อุทยานวิทยาศาสตร์ ขอนแก่น “นิคมวิจัยแห่งอีสาน”พื้นที่รับสตาร์ทอัพ-เอสเอ็มอี

         อุทยานวิทยาศาสตร์ ขอนแก่น “นิคมวิจัยแห่งอีสาน” พื้นที่ให้ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ วิสาหกิจชุมชน SME โอทอป หรือ start up ร่วมทำวิจัยกับนักวิจัย ม.ขอนแก่นและเครือข่าย เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของตน ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0  ปีแรกนักธุรกิจรายใหม่ใช้ฟรี!!

เมื่อเวลา 15.00 น. 20 ส.ค.2561 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำสื่อมวลชนเข้า ชมการดำเนินงานและการบริหารจัดการของอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดจัดตั้งขึ้นบนพื้นที่ 35 ไร่ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝั่ง ถ.กัลปพฤกษ์ ที่ในขณะนี้การก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการกับประชาชน นักธุรกิจ และผู้ที่สนใจได้เข้ามาใช้งานที่อุทยานฯแห่งนี้แล้วทั้งระบบ

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น หรือ Northeastern Science Park ซึ่งดำเน้นการภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ จัดเป็นนิคมของการวิจัยในภาคอีสาน ซึ่งรัฐบาลได้ส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัยด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีในระดับภูมิภาค

อุทยานวิทยาศาสตร์ อาจเรียกว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมวิจัย เพราะเป็นพื้นที่สำหรับเอกชน  ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ วิสาหกิจชุมชน SME โอทอป หรือ start up สามารถเข้ามาใช้พื้นที่และทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่าย เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของตน โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจสมัยใหม่หรือที่เราเรียกว่า Start Up ที่สามารถมาขอรับบริการได้ในทุกวัน

“ วันนี้เรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ซึ่งรัฐบาลนั้นได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการยกระดับนักวิจัยและผู้ที่ชื่นชอบและเชี่ยวชาญในงานด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในระดับภูมิภาคได้มาร่วมเติมเต็ม ร่วมรังสรรค์ผลงาน จนนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันระหว่างภาคการศึกษาทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนต่อไป อีกทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งนี้ยังคงเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง เนื่องจากในพื้นที่อุทยานแห่งนี้ได้มีการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี,โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ภาคอีสาน,การให้บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์,เป็นสถานที่ของการจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์ทางปัญญา ขณะเดียวกันยังคงเป็นสถานที่สำหรับการให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกันกับภาคเอกชนในด้านของนวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์”

ศ.ดร.ศุภชัย กล่าวต่ออีกว่า อุทยานฯยังคงเป็นให้บริการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานในภาครัฐด้วยการให้บริการการพัฒนาศักยภาพห้องปฎิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมและสำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามในระยะเริ่มต้นได้กำหนดอัตราการใช้บริการอยู่ที่ ตรม.ละ 200 ต่อเดือน โดยที่กลุ่มธุรกิจรุ่นใหม่ หรือกลุ่มธุรกิจ Start up ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้นใน ปีแรก สามารถที่จะใช้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับการดำเนินธุรกิจหรือการเจรจาการค้า รวมไปถึงการค้นคว้าวิจัย หรือการเป็นที่ตั้งสำนักงานของการเป็นธุรกิจแห่งนวัตกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆอีกด้วย

ปัจจุบันอุทยานวิทยาศาสตร์ได้สร้างอาคารหลังใหม่แล้วเสร็จ ด้วยรูปทรงที่สวยงามและได้รับการออกแบบให้สามารถลดการใช้พลังงาน (greenbuilding) ด้วยงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์กว่า 400 ล้านบาท ตัวอาคารตั้งอยู่บนพื้นที่ 35 ไร่ บนถนนกัลปพฤกษ์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะทางเพียง 3 กิโลเมตรจากตัวเมือง และ 6 กิโลเมตรจากสนามบินขอนแก่น โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 12 กันยายนที่จะถึงนี้  ภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 18,000 ตร.ม. แบ่งเป็นพื้นที่ให้บริการ

       ห้องประชุม ประกอบด้วย Auditorium ขนาด 250 ที่นั่ง, Conference room ขนาด 20 ที่นั่ง, Break out group room 4 ห้อง

      ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มีทั้ง Dry Laboratory และ Wet Laboratory รวม 17 ห้อง  Service Space 27 ห้อง และ Co-working space 1 ห้อง

ผู้ที่ต้องการทำวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนสามารถเข้าไปใช้พื้นที่ของอุทยานฯ ได้ เช่น นักศึกษาจบใหม่ที่อยากมีธุรกิจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องการนวัตกรรม ต้องการองค์ความรู้ใหม่ ก็สามารถไปขอใช้บริการ โดยมีค่าบริการแตกต่างกันไปประเภทของบริการที่ผู้ประกอบการต้องการ

สิทธิประโยชน์ที่ให้บริการ
– สิทธิในการรับพิจารณาเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามเกณฑ์ของอุทยานวิทยาศาสตร์
– สามารถเข้าถึงทรัพยากรด้านวิจัยและพัฒนา อันได้แก่ นักวิจัย ผลงานวิจัย พื้นที่วิจัย ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
– เพิ่มโอกาสในการพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาในระยะยาว
– เพิ่มโอกาสในการพัฒนาสู่ความร่วมมือทางมหาวิทยาลัยและภาครัฐ
– ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน สามารถเข้า-ออกได้ 24 ชม. พร้อมทั้งสิ่งความอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ Free Hi-Speed WiFi กล้องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอก พื้นที่จอดรถที่สามารถรองรับได้ถึง 600 คัน


แสดงความคิดเห็น