ปฎิรูปการศึกษา : ปฎิรูปอุดมศึกษา

        รัฐบาล คสช. นำโดย พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา เข้ามา บริหารประเทศครบ 4 ปีแล้ว ปรากฏผลงานมากน้อยแค่ไหน ย่อมเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของผู้คนทั้งประเทศแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานด้านการปฎิรูปการศึกษาที่ยังมองไม่เห็นฝั่งทั้งๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาแล้ว 3 คน แต่ดูเสมือนว่ายิ่งเปลี่ยนรัฐมนตรีการปฎิรูปการศึกษายิ่งเละตามไปด้วยหลายเป็นการปฎิรูปการศึกษารายวันตามที่รัฐมนตรีแต่ละคนคิดออกมาได้

        โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันที่กำลังขาดเอกภาพในเชิงนโยบายของฝ่ายรัฐบาล โดยรัฐบาล คสช. ให้นโยบายไปทางฝ่ายนิติบัญญัติอันได้แก่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คลอดกฏหมายรัฐธรรมนูญ 2560 ออกมาพร้อมกับหมวดว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษาออกมาโดยเฉพาะ โดยมีคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฎิรูปการศึกษาขึ้นมาทำภารกิจในการศึกษาทั้งการร่างกฏหมายที่เกี่ยวข้องและการปฎิรูปอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ก็กำลังร่างกฏหมายและแนวนโยบายการปฎิรูปพร้อมทิศทางการศึกษาไปอย่างรีบเร่งเพราะอีกไม่กี่เดือนก็จะหมดวาระของคณะกรรมการชุดนี้  ในขณะเดียวกันผลงานของด้านฝ่ายบริหารกระทรวงศึกษาธิการก็พยายามผลิตผลงานต่าง ๆ ออกมาอย่างเข้มข้นเช่นกันโดนเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขกฏหมายหลายฉบับ อาทิเช่น แก้ไข พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาซึ่งพยายามที่จะยัดนโยบาย คสช. ที่ออกมาเป็นคำสั่งต่างๆ ยัดเข้าไปใน พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวด้วย

      โดยผลงานของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่มาแถลงผลงานที่ขอนแก่นเมื่อวันก่อน (24-25 กันยายน 2561 )ที่ขอนแก่นซึ่งถ้าไปดูกฏหมายฉบับดังกล่าวกับทิศทางการร่างกฏหมายของคณะกรรมการอิสระแล้วจะเห็นว่าเดินคนละทิศละทาง และทราบว่าทรางกระทรวงศึกษาธิการกำลังเดินเครื่องปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกฉบับหนึ่งอย่างไม่ลดละ ซึ่งผู้คนก็ถามกลับไปว่าทำไมไม่รอให้คณะกรรมการอิสระเขาร่างให้เสร็จก่อนจะได้เดินปฏิรูปการศึกาไปพร้อมๆกัน

      ในขณะที่ระดับอุดมศึกษาก็มีความเคลื่อนไหวเรื่องการปฏิรูปการศึกษาตามไปติดๆโดยเฉพาะเรื่องการขอแยกวงออกไปเป็นกระทรวงใหม่ คือ กระทรวงอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม กำลังขับเคี่ยวขอแยกวงอยู่นั้น กระแสข่าวเกี่ยวกับการปรับหลักสูตรอุดมศึกษาจากการเรียนการสอน 4 ปี ให้ลดลงเหลือ 2 ปี ก็กำลังมาแรง โดย รมช.ศธ. คนปัจจุบัน ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร ก็ออกมาสวนกระแสว่า หากมหาวิทยาลัยไทยไม่ปรับตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกก็จะเกิดปัญหาเพราะหลายประเทศทั่วโลกเขาปรับหลักสูตรจาก 4 ปี เหลือเพียง 2 ปี เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา (อิสรานิวส์ 25 สิงหาคม 2561) ต้องมีการปรับเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเฉพาะที่สอนหนังสือปกติเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใครก็สามารถเรียนไม่เช่นนั้นก็จะอยู่ไม่ได้และเชื่อว่าระบบการเรียนดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะขณะนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยเอกชนได้ปิดตัวเองลงหรือปิดสาขาบางสาขาเพราะไม่มีผู้เข้าไปเรียน

      ดังนั้นการปฎิรูปการศึกษาและการปฎิรูปอุดมศึกษาในช่วงระยะเวลายกสุดท้ายของรัฐบาล คสช.นำโดย พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา จะเดินไปในทิศทางใดเป็นเรื่องที่พวกเราต้องิดตามอย่ากระพริบตานะครับ

ส่องการศึกษา:โดยดร.เพิ่ม หลวงแก้ว เลขาธิการมูลนิธิครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

Facebook Comments