อมทั้งสิ่งความอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ Free Hi-Speed WiFi กล้องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอก พื้นที่จอดรถที่สามารถรองรับได้ถึง 600 คัน

Facebook Comments